(2017 06 25 1e) Die gemeente vier ‘n vreugdefees Neh 12 v43 ♪

Elke mylpaal wat ‘n mens bereik, vul jou met vreugde: jou eerste skooldag; hoërskool; gradeplegtigheid; jou eerste dag in jou nuwe werk; jou huweliksdag, die geboorte van jou eerste kind, jou eerste kleinkind; bevordering … Drie weke gelede het Ansunell, Carla, en Marlé so ‘n mylpaal bereik toe hulle belydenis van geloof afgelê het. Natuurlik was ook hulle ouers, familie en vriende sowel as ons as gemeente saam met hulle bly.

Die volk Israel wat uit ballingskap teruggekeer het, het in ons fokusvers ‘n mylpaal bereik. Hulle het die stadsmuur binne twee en vyftig dae herbou. Hulle was weer veilig in Jerusalem, die stad van Dawid. Vyf keer in ‘n enkele vers hoor ons hulle was bly. Hulle het ‘n vreugdefees gevier.

Vandag is vir die drie jongmense ‘n besondere mylpaal: die eerste keer gebruik hulle saam met ons nagmaal. Die nagmaal is ook vir die gemeente van die Here ‘n vreugdefees. Ons dink terug aan die grootste van alle mylpale: toe Jesus Christus sy lewe vir ons aan die kruis afgelê het. Ons kyk ook vorentoe: Hy kom weer om ons te kom haal. Saam met Hom gaan ons feesvier, bruilof vier. Dit is ‘n mylpaal waarheen almal wat glo, op pad is. Die nagmaal is daarom vir ons ‘n vreugdefees. Vanoggend kyk ons na: (1) ‘n mylpaal bereik en (2) die mylpaal voor 

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

‘n Mylpaal bereik

Die Israeliete wat uit ballingskap teruggekeer het, het ontdek die beloofde land was ‘n puinhoop. Jerusalem, die stad van Dawid, se verdedigingsmuur was ‘n ruïne. Die tempel was vernietig. Die proses van heropbou het begin. Binne twee en vyftig dae was die stadsmuur voltooi (Neh 6:15). Natuurlik was dit net die dele wat in puin gelê het. Tog was dit ‘n merkwaardige prestasie.

Opmerklik aan hierdie inwydingsfees is dat almal daaraan deelgeneem het. Die vroue en kinders word spesifiek vermeld. Vir die geleentheid is nie net die priesters nie, maar almal gereinig.

Nehemia het die volk al in Neh 8 opgeroep om fees te vier. In Neh 12 lees ons dat die muur feestelik ingewy is (Neh 12:27). Vyf keer verwys ons fokusvers na die groot blydskap wat hierdie inwydingsfees gekenmerk het. Die blydskap was sommer ver hoorbaar. Die mense was uitbundig bly. Die rede word uitgespel: God het hulle groot blydskap gegee. Israel het aan die Here die eer vir die suksesvolle voltooiing van hulle taak gegee.

Ons het natuurlik niks met Jerusalem te make nie. Ons glo egter in Jesus Christus wat mens geword het en sy lewe aan die kruis vir ons afgelê het. Hy het alles gedoen om ons, sondaars, te verlos; om ons sy eiendom te maak. Soos die Israeliete die stadsmuur van Jerusalem voltooi het, het ons Here Jesus Christus sy groot taak, om sondaars te verlos, voltooi.

Vanoggend vier ons nagmaal. Toe Hy die nagmaal ingestel het, het Jesus beveel dat ons by elke geleentheid wanneer ons nagmaal vier, moet terugdink aan sy volmaakte offer aan die kruis op Golgota. In daardie sin die die nagmaal ‘n herinneringsmaaltyd. Christus het ons verlossing aan die kruis op Golgota verseker met sy liggaam en bloed as losprys.

Die maaltye wat mense in die oudste gemeente in Jerusalem gehou het, is gekenmerk deur blydskap (Hand 2:46). Vir blydskap word ‘n Griekse woord gebruik wat aanduiding is van die jubelende, uitbundige blydskap. Ons moet ons versigtigheid oorboord gooi om ook uitdrukking aan ons positiewe gevoelens oor ons verlossing uiting te gee. Die verlossing wat God in en deur Christus bewerk het, bied rede vir diep vreugde; vir uitbundige blydskap.

Juis omdat die nagmaal ons herinner aan die verlossing wat Christus met sy volmaakte offer bewerk het, is die nagmaalsdiens vir ons ‘n geleentheid vir blydskap. Die nagmaal is ‘n vreugdefees vir almal wat bely dat hulle eiendom is van Jesus Christus. Neem jy met blydskap deel aan vandag se vreugdefees? Is jou vreugde waarneembaar, ook hoorbaar vir die mense rondom jou? Kan die mense ons vreugde as gemeente waarneem?

Die mylpaal voor

Jerusalem was na die herbou van die verdedigingsmuur vir die Israeliete weer die Godstad. In die veiligheid van die Godstad kon sy volk die Here hulle God met vreugde dien, sonder vrees vir vyande wat hulle onverwags kon oorval. Enige vyand moes eers by die verdedigingsmuur verby voordat hulle die ou Israeliete kon oorval. Hulle veiligheid en sekerheid was vir hulle rede tot blydskap.

Ons leef nog in ‘n gebroke wêreld. Ons ervaar nog die aanslae van ons doodsvyande: die Satan, die wêreld wat teen God in opstand is en ons ou sondige natuur. Hierdie aanslae tref ons nog steeds onverwags.

Al het Christus die Satan en die dood oorwin, sal daardie oorwinning eers vir ons wat in Christus glo, volle werklikheid word wanneer Christus weer kom. Toe Jesus die nagmaal ingestel het, het Hy beloof dat Hy met diegene wat aan Hom behoort, nuwe wyn sal drink in die koninkryk van sy Vader (Mark 14:25). Hierdie mylpaal lê voor vir ons wat glo.

Met sy verwysing na die Koninkryk van God het Christus die brug geslaan tussen die hede en die toekoms, die toekoms waarin God se koninkryk ten volle sal aanbreek. Samevattend kan ons sê: in die viering van die nagmaal word die verlede, hede en toekoms aan mekaar verbind:

  • die verlede van Christus se volkome offer

  • die hede waarin ons in die nagmaal deur die Heilige Gees gevoed en versterk word in die geloof dat dit wat Christus gedoen het, ook vir ons persoonlik geld.

  • Die toekoms wanneer ons saam met die verheerlikte Christus nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink.

Ons gebruik nagmaal in die wete, eendag gaan ons in die koninkryk van God nuwe wyn saam met die verheerlikte Christus drink. Elke nagmaal – ook vanoggend s’n – laat ons uitsien na daardie dag. Iemand (Versteeg, Bij Brood en Beker vry vertaal) skets dit so: “Die spits van die nagmaal is gerig op die toekoms van die vervulde Koninkryk. Wat ons by die brood en beker deur die geloof ontvang, laat ons uitsien na wat in die toekoms sal gebeur. By die viering van die nagmaal gaan die vensters na die toekoms oop. Nêrens is die toekoms nader nie, as in die viering van die nagmaal.”

Slot

Elke mylpaal wat ‘n mens bereik, vul jou met vreugde. Belydenis van geloof is so ‘n mylpaal. Ons as gemeente saam met hulle wat belydenis van geloof afgelê het, bly.

Die volk Israel wat uit ballingskap teruggekeer het, het in ons fokusvers ‘n mylpaal bereik. Hulle het die stadsmuur binne twee en vyftig dae herbou. Hulle was weer veilig in Jerusalem, die stad van Dawid. Vyf keer in ‘n enkele vers hoor ons hulle was bly. Hulle het ‘n vreugdefees gevier.

Die nagmaal is ook vir die gemeente van die Here ‘n vreugdefees. Ons dink terug aan die grootste van alle mylpale: toe Jesus Christus sy lewe vir ons aan die kruis afgelê het. Ons kyk ook na die mylpaal voor ons: Hy kom weer om ons te kom haal. Saam met Hom gaan ons feesvier, bruilof vier. Dit is ‘n mylpaal waarheen almal wat glo, op pad is. Die nagmaal is daarom vir ons ‘n vreugdefees.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 06 25) Die Gemeente vier ‘n vreugdefees Neh 12 v43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *