(2017 05 07 2e) Verlossing – pad van – uitverkies deur Vader om gehoorsaam te wees 1 Pet 1 v2 ♪

In ons vaderland voel almal soos tweedeklasburgers. Sonder stemreg in die apartheidsera en weens hulle huidige armoede en swak ekonomiese omstandighede voel baie landgenote so. Ook diegene wat weens regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging aan die agterspeen suig, voel so. Tweedeklasburgerskap is een en elkeen se voorland.

Paulus skryf aan vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon … (1 Pet 1:1). Dat hulle tot geloof gekom het, het allermins vir hulle positiewe gevolge gehad. Hulle was polities, sosiaal en geestelik geïsoleer. Daar is teen hulle gediskrimineer – juis omdat hulle Christus as Here bely het. Sommer aan die begin van sy brief lê Petrus die vinger op hulle seerplek.

Hy spreek hulle aan as uitverkorenes van God. Hulle en ons moenie in ons negatiewe omstandighede vaskyk nie. Bo ons omstandighede moet ons God Drie-enig sien. Hy het sy trou bo alle twyfel aan ons bewys. Ons kan en moet in al ons omstandighede op Hom vertrou. Uit dit wat die apostel skryf, is duidelik: ons kan op God Drie-enig vertrou. God die Vader, Seun en Heilige Gees werk saam om ons verlossing te bewerkstellig. Die apostel draai dit na die lig wat elk van die drie Persone van die Goddelike Drie-eenheid doen vir ons wat bely dat ons aan Hom behoort:

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

God die Vader het ons uitgekies

Waar begin die proses van die verlossing van ‘n sondaar wat uiteindelik uitloop op die lewe in ewige heerlikheid? Die antwoord op hierdie vraag bepaal of ek en jy onsself op die skouer kan klop vir die feit dat ons gelowiges is, of nie. Die antwoord bepaal wie die eer daarvoor moet kry dat ek en jy kan glo en bely dat ons aan die Here behoort.

Die antwoord is opgesluit in die eerste verse van die apostel Petrus se brief. Sy brief begin: Aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies … (1 Pet 1:1). Belangrik vir ons is dat die eerste ding wat hy vir sy lesers sê, is dat hulle uitverkorenes is. In die volgende vers omskryf hy dit: Soos die Vader dit vooraf bestem het (1983) / uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader (1953, 1 Pet 1:2a). Die antwoord op die vraag waar begin my en jou verlossing, is dus: by God die Vader wat ons volgens sy voorkennis uitverkies het.

Elders hoor ons dieselfde gedagte in ander woorde uitgespel.

  • In die Ou Testament lees ons Moses sê vir die volk Israel: Julle is die volk wat aan die Here julle God gewy is. Hy het julle uit al die volke op die aarde uitgekies om sy eiendomsvolk te wees (Deut 14:2, vgl. ook Jes 45:4). Dit wat Israel van die bedeling van die Ou Testament gegeld het, is volgens die Woord van die Here van toepassing op die gelowiges wat vreemdelinge is en verspreid woon.

  • Die apostel Paulus sê die lof kom God die Vader toe. Hy motiveer dit: So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees (Ef 1:3, 4).

Dat ek en jy bely dat ons kinders van ons God en hemelse Vader is, begin nie by ‘n besluit wat ons op ‘n tydstip geneem het nie. Dit begin by ‘n besluit wat God die Vader al voor die skepping geneem het. God neem in uitverkiesende genade die inisiatief om in ‘n verhouding met ons te tree. Hy kies om ons Vader en ons God te wees. Hy kies ons uit om syne te wees.

My en jou verlossing en ons sekerheid lê buite onsself in God se genadige besluit om my en jou sy kinders te maak.

Die vraag is nou: ken jy God as Vader wat ook jou uitgekies het? Leer jy ook jou kinders dat hulle aan die Here behoort, omdat Hy hulle daartoe uitgekies het? Gee jy en jou kinders aan God die Vader die eer daarvoor dat julle kan bely dat julle aan die Here behoort?

Mense praat oor die uitverkiesing asof dit hoogstens ‘n verskriklik teoretiese saak is, asof dit eintlik niks te make het met ons kindskap van die Here en ons lewe as sy kinders nie. Dit is ‘n vergissing. Dit kom grond toe – Ons verkiesing kry in die praktyk gestalte

Die Heilige Gees sonder ons vir God af

Ons lees nie net dat die Vader ons volgens sy voorkennis uitgekies het nie, Hy het ons ook … deur die Gees afgesonder / geheilig. In die bedeling van die Ou Testament was die tempel en die berg Sion heilig. In die tempel was die altaar en verskillende gebruiksartikels heilig. Hier vind ‘n radikale verandering plaas: nie plekke en goed nie, maar die mense wat God Vader noem, word heilig genoem.

Die Heilige Gees bewerk op twee wyses ons heiligheid:

  • Eers pas Hy dit wat Christus gedoen het om ons te verlos, toe in ons lewe. Hy bewerk die ware geloof in my.

  • Dan lei Hy ons ook om te leef as heilige mense, mense wat vir God afgesonder is, wat aan Hom behoort. Daar is geen sprake dat ‘n mens kan dink dat jy uitverkies is as jy nie ook leef soos wat die Here van jou verwag nie.

Ons moet daarom ook ag slaan op die waarskuwing later in die brief: As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees (1 Pet 1:14, 15). ‘n Entjie verder sê hy: Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis, om ‘n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus God welgevallig is (1 Pet 2:5).

God die Vader kies ons in genade uit om aan Hom te behoort en die Heilige Gees heilig ons, sonder ons af om ook as kinders van ons hemelse Vader te leef.

God se doel met sy verkiesing en die afsondering deur die Heilige Gees

Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus (1 Pet 1:2). Die Here spel dus uit die pen van Petrus vir ons sy tweeledige doel uit:

1 Gehoorsaam God

Ons wat ons eie kop gevolg het, wat in vyandskap met God wou leef, is deur die Vader uitverkies en deur die Heilige Gees afgesonder om te leef as mense wat aan die Here behoort. Nou is dit ons vaste voorneme om ons hele lewe in te rig in gehoorsaamheid aan God.

Ten einde vas te stel wat God se wil vir ons lewe is, moet ons ons verdiep in sy Woord. Daarin openbaar Hy immers sy wil vir ons lewe. Ons moet sy Woord bestudeer terwyl ons bid om die leiding van die Gees en ook gewillig is om die leiding van die Gees te volg. Erken en beleef jy dat jy uitverkies is om aan God gehoorsaam te wees?

2 Besprinkel met die bloed van Christus

Besprinkeling was al in die tyd van die Ou Testament ‘n reinigingshandeling. By Aäron en sy seuns se wyding as priesters het besprinkeling met bloed ‘n rol gespeel (Eks 29:20, 21). Toe die volk hulleself gewillig verklaar om die Here te gehoorsaam, is beide die altaar en die volk met bloed besprinkel (Eks 24:6, 8).

Ons fokusgedeelte praat daarvan om besprinkel te word met die bloed van Christus. Hier moet ons in gedagte hou: Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie (Heb 9:22). Al die bloed van die bedeling van die Ou Testament het vooruit gewys na die bloed van Christus wat die enigste en volmaakte offer is waarmee die Here God al ons sondes bedek. Danksy sy bloed is daar vir ons vergewing.

Dit val ‘n mens op dat die verwysing na die besprinkeling met die bloed van Christus eers ter sprake kom na die verwysing dat die Gees ons heilig maak. Dit is nie toevallig die volgorde nie. As gelowiges het ek en jy elke dag – tot aan die einde van ons aardse lewe – opnuut die reiniging deur die bloed van Christus nodig.

Soms kla ons gewete ons aan dat ons weens hierdie of daardie oortreding vuil en skuldig voor God staan. Wanneer dit gebeur, kan jy onthou: jy is skoon gewas deur die bloed van Christus.

Slot

In ons vaderland voel almal soos tweedeklasburgers. Paulus skryf aan vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon … (1 Pet 1:1). Dat hulle tot geloof gekom het, het hulle polities, sosiaal en geestelik geïsoleer. Daar is teen hulle gediskrimineer – juis omdat hulle Christus as Here bely het. Sommer aan die begin van sy brief lê Petrus die vinger op hulle seerplek.

Hy spreek hulle aan as uitverkorenes van God. Hulle en ons moenie in ons negatiewe omstandighede vaskyk nie. Bo ons omstandighede moet ons God Drie-enig sien. Hy het die inisiatief in ons verlossing geneem. Die Vader het ons in sy voorkennis uitgekies om aan Hom te behoort. Hy het sy trou bo alle twyfel aan ons bewys deur sy Seun vir ons te gee. Sy Gees lei ons om in al ons omstandighede op Hom te vertrou en God te gehoorsaam. Aan God alleen al die eer daarvoor dat ek en jy bely: Ek behoort aan die Here.

AMEN

Bespreking 

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 05 07) Verlossing – pad van – Uitverkies deur Vader om gehoorsaam te wees 1 Pet 1 v2

Indien jy na die preekbespreking wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *