(2017 05 28 2e) Verlossing – pad van – God spreek mense vry omdat hulle glo Rom 1 v16tot17

Op die pad van verlossing kom ons vanaand die eerste keer by menslike aktiwiteit. Ons bely: “Ek glo …” Anders as die weergeboorte waarin die mens die vernuwing wat God werk passief ontvang, glo ek en jy heel persoonlik.

Volgens ons fokusverse is die evangelie ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo en spreek God elkeen vry wat glo. In die verlossing van ‘n sondaar is sy geloof onontbeerlik. Tog is my en jou geloof nie ons aandeel aan ons verlossing uit die sonde nie. Die groot saak van die geloof is nie hoe nie, maar wat ons glo: Jesus Christus is die enigste Verlosser van sondaars. Hy het alles gedoen om ons te verlos. Ons glo dit, vind ons rus daarin. Ons aanvaar gelowig sy verdienste.

Ons tema: Verlossing – pad van (4) – God spreek mense vry omdat hulle glo Die hoofsake waarop ons let: (1) die krag van die blye boodskap van verlossing en (2) die weg daarvan

Continue reading “(2017 05 28 2e) Verlossing – pad van – God spreek mense vry omdat hulle glo Rom 1 v16tot17”

(2017 05 28 1e) Betrokkenheid – Die swak sterke, instrument van God Rigt 15 v1tot20 ♪

Is ek geskik om instrument van God te wees? So kan iemand vra. Jesus Christus was by uitstek dié mees geskikte instrument van God.

Gemeet aan Jesus kon ‘n mens beswaarlik ‘n minder geskikte instrument kry as die sterkman van die Bybel, Simson. Tog was hy. Wat het van hom ‘n geskikte instrument van God gemaak? Natuurlik was hy eenvoudig tot God se beskikking. Meer was egter nodig: Die Gees van die Here het Simson sterk gemaak (Rigt 15:14; kyk ook na 13:25; 14:6, 19).

Is jy ‘n geskikte instrument van God? Maak nie saak wat jou goeie en swak eienskappe is nie, die enigste vraag is: Is jy tot God se beskikking? As jy is, gee Hy ook jou die krag en toerusting wat jy nodig het om jou roeping te vervul deur sy Gees wat in jou woon (Rom 8:9). Ons tema: Die swak sterke, instrument van God. Ons fokus op die volgende hoofsake: (1) Anders as Jesus en sy leringe en (2) Instrument van God

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Continue reading “(2017 05 28 1e) Betrokkenheid – Die swak sterke, instrument van God Rigt 15 v1tot20 ♪”

(2017 05 25) Die verheerlikte Jesus se seën en ons Luk 24 v50btot51 en 53 ♪

Vandag vier ons die troonsbestyging van die Koning van die konings.

On Ascension day we celebrate Jesus’ ascent to his throne in heaven.

Wanneer ‘n koning na sy kroning sy troon bestyg, is almal se aandag op hom gevestig. Hy fokus ook self op elke beweging. Alles moet sy majesteit beklemtoon.

Jesus se troonbestyging was merkwaardig. Hy het nie op Homself gefokus nie. Buite Betanië het Hy sy hande opgehef en sy dissipels geseën. Hy het sy volgelinge wat hier op aarde agterbly, geseën. Terwyl Hy in die hemel opgeneem is, het sy seën al wyer uitgekring – eers oor Betanië, daarvandaan ook oor Jerusalem en die hele Judea, daarvandaan oor Samaria, totdat sy seën die uiterste van die aarde ingesluit het. Die verheerlikte Jesus se seën het ook oor die eeue heen tot by ons uitgekring.

When Jesus began his ascent to his throne in heaven Hy focused on his disciples – He blessed his disciples and us.

Hoe raak sy seën ons? Natuurlik ontvang ons dit. Die vraag is: wat doen jy vir die Koning van die konings? Wat doen jy met die verheerlikte Jesus se seën? Vandaar ons tema: Die verheerlikte Jesus se seën en ons.

How do you serve the King of kings? How do you handle the blessing of the glorified Jesus? Our theme: The glorified Jesus’ blessing and us.

Die woord in die Griekse teks wat twee maal verwys na die seën waarmee Jesus vertrek het, kom ‘n derde maal voor. In Luk 24:53 lees ons van die dissipels wat by die tempel gebly en God geprys het – letterlik God geseën het. Die hoofsake waaraan ons vanaand aandag gee is: (1) God en Jesus seën ons en (2) Ons roeping: dra God se seën uit

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 05 25) Die verheerlikte Jesus se seën en ons Luk 24 v50btot51 en 53 ♪”