Waarom moes Jesus aan die KRUIS sterf.

Daphne vra:

Ek het n vraag. Miskien is dit net ek wat daaroor wonder.

Waarom MOES Jesus gekruisig word. Daar was genoeg in die Joodse godsdienswetgewing vir die Joodse leiers om Jesus te stenig.

Waarom het die leiers van die volk soveel moeite gedoen  om Jesus deur die romeinse wet  skuldig te bevind en te vonnis.

Ek weet die profesie het gepraat van die lyding en die kruis. Was die kruis dood bloot om die profesie te vervul?

Dood is moes dood. Stenig of kruis. Hoekom was dit NODIG vir KRUIS?

Ons aanvaar so maklik die kruis maar ek  wonder oor die rede.

Is daar n Skrif antwoord?

Gee my maar die kort weergawe.

Antwoord: 

Volgens Joh 18: 31 sê die Jode vir Pilatus: “Ons mag nie iemand teregstel nie.” EP Groenewald skryf hieroor: “Die Romeine het die bevolking in verowerde gebiede ‘n groot mate van vryheid toegelaat. Die Jode kon voortgaan om hulle leefwyse te behou en deur die Joodse Raad hulle eie sake te reël en hulle regspleging te handhaaf. Hulle moes egter in die geval van die doodstraf die toestemming van die goewerneur verkry voordat iemand tereggestel kon word.”

Dit is nie streng toegepas nie, soos blyk uit Stefanus se steniging (Hand 7). Die volgende is dus belangrik:

Joh 18:32 verwys na Jesus se voorspelling oor die manier waarop Hy sou sterf. In Matt 20:19 het Jesus spesifiek gesê dat Hy gekruisig sou word nadat die priesterhoofde en skrifgeleerdes Hom aan die heidene sou uitlewer (vgl ook Joh 3:14 – die Seun van die mens sou hoog op ‘n paal gesit wees, soos Moses die slag in die lug gehou het).

Myns insiens is Gal 3:13 ook van toepassing waar genoem word dat Christus in ons plek ‘n vervloekte geword het met verwysing na Deut 21:23 waarvolgens elkeen wat aan ‘n hout opgehang is, vervloek is.

Ek hoop dit beantwoord jou vrae.

Johan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *