(2017 07 30 2e) Verlossing – pad van – Ek sal die Here sien Job 19 v23tot27

Ons reeks, die pad van verlossing, kom vanaand tot ‘n einde. Hierdie einde is ‘n nuwe begin, ‘n begin in heerlikheid. Ons kan praat van die verheerliking.

In verskriklike ellende het Job een sekerheid bely: sy Verlosser leef en gaan uiteindelik triomfeer. Sy vooruitsig was om God te sien. Hy het daarna gesmag.

As gelowiges bely ons dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het. Hy het uit die dood opgestaan. Hy is in die hemel waarvandaan hy kom om ons wat glo na ons ewige tuiste te neem. Ons sal Hom sien en ook in sy heerlikheid deel. Ons tema: Ek sal die Here sien. Ons staan stil by die volgende hoofgedagtes: (1) omstandighede en hul oorsaak; (2) die belydenis: my Losser leef en (3) toekomsverwagting Continue reading “(2017 07 30 2e) Verlossing – pad van – Ek sal die Here sien Job 19 v23tot27”

(2017 07 30 1e) Leef heelhartig aan die Here toegewy Heb 12 v14tot17 ♪

Ons visie as gemeente is om Jesus met toewyding te volg. Is dit jou persoonlike visie?

My en jou antwoord op hierdie vraag is ‘n saak van lewe of dood. Ons fokusgedeelte roep my en jou daartoe op om ons vir ‘n heilige lewe te beywer. Ons moet ons dus daarvoor beywer om ons aan die Here toe te wy. Wie dit nie doen nie, sal nie die Here sien nie. Dit is dus lewensbelangrik dat ek en jy goed luister na wat die Here van sy kinders verwag.

Hy verwag dat ons onder leiding van sy Gees heelhartig toegewyd aan Hom sal leef. Ons tema is: Leef heelhartig aan die Here toegewy. Ons tema het ‘n dubbelloop. Aan die een kant is dit in lyn met ons visie waarin ons sê ons is toegewy om Jesus Christus te volg. Aan die ander kant is heiligmaking ook ‘n faset van God se pad van verlossing waaraan verskeie aanddienste gewy was. Ons let op twee hoofpunte: (1) dit waarvoor ons ons positief moet beywer en (2) die negatiewe goed waarvoor ons in ons pasoppens moet wees.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 07 30 1e) Leef heelhartig aan die Here toegewy Heb 12 v14tot17 ♪”

(2017 07 23 2e) God bewaar teen sonde Gen 20 v6tot7 ♪

Soms kom ‘n mens onder die besef van jou intense sondeskuld. Soms is jy aan die ontvangkant van ‘n ander se sonde. Dan kan jy vra: “Waarom het God dit nie gekeer nie?” Sou dit nie beter of minstens eenvoudiger wees as God keer nie? Keer God wel soms?

Ons fokusgedeelte verhaal een van die geleenthede toe die vader van die gelowiges, Abraham, ligtelik met sy huwelik omgegaan het. Die bykans ondenkbare gebeur toe: God keer. Hy het ‘n heidense koning gekeer om hom aan Sara en haar huwelik met Abraham te vergryp. Op God se bevel het Abraham vir Abimelek gebid. In genade het die Here sy straf van koning Abimelek en sy vroue opgehef.

Hoe raak hierdie gebeure ons wat sonde doen en onder ander se sonde ly? Ons tema: God bewaar teen sonde. Ons gee aandag aan drie fasette: (1) Sonde en sy gevolge; (2) God gryp in en (3) ons moet regstel wat verkeerd is.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Continue reading “(2017 07 23 2e) God bewaar teen sonde Gen 20 v6tot7 ♪”

(2017 07 23 1e) God beloof ‘n wonder Gen 18 v14 ♪

Waarom is ek en jy vanoggend hier? Waarom is hier dooplidmate; … belydende lidmate, … diakens, ouderlinge, ‘n predikant? Waarom is ons ‘n gemeente?

Ons fokusgedeelte gee vanoggend die antwoord op elkeen van hierdie vrae: God beloof ‘n wonder! Danksy die werklikheid dat Hy woord hou, bely ons dat ons aan Hom behoort. Ons let op drie hoofpunte: (1) omstandighede verg ‘n wonder; (2) die Here hou woord en (3) die groot vervulling.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 07 23 1e) God beloof ‘n wonder Gen 18 v14 ♪”