(2017 04 23 2e) Eie Geref geloof (4) Alles kom as uit die hand van die Vader Job 1 v12 en 2v6 en 7 en 10 ♪

Wat maak jy met jou rampe, teenspoed, teleurstelling, verlies, leed, hartseer? Juis die gelowige vra: wat het God met my negatiewe ervarings te make?

Die vinnige antwoord van veral die megakerke van ons tyd is: Niks! God het net te make met dit wat goed, mooi en lekker is. Elke negatiewe ervaring het net een oorsprong: die Satan. Jy moet net glo, dan stop God dit wat negatief is en vervang dit met die positiewe.

Vrae wat ‘n mens aan die megakerke sou kon vra is: Het die Satan regtig soveel mag dat hy God kan uitskakel? Kan my klein geloof God se almag inperk? Uiteindelik: Is hierdie vinnige antwoord regtig volgens die Skrif geldig?

Gereformeerdes glo op grond van die Skrif: Alles kom ons uit die hand van die Vader toe. Beide God en die Satan speel in Job se ervaring ‘n rol. Satan tref Job wel met ongekende teenspoed. God is egter duidelik in beheer van wat gebeur. Uiteindelik verdwyn die Satan uit die prentjie. Job leer God juis deur sy teenspoed heen ken – nie as die Een wat sy vrae antwoord nie – maar as die Een wat sorg – in sowel voorspoed en teenspoed. Die hoofsake waarop ons let – in vraagvorm: (1) Wie het te make met wat oor ons kom? (2) Wie beheer wat oor ons kom?

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 04 23 2e) Eie Geref geloof (4) Alles kom as uit die hand van die Vader Job 1 v12 en 2v6 en 7 en 10 ♪”

(2017 04 23 1e) Visie – Wie toegewy is om Jesus te volg doen wat die Vader wil Matt 21 v28tot32 ♪

Waar mense bymekaarkom – ook in die gemeente – is daar dié wat praat en dié wat doen. Ek en jy bely met die mond dat ons aan die Here behoort. Ons beloof ook dat ons ons gawes sal aanwend tot voordeel van medegelowiges en tot opbou van die koninkryk van God.

Jesus vertel ‘n gelykenis met die boodskap: doen jy wat die Vader wil hê? Jou antwoord is lewensbelangrik. Nie wat jy sê nie, maar wat jy doen bepaal of jy die koninkryk van God binnegaan.

Is jy iemand wat gesê het: “Ja!”, maar nie doen wat jy beloof het nie, het jy ‘n geleentheid om dit reg te stel: wie toegewy is om Jesus te volg, doen wat die Vader wil. Ons let op (1) die toneel wat Jesus skilder en (2) die spieël wat Hy voor ons hou

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 04 23 1e) Visie – Wie toegewy is om Jesus te volg doen wat die Vader wil Matt 21 v28tot32 ♪”

Waarom moes Jesus aan die KRUIS sterf.

Daphne vra:

Ek het n vraag. Miskien is dit net ek wat daaroor wonder.

Waarom MOES Jesus gekruisig word. Daar was genoeg in die Joodse godsdienswetgewing vir die Joodse leiers om Jesus te stenig.

Waarom het die leiers van die volk soveel moeite gedoen  om Jesus deur die romeinse wet  skuldig te bevind en te vonnis.

Ek weet die profesie het gepraat van die lyding en die kruis. Was die kruis dood bloot om die profesie te vervul?

Dood is moes dood. Stenig of kruis. Hoekom was dit NODIG vir KRUIS?

Ons aanvaar so maklik die kruis maar ek  wonder oor die rede.

Is daar n Skrif antwoord?

Gee my maar die kort weergawe.

Antwoord: 

Volgens Joh 18: 31 sê die Jode vir Pilatus: “Ons mag nie iemand teregstel nie.” EP Groenewald skryf hieroor: “Die Romeine het die bevolking in verowerde gebiede ‘n groot mate van vryheid toegelaat. Die Jode kon voortgaan om hulle leefwyse te behou en deur die Joodse Raad hulle eie sake te reël en hulle regspleging te handhaaf. Hulle moes egter in die geval van die doodstraf die toestemming van die goewerneur verkry voordat iemand tereggestel kon word.”

Dit is nie streng toegepas nie, soos blyk uit Stefanus se steniging (Hand 7). Die volgende is dus belangrik:

Joh 18:32 verwys na Jesus se voorspelling oor die manier waarop Hy sou sterf. In Matt 20:19 het Jesus spesifiek gesê dat Hy gekruisig sou word nadat die priesterhoofde en skrifgeleerdes Hom aan die heidene sou uitlewer (vgl ook Joh 3:14 – die Seun van die mens sou hoog op ‘n paal gesit wees, soos Moses die slag in die lug gehou het).

Myns insiens is Gal 3:13 ook van toepassing waar genoem word dat Christus in ons plek ‘n vervloekte geword het met verwysing na Deut 21:23 waarvolgens elkeen wat aan ‘n hout opgehang is, vervloek is.

Ek hoop dit beantwoord jou vrae.

Johan

(2017 04 16 2e) Eie aan Gereformeerdheid (3) Die Here sluit sy genadeverbond met ons Gen 15 v18

In die kerke van Gereformeerde belydenis hoor ‘n mens dikwels van God se verbond, of genadeverbond met ons. Ons gebruik die woord omdat God dit in sy Woord – in beide Ou Testament en Nuwe Testament – gebruik. Jy sal die woord selde of ooit in die pinkster of charismatiese geledere hoor.

Ons verstaan van die genadeverbond moet natuurlik ooreenkom met die manier waarop God dit in sy Woord gebruik. Met die woord verbond beskryf die Here die verhouding van trou tussen Hom en sy volk. Hy het Hom in genade in trou aan Abraham en sy nageslag verbind. Hy noem dit ‘n ewige verbond. Hy maak bepaalde beloftes aan sy verbondsvolk, maar stel ook eise aan hulle (die tweede deel van die verbond in die doopformulier). Ons kan God se beloftes ons eie maak, maar moet net soveel erns maak met sy eise. Tema: Eie aan Gereformeerde geloof (3) die Here sluit sy verbond met ons. Ons let, benewens die beloftes en eise ook daarop dat die genadeverbond God s’n is.  Continue reading “(2017 04 16 2e) Eie aan Gereformeerdheid (3) Die Here sluit sy genadeverbond met ons Gen 15 v18”

(2017 04 16 1e) Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Luk 24:5e tot 7 ♪

Op die Noordelike muur van ons kerkgebou is ‘n kruis in beton gevorm. Ons stap by die hoofdeur onder ‘n houtkruis deur. Die kruis is vir ons simbool dat Jesus Christus vir ons gesterf het.

Die vroue het gesien hoedat Josef van Arimatea Jesus se lewelose liggaam op die Vrydag voor die Paasfees van die kruis afgehaal en in sy nuwe rotsgraf neergelê het. Die Sondagmôre vroeg het hulle teruggekeer graf toe met reukolie om Jesus se lyk te versorg. Die klip voor die graf was weggerol en die graf was leeg. Die engel het vir hulle gevra: Waarom soek julle die Lewende by die dooies?

Op hierdie Paassondag is die vraag aan my en jou adres: soek jy Jesus onder die lewendes of onder die dooies? Simboliseer die leë graf vir jou die werklikheid dat Jesus leef, dat Hy die groot Oorwinnaar is, dat Hy die verheerlikte Seun van God is wat oor alles en almal regeer? Erken en dien jy Hom, ons verheerlikte Here en Koning, in alles wat jy doen, sê en selfs dink? Ons tema is die vraag van die engel: Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Ons fokus op: (1) Die kruis noodsaaklik, maar nie genoeg nie; (2) Jesus voltooi sy werk deur op te staan.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Continue reading “(2017 04 16 1e) Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Luk 24:5e tot 7 ♪”