Hemelvaartdiens 25 Mei om 19:00

Ons vier vanaand 19:00 Jesus hemelvaart saam met die GK Meyerton en ons kerkplantaksie. Die teks is Luk 24:50 tot 52

Tema: Die verheerlikte Jesus se seën en ons

Vandag vier ons die troonsbestyging van die Koning van die konings. Wanneer ‘n koning na sy kroning sy troon bestyg, is almal se aandag op hom gevestig. Hy fokus ook self op elke beweging. Alles moet sy majesteit beklemtoon.

Jesus se troonbestyging was merkwaardig. Hy het nie op Homself gefokus nie. Buite Betanië het Hy sy hande opgehef en sy dissipels geseën. Hy het sy volgelinge wat hier op aarde agterbly, geseën. Terwyl Hy in die hemel opgeneem is, het sy seën al wyer uitgekring – eers oor Betanië, daarvandaan ook oor Jerusalem en die hele Judea, daarvandaan oor Samaria, totdat sy seën die uiterste van die aarde ingesluit het. Die verheerlikte Jesus se seën het ook oor die eeue heen tot by ons uitgekring. Hoe raak sy seën ons? Natuurlik ontvang ons dit. Die vraag is: wat doen ons met die verheerlikte Jesus se seën?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *