Ons groep jong belydende lidmate

Woensdagaand 17 Mei het die groep besluit: Ons gaan ‘n verskil in die gemeente begin maak! Planne is gemaak vir hulle skinkbeurt op 11 Junie. Die kinders sal dit onthou. Ons wil ook buurgemeentes uitnooi om saam met ons te gaan kamp. Ons mik vir 28 – 30 Julie. Ons nooi al die jongmense in die Vaaldriehoek uit om op 31 Mei saam met ons te kom planne maak.

Op die foto vlnr: Maarten de Klerk, Vicky de Villiers, Elouise Lewis, Josh de Villiers,Christos en Ansoret Klonarides

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *