(2017 03 05 2e) Wat van … (6) tot alles in staat deur Hom wat my krag gee Fil 4 v13 ♪

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee (Fil 4:13). Ons haal hierdie vers graag aan as ons ‘n bomenslike taak moet aanpak. Sê die Here in hierdie vers dat die almag van die Seun van God jou gaan help om sukses te behaal? Ons tema: Wat van … (6) tot alles in staat deur Hom wat my krag gee?

Die antwoord hierop kry ons deur die vers in sy verband te lees. Paulus skryf vanuit die gevangenis aan die gemeente in Filippi wat Epafroditus gestuur het om hom in sy nood by te staan (Fil 2:25). Hy het blykbaar ook ‘n bydrae vir Paulus saamgebring (Fil 4:18). Paulus betuig waardering vir die hulp, maar wys daarop dat hy geleer het om in beide goeie en slegte omstandighede reg te kom. Hy was ingestel op wat hy moes doen, nie op wat hy gedink het hy behoort te kry nie.

Hoe kan ons bo ons goeie en ons slegte omstandighede uitstyg? Paulus antwoord: Deur Christus wat ons die krag gee.

Ons benader ons tema uit twee vrae: (1) Help Christus my om bomenslike take uit te voer? (2) Help Christus my om voorspoed en teenspoed te kan hanteer?

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Help Christus my om bomenslike take uit te voer?

‘n Paar voorbeelde uit die alledaagse lewe kan hierdie vraag belig:

Die student of skolier wat niks geleer het, stap die eksamenlokaal binne, oortuig hy gaan deurkom, want: Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

Ek gaan vir ‘n werksonderhoud. Hulle het vir my gesê ek is een van 10 op ‘n kortlys. Ek is oortuig ek gaan die pos kry, want: Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

My motor het op ‘n gevaarlike plek gaan staan. Ek het geen meganiese kennis nie. Ek maak die masjienkap oop en begin krap, oortuig daarvan ek gaan die probleem regstel, want: Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

Ek staan by iemand wat intense pyn beleef. Ek bid vir verligting en genesing. Ek is daarvan oortuig die pyn gaan oombliklik ophou, want: Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

Is die krag van Christus ten alle tye vir my beskikbare om die onmoontlike, die bomenslike te vermag? Party mense verstaan hierdie vers so. Wie dit so verstaan, haal die vers uit sy verband uit en trek dit daarom skeef.

Help Christus my om voorspoed en teenspoed te kan hanteer?

Die gemeente in Filippi het met Epafroditos ‘n geskenk vir Paulus gestuur om sy lewe in die tronk ietwat gemakliker te maak (Fil 4:18).

Paulus wou nie die gemeente in Korinte se bydrae Paulus aanvaar nie, hoewel hy die reg sou hê om dit wel te doen (1 Kor 9:11 – 18). Aan die Korintiërs skryf Paulus dat hy hulle bydrae weier, omdat hy nie ‘n hindernis in die weg van die evangelie wou lê nie.

Paulus het wel die Filippense se bydrae aanvaar. Hy het dit aanvaar, omdat hulle dit in die regte gesindheid gegee het en omdat hy gesien het hoedat God hom deur hulle bydrae versorg. Opmerklik is hy sê nie bloot “Dankie”. Hy sê: Ek was baie bly in die Here dat julle na so ‘n lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink (Fil 4:10). Dat ‘n gemeente in staat is om ‘n bydrae te lewe tot iemand se lewensonderhoud, is daaraan te danke dat die Here God genoeg aan hulle voorsien om dit met diegene in nood te kan deel.

Paulus beskryf die nood wat hy van tyd tot tyd ervaar: armoede, honger, gebrek. Vir die hantering van nood rakende jou basiese behoeftes, het ‘n mens wel die Here se hulp nodig.

Sou die apostel bedoel: ek is in staat om armoede, honger en gebrek te hanteer deur Christus wat my krag gee?

Die waarheid het ook ‘n ander kant. Iemand kan juis die Here se hulp nodig hê wanneer alles met hom goed gaan. Soms het ‘n mens groter genade nodig om voorspoed te hanteer, as wat die geval in teenspoed sou wees. Die apostel beskryf, aan die ander kant, ook dat hy oorvloed ken, tye beleef het waarin hy genoeg gehad het om te eet.

Al is dit waar dat mense soms in teenspoed en andersins in voorspoed die Here se genade nodig het om dit te hanteer, is dit nie wat die apostel aan die gemeente in Filippi wil oordra nie. Hy spel onder leiding van die Heilige Gees duidelik uit wat hy bedoel wanneer hy sy blydskap betuig oor hulle hulp: Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp (83) / om onder alle omstandighede reg te kom (NLV, Fil 4:11). Hiermee sê die apostel: wat hy is en het; sy omstandighede, hetsy goed, hetsy sleg, bepaal nie hoe dit met hom gaan nie. Hy het geleer om tevrede te wees – wat sy omstandighede ook al is.

Dit beteken nie hy is ‘n idealis wat net die mooi kant sien; ‘n optimis wat altyd die silwer rand om die donker wolk sien nie. Nee: Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly (Fil 4:12). Hy sê hy het in die skool van die lewe eerstehands kennis opgedoen van beide armoede en oorvloed. Hy verstaan hierdie twee kante baie goed omdat hy beide kante regtig beleef het. Hy het geleer om versadig te voel, of hy genoeg het om te eet en of hy honger ly; of hy oorvloed het of gebrek ly.

Sy omstandighede bepaal nie hoe dit met hom gaan nie. Die wisselvalligheid van sy lewe veroorsaak nie dat hy een oomblik met sy kop in die wolke sweef en die volgende oomblik in die put van die diepste depressie insak nie. Wat sy omstandighede ook al is, wat die lewe ook al aan hom uitdeel, hy alleen besluit oor hoe dit met hom gaan. En hy het geleer om onder alle omstandighede reg te kom.

Paulus sou nie by die robot gaan staan en so pateties moontlik probeer lyk om die verbyganger wat sy oog vang se simpatie te ontlok nie.

Hy sou ook nie sy tragiese omstandighede wat die gevolg van mense se hartelose benadeling vertel vir enigiemand wat bereid is om net te luister nie.

Nee, sê Paulus: “ek het geleer om onder alle omstandighede reg te kom.”

Hierop ontstaan onwillekeurig die vraag: hoe op aarde is dit moontlik? Hoe kan enigiemand dit regkry om so bo sy omstandighede uit te styg? Die apostel Paulus antwoord: Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee (Fil 4:13). Die Griekse teks wat vir die ouer vertalings van die Bybel gebruik is, voeg die Naam, Christus by. Al staan dit nie so in die grondteks wat die nuwer Bybelvertalings gebruik nie, bedoel die apostel duidelik dat Christus hom die krag gee om nie ‘n slaaf van sy omstandighede te word nie, om reg te kom onder alle omstandighede.

Sou ‘n mens jou indink in die prentjie dat vloedwater rondom jou bruis. Van tyd tot tyd verdwyn jou kop onder die water. Jou kragte word min. Dan skielik, lig iemand jou uit die vloedwater op, jy is veilig. Die apostel sê vir ons die krag van Christus in sy lewe tel hom bo die lotgevalle wat hom hier op aarde kan tref uit. Die groot saak wat al die verskil in sy lewe maak is Christus se krag.

Elders vertel Paulus ook hoedat hy hierdie werklikheid ontdek het. In 2 Kor 12 vertel hy hoedat, om te voorkom dat hy hoogmoedig sou word, ‘n doring van die vlees aan hom gegee is, ‘n boodskapper van Satan om hom met vuiste te slaan (2 Kor 12:7). Hy het die Here drie maal gebid dat dit van hom weggeneem moes word. Hy sê: Sy antwoord was: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is (2 Kor 12:9). Sy gevolgtrekking by daardie geleentheid: Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk (2 Kor 12:10). Paulus het sy krag net in Christus gevind. In die krag van Christus het hy al sy persoonlike omstandighede hanteer: die voorspoed en die teenspoed; die positiewe en die negatiewe.

Het jy al, soos Paulus, ontdek: ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee? Het jy geleer om, daartoe gelei deur die Heilige Gees, hoe dit met jou gaan, los te maak van jou goeie of slegte omstandighede? Het jy al geleer om in alle omstandighede reg te kom?

Slot

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee (Fil 4:13). Ons haal hierdie vers graag aan as ons ‘n bomenslike taak moet aanpak. Sê die Here in hierdie vers dat die almag van die Seun van God jou gaan help om sukses te behaal? Ons tema: Wat van … (6) tot alles in staat deur Hom wat my krag gee?

Die antwoord hierop kry ons deur die vers in sy verband te lees. Paulus skryf vanuit die gevangenis aan die gemeente in Filippi wat Epafroditus gestuur het om hom in sy nood by te staan (Fil 2:25). Hy het ook ‘n bydrae vir Paulus saamgebring. Paulus betuig waardering vir die hulp, maar wys daarop dat hy geleer het om in beide goeie en slegte omstandighede reg te kom. Hy was ingestel op wat hy moes doen, nie op wat hy gedink het hy behoort te kry nie.

Hoe kan ons bo ons goeie en ons slegte omstandighede uitstyg? Paulus antwoord: Deur Christus wat ons die krag gee. Ons weet Hy gee die krag deur sy Gees.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 03 05) Wat van … (6) tot alles in staat deur Hom wat my krag gee? Fil 4 v13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *