(2017 05 28 1e) Betrokkenheid – Die swak sterke, instrument van God Rigt 15 v1tot20 ♪

Is ek geskik om instrument van God te wees? So kan iemand vra. Jesus Christus was by uitstek dié mees geskikte instrument van God.

Gemeet aan Jesus kon ‘n mens beswaarlik ‘n minder geskikte instrument kry as die sterkman van die Bybel, Simson. Tog was hy. Wat het van hom ‘n geskikte instrument van God gemaak? Natuurlik was hy eenvoudig tot God se beskikking. Meer was egter nodig: Die Gees van die Here het Simson sterk gemaak (Rigt 15:14; kyk ook na 13:25; 14:6, 19).

Is jy ‘n geskikte instrument van God? Maak nie saak wat jou goeie en swak eienskappe is nie, die enigste vraag is: Is jy tot God se beskikking? As jy is, gee Hy ook jou die krag en toerusting wat jy nodig het om jou roeping te vervul deur sy Gees wat in jou woon (Rom 8:9). Ons tema: Die swak sterke, instrument van God. Ons fokus op die volgende hoofsake: (1) Anders as Jesus en sy leringe en (2) Instrument van God

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Anders as Jesus en sy leringe

Soms hoor ons iemand sê: “Anders as die Nuwe Testament is die Ou Testament so vol geweld en bloed, ek sukkel om dit te lees.”

Die boek Rigters speel af in die tyd waarin Israel die land wat God aan hulle voorvader Abraham beloof het, begin bewoon het. Tussen die Israeliete en hul vyande het die bloed geloop. Ons fokusgedeelte verhaal wraak en weerwraak tussen Simson en die Filistyne.

Simson het dertig Filistyne doodgeslaan. Hulle klere het hy gebruik vir elke stel klere wat hy moes opdok nadat sy bruid die antwoord op sy raaisel verklap het (Rigt 14:11 – 19).

Toe Simson ontdek sy skoonpa het sy bruid vir sy strooijonker as vrou te gee, het hy 300 jakkalse twee-twee aan mekaar vasgemaak met ‘n brandende fakkel vir elke paar. Daarmee het hy die Filistyne se landbougebaseerde ekonomie verwoes.

Uit weerwraak het die Filistyne sy Filistynse bruid en skoonpa verbrand. Simson se reaksie: As dít is wat julle doen, sal ek nie ophou voordat ek my op julle gewreek het nie. Hy het hulle verwoed aangeval en ‘n groot slagting aangerig (15:7, 8). Die Filistyne het in Juda kamp opgeslaan en ‘n strooptog teen Legi gevoer.

Die Judeërs het gesweer dat hulle Simson nie sou doodmaak nie. Hulle het hom vasgebind en aan die Filistyne oorhandig. Met die krag wat die Heilige Gees hom gegee het, het Simson losgebreek en ‘n duisend Filistyne met die vars kakebeen van ‘n donkie doodgeslaan (Rigt 14:14, 15).

Bloed het gestroom. Haat was die groot dryfveer van beide Simson en die Filistyne.

Dit is so anders as wat Jesus in sy bergpreek gesê het: “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê … (Matt 5:43). Hoe anders as die voorskrif van die Nuwe Testament: Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,” sê die Here (Rom 12:19). Die aanhaling kom uit die lied wat Moses kort voor sy dood aan die Israeliete voorgehou het: Die Here het gesê: … Ek straf en Ek vergeld (Deut 12:34a, 35a). Ook in die wysheidsliteratuur lees ons: As iemand wat jou haat, honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om te drink (Spr 25:21). Dit is sekerlik ‘n beskrywing van hoe liefde vir die vyand in die praktyk lyk. Die boodskap van die Ou Testament verskil dus nie van dié van die Nuwe nie.

Waarom dan al die bloed in Rigters. Waarom al die wraak en weerwraak? Die situasie van die volk van God in Simson se tyd kom ooreen met ‘n ander gedeelte uit Jesus se bergpreek: Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê (Matt 5:11). Op ‘n ander keer het Jesus die vervolging van sy volgelinge in besonderhede uitgespel: … aan die geregshowe uitlewer … gesel ... uitlewer om doodgemaak te word … deur almal gehaat word vervolg … (Matt 10:17, 20, 22, 23). Vandag is baie Christene slagoffers van radikale Islamitiese groepe. Is die boodskap van die Nuwe Testament dat mense straffeloos kan voortgaan om volgelinge van Jesus te vervolg?

Sekerlik nie. Oor die wat nie sou luister na die woorde van sy dissipels nie het Jesus gesê: Dit sal in die oordeelsdag vir die gebied Sodom en Gomorra draagliker wees as vir daardie dorp (Matt 10:15). Nie sy dissipels wat vervolg word nie, maar die Here self sal hulle vervolgers vergeld. Ons fokusgedeelte bevestig dit. Ons sien die Here het in die Rigterstyd teen die Filistyne en ander wat sy volk laat swaarkry het, opgetree. Daarvoor het Hy instrumente gebruik – ook mense.

Instrument van die Here

Wie is geskik as instrument van God? Miskien wonder jy of jy kwalifiseer.

Simson, die enigste kind van ‘n egpaar wat lank kinderloos was (Rigt 13:2, 3), was die sterkman van die Bybel. Sy krag het hy van die Here God gekry. By verskillende geleenthede het die Gees van die Here hom besondere krag gegee om spesifieke oorwinnings te behaal (Rigt 14:19; 15:14). Tog het hy ernstige swakhede gehad.

Toe hy hubaar raak, het hy ‘n Filistynse skoonheid in die oog gekry. Sy ouers se besware het hy uit die pad gevee: Kry haar vir my, want ek hou van haar (Rigt 14:3e).

Toe sy bruid hom verraai deur die oplossing van sy raaisel aan sy teenstanders te gee, het hy sy weddenskap nagekom met die klere van 30 Filistyne wat hy doodgemaak het. Hy baie kwaad teruggekeer na sy pa se huis toe – sy bruid hoog en droog alleen by hulle bruilof.

Na sy woede afgekoel het, is hy met ‘n bokkie na sy bruid se huis toe om sy huweliksregte op te eis. Hy het die Filistyne se ekonomie verwoes toe hy hoor die strooijonker het sy Filistynse bruid gekry. Vir die dood van sy bruid en haar pa het hy ‘n groot slagting aangerig. Nadat hy later die duisend Filistyne met die kakebeen van ‘n donkie doodgeslaan het, was hy baie dors. Hy roep toe tot die Here: U het hierdie groot oorwinning deur my moontlik gemaak. Moet ek nou van dors sterf en in die hande van die heidene val (Rigt 15:18)? Hy het verwag dat die Here onmiddellik in sy behoefte aan water moet voorsien – en Hy doen dit toe ook.

Simson was ‘n selfgesentreerde wysneus, ‘n man met ‘n humeur. Haat en wraak was sy motto. Jesus – by uitstek die ideale instrument van God – was so anders. Dink aan sy kruiswoord: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie (Luk 23:34)!

Simson was onbedagsaam en impulsief. Hy het geensins gedink aan die gevolge van sy dade nie. Vandag sou iemand hom waarskynlik as ‘n persoon met sterk narsistiese trekke tipeer. Hy was ‘n swak sterk man. Ver van geskik om instrument van die Here te wees.

Tog: Met sy eie krag en die krag wat die Gees van die Here was die swak sterkman, Simson, instrument van die Here om die Filistyne wat die Here se volk laat swaarkry het, te straf. So het die Here sy volk se voortbestaan in die Rigterstyd verseker.

Voor sy hemelvaart het Jesus vir sy dissipels gesê: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom … (Hand 1:8). Handelinge vertel wat hulle in die krag van die Gees vermag het. Later het Paulus drie maal gebid dat die Here die doring in sy vlees sou wegneem. Die Here se antwoord was: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Paulus se reaksie: … as ek swak is, is ek sterk (2 Kor 12:9, 10). Sien jy met jou sterk en swak punte is jy ‘n geskikte instrument in die Here se hande? Hy gee jou deur sy Gees die krag en die toerusting wat jy as sy instrument nodig het. In watter mate is jy vir die Here beskikbaar?

Slot

Is ek geskik om instrument van God te wees? So kan jy vra. ‘n Mens sou sekerlik kon sê: Jesus Christus was by uitstek dié mees geskikte instrument van God.

Gemeet aan Jesus kon daar beswaarlik ‘n minder geskikte instrument van God wees as die swak sterkman van die Bybel, Simson. Tog het hy as instrument van die Here die volk van God teen die Filistyne help oorleef.

Is jy ‘n geskikte instrument van God? Maak nie saak wat jou goeie en swak eienskappe is nie, die enigste vraag is: Is jy tot God se beskikking? As jy is, gee Hy jou ook deur sy Gees wat in jou woon (Rom 8:9) die krag en toerusting wat jy nodig het om jou roeping te vervul.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 05 28) Betrokkenheid – Die swak sterke instrument in God se hand Rigt 15 v1tot20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *