(2017 04 16 2e) Eie aan Gereformeerdheid (3) Die Here sluit sy genadeverbond met ons Gen 15 v18

In die kerke van Gereformeerde belydenis hoor ‘n mens dikwels van God se verbond, of genadeverbond met ons. Ons gebruik die woord omdat God dit in sy Woord – in beide Ou Testament en Nuwe Testament – gebruik. Jy sal die woord selde of ooit in die pinkster of charismatiese geledere hoor.

Ons verstaan van die genadeverbond moet natuurlik ooreenkom met die manier waarop God dit in sy Woord gebruik. Met die woord verbond beskryf die Here die verhouding van trou tussen Hom en sy volk. Hy het Hom in genade in trou aan Abraham en sy nageslag verbind. Hy noem dit ‘n ewige verbond. Hy maak bepaalde beloftes aan sy verbondsvolk, maar stel ook eise aan hulle (die tweede deel van die verbond in die doopformulier). Ons kan God se beloftes ons eie maak, maar moet net soveel erns maak met sy eise. Tema: Eie aan Gereformeerde geloof (3) die Here sluit sy verbond met ons. Ons let, benewens die beloftes en eise ook daarop dat die genadeverbond God s’n is.  Continue reading “(2017 04 16 2e) Eie aan Gereformeerdheid (3) Die Here sluit sy genadeverbond met ons Gen 15 v18”

(2017 04 16 1e) Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Luk 24:5e tot 7 ♪

Op die Noordelike muur van ons kerkgebou is ‘n kruis in beton gevorm. Ons stap by die hoofdeur onder ‘n houtkruis deur. Die kruis is vir ons simbool dat Jesus Christus vir ons gesterf het.

Die vroue het gesien hoedat Josef van Arimatea Jesus se lewelose liggaam op die Vrydag voor die Paasfees van die kruis afgehaal en in sy nuwe rotsgraf neergelê het. Die Sondagmôre vroeg het hulle teruggekeer graf toe met reukolie om Jesus se lyk te versorg. Die klip voor die graf was weggerol en die graf was leeg. Die engel het vir hulle gevra: Waarom soek julle die Lewende by die dooies?

Op hierdie Paassondag is die vraag aan my en jou adres: soek jy Jesus onder die lewendes of onder die dooies? Simboliseer die leë graf vir jou die werklikheid dat Jesus leef, dat Hy die groot Oorwinnaar is, dat Hy die verheerlikte Seun van God is wat oor alles en almal regeer? Erken en dien jy Hom, ons verheerlikte Here en Koning, in alles wat jy doen, sê en selfs dink? Ons tema is die vraag van die engel: Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Ons fokus op: (1) Die kruis noodsaaklik, maar nie genoeg nie; (2) Jesus voltooi sy werk deur op te staan.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Continue reading “(2017 04 16 1e) Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Luk 24:5e tot 7 ♪”