(2017 05 21 2e) Verlossing – pad van – Uit God gebore Joh 1 v13 ♪

Wanneer iemand ‘n pad maak, skraap hulle eers die bogrond tot op ‘n bepaalde diepte weg. Die ondergrond word gekompakteer. Elke laag van die pad word gekompakteer. Hulle lê die fondament bestaande uit gruis en sand. Daarop volg die padoppervlak wat met teer meer spesifiek asfalt ook genoem bitumen geseël kan word.

Die stukkie pad vol slaggate wat toegang tot ons kerkterrein bied, se probleem lê by die asfalt / bitumen seëllaag. Sou die munisipaliteit die pad wou herstel, sal dit op hierdie tydstip waarskynlik nodig wees om die hele seëllaag te verwyder en die padoppervlak te herstel. Hulle hoef egter nie heeltemal oor te begin nie. Die fondament van gruis en sand sal nog ongeskonde wees.

Ons staan tans stil by God se pad van verlossing met sondaars. Die fondament van hierdie pad is Jesus Christus. Wie uitgekies is, is uitverkies op grond van Christus se verdienste. Dieselfde geld die roeping. Ons word daartoe geroep om in Christus as ons Verlosser en Here te glo en Hom te gehoorsaam.

Om enigsins positief op God se roeping te kan reageer, moet die sondaar ‘n totale nuwe mens word. Hy moet van voor af, letterlik van bo af (Joh 3:3), gebore word. Ons fokusvers sê hy word uit God gebore. Vanaand staan ons stil by die wonder van die wedergeboorte, die geboorte uit God. Ons beantwoord die volgende vrae: (1) waarom is die wedergeboorte nodig? (2) wat is die wedergeboorte?

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 05 21 2e) Verlossing – pad van – Uit God gebore Joh 1 v13 ♪”

(2017 05 21 1e) Betrokkenheid – die Here maak aanspraak op ons kinders Eseg 16 v20tot22 ♪

Wanneer ‘n kind vir jou gebore word, verstaan jy die eerste keer regtig wat ware liefde is. ‘n Mens wil hê dat dit altyd met jou kind goed moet gaan. Jy sal alles vir hom opoffer. Jou kind is jou prioriteit. … Regtig?

Die Here verras ons in ons fokusgedeelte. Hy sê ‘n mens bring jou kinders vir Hom in die wêreld. Hy noem hulle sy kinders. Wie bely: ek behoort aan die Here, kan weet ook ons kinders is die Here s’n.

Baie duidelik verkwalik die Here sy volk dat hulle kinders nie regtig hulle prioriteit was nie. Hy beskuldig hulle dat hulle hulle kinders aan afgode geoffer het.

Ons wil sommer dadelik ‘n sug van verligting slaak. Ons het nie meer afgode soos die mense in ou Israel se tyd nie. Tog moet ons versigtig wees om te gou te sê: “My kinders is my prioriteit.” Al lyk hulle anders, is daar ook in ons tyd afgode. En maklik offer ‘n mens jou kind vir daardie afgode op. Ons moet dus baie goed luister na die Here se beskuldiging. Ons tema vanoggend: Betrokkenheid – Die Here se aanspraak op ons kinders. Die hoofsake waarop ons let: (1) Die band van wedersydse trou tussen ons en die Here en (2) Ons kinders is ook die Here s’n

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Continue reading “(2017 05 21 1e) Betrokkenheid – die Here maak aanspraak op ons kinders Eseg 16 v20tot22 ♪”