(2017 03 05 1e) Ons weet Hy is waarlik die Verlosser van die wereld Joh 4 v39 tot 42 ♪

Waarom is jy vandag in hierdie erediens? Waarom is jy deel van die Gereformeerde Kerk Vereeniging? Baie kan sê: “my ouers het my gebring en ek het gebly”. Christos sou seker sê: “Ek het die eerste keer saam met Ansoret hierheen gekom.” Iemand sou kon sê: “dit is die plek waar ek wil wees en bly om na die Woord van God te luister en daarop te antwoord, omdat die Here my hier geplaas het”.

Die Samaritane het by die vrou van Jesus gehoor. Uiteindelik het hulle na Hom self geluister. Daarop het hulle gesê: Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na Hom geluister, en ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is. Het jy al hierdie wete jou eie gemaak? Is dit jou dryfveer om in die erediens en deel van hierdie gemeente te wees? Ons tema: Ons weet Hy is waarlik die Verlosser van die wêreld. Ons let op: (1) Jesus die Verlosser van die wêreld; (2) persoonlike kennis van en geloof in Jesus Christus

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Jesus die Verlosser van die wêreld

Jesus was van Judea af op pad na Galilea. Die merkwaardige woorde volg: Hy moes deur Samaria gaan (Joh 4:4). Net soos wat die kortste pad van ons af na Maputo toe deur Mpumalanga loop, het die pad van Judea af Galilea toe deur Samaria geloop. Enige Jood wat noodgedwonge deur Samaria moes reis, sou so gou moontlik deurreis en elke Samaritaan so goed moontlik probeer vermy.

Jesus het anders as ander Jode opgetree. By die fontein van Jakob in Sigar kom Hy toe ‘n vrou teen by wie Hy water vra. Haar reaksie was soos ‘n mens sou verwag: Hoe vra jy, wat ‘n Jood is, vir my, ‘n Samaritaanse vrou, water om te drink (Joh 4:9)? Letterlik sê sy: ons deel niks met mekaar nie. Sy vind dit onverstaanbaar dat Jesus water uit haar beker wou drink.

Jesus se antwoord op die Samaritaanse vrou se reaksie, vra ons aandag: As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê: ‘Gee My ‘n bietjie water om te drink,’ sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het (Joh 4:10). Jesus het pas water gevra. Hy bied toe sommer water aan – lewende water. Destyds is vloeiende water soos in ‘n rivier / fontein bestempel as lewende water.

Mense wat hulself destyds godsdienstig wou reinig, het die lewende water van ‘n rivier of ‘n fontein daarvoor verkies bo stilstaande water. So het Johannes die doper die mense in die Jordaanrivier gedoop – dus in lewende rivierwater. Jesus bied aan om die lewende water te gee wat hierdie vrou godsdienstig kon reinig, wat haar van haar sondes kon reinig.

Daar by die fontein van Jakob in Sigar bring Jesus hierdie Samaritaanse vrou vierkant te staan voor die groot probleem in haar lewe: sy was al 5 keer geskei en het op daardie tydstip saam met ‘n man gebly. Sy was nie iemand wat die huwelik as ‘n instelling van God gehandhaaf het nie. Jesus het dit geweet. Later sien ons Hy het ook geweet Lasarus was al dood; Judas sou Hom verraai en Petrus Hom verloën.

Jesus se kennis van haar verlede, oortuig haar dat Hy ‘n profeet is. Die Samaritane het Moses as ‘n profeet erken en het verwag dat die enigste ander profeet dié sou wees van Deut. 18:18 – en hy sou die Messias wees, die Christus. As sy Jesus ‘n profeet noem, wys dit dat sy die Messias, die Christus, verwag het.

Die Here God konfronteer elke sondaar – ook elkeen van ons – met sy / haar sondeskuld. Wie besef hoe groot sy sonde en ellende is, weet ook: Ek het nodig om van my sonde gereinig te word; om skoon gewas te word. Daarmee kom ek en jy voor Jesus Christus te staan.

Die lewende water wat ons van ons sondes reinig en heilig, verwys na die bloed van Christus. Die Heilige Gees pas dit wat Christus gedoen het, in ons toe. Hy maak sondaars nuwe mense.

Nadat Jesus Levi as dissipel geroep het, is sy dissipels gevra waarom Hy saam met tollenaars en sondaars eet. Jesus het geantwoord: Dié wat gesond is, het nie ‘n dokter nodig nie, maar dié wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is, tot bekering te roep nie, maar sondaars (Luk 5:31, 32). By die fontein van Jakob by Sigar het Jesus die Samaritaanse vrou met die slegte reputasie voor die werklikheid geplaas dat Hy sondaars roep- haar as sondaar roep.

Hierdie vrou het gedoen wat elkeen wat ontdek het dat Jesus die Christus is, sy het die mense in die dorp gaan vertel: Kom kyk, hier is ‘n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is Hy nie miskien die Christus nie (Joh 4:29)? Die dorpsmense het na Jesus toe begin gaan (Joh 4:30). Hulle het by Jesus aangedring om by hulle oor te bly. Hy het twee daar daar gebly (Joh 4:40). Dit het daarop gedui dat die moes van Joh 4:4 beslis daarmee te make het dat Jesus nie net vir die Jode gekom het nie. Hy het ook gekom vir die Samaritane wat so deur die Jode verag is.

Hoewel Jesus sy dissipels met hulle eerste sending verbied het om die dorp van Samaritane binne te gaan, het Hy pas voor sy hemelvaart vir hulle gesê: julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld (Hand 1:8). Jesus het Hom doelbewus in Samaria gaan bekend maak as die Verlosser van sondaars.

Sien jy as een van sy volgelinge die nood van sondaars rondom jou raak? Wat doen jy sodat hulle die blye boodskap kan hoor dat hulle deur die bloed van Christus van hulle sondes gereinig kan word?

Persoonlike kennis van en geloof in Jesus Christus

Dit was duidelik, in genade het God die mense daar in Sigar voorberei vir Jesus se koms. Ook wanneer iemand vandag ontvanklik is vir die blye boodskap van verlossing deur Jesus Christus, is dit te danke daaraan dat God hulle deur sy Gees voorberei het op die hoor van die Woord en die antwoord daarop deur te glo in Jesus Christus as Verlosser en Here.

‘n Mens sien twee verskillende reaksies onder die mense van Sigar:

Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het: “Hy het my alles vertel wat ek gedoen het” (Joh 4:39). Die Here het hierdie skaduvrou instrument in sy hand gemaak om die mense van Sigar na Jesus toe te bring. Sy het na aanleiding van haar ervaring gevra: is Hy nie miskien die Christus nie? Baie van die mense van Sigar het in Jesus geglo op grond van die getuienis van die vrou (Joh 4:39). Dié Here wat die skaduvrou van Sigar as instrument gebruik het, maak vandag van my en jou instrumente in sy hand om mense by Jesus te bring. Is jy gereed om so ‘n instrument te wees?

Daarop het ‘n tweede reaksie gevolg:

Nog baie meer van hulle het toe tot geloof in Hom gekom op grond van wat Hy gesê het; en hulle het vir die vrou gesê: “Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na Hom geluister, en ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is” (Joh 4:41, 42). Hierdie mense het Jesus self ontmoet. Hulle het geluister na wat Hy gesê het. Hulle het bely: ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is. Hulle het tot ‘n persoonlike geloofsoortuiging gekom.

Elke mens wat die blye boodskap van Verlossing hoor, moet persoonlik in geloof die werklikheid aanvaar: Jesus Christus is die Verlosser van die wêreld.

Slot

Al het Christos die eerste keer saam met Ansoret ‘n erediens hier bygewoon, het hy by die punt gekom dat hy vanoggend sy persoonlike geloof in Jesus Christus kom bely.

Elkeen van ons wat vanoggend kan sê: “ek het die eerste keer saam met my ouers kerk toe gekom en hier gebly”, kan nie daar bly vassteek nie. Elkeen, of jy jonk is of oud, moet saam met die mense van Sigar sê: Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na Hom geluister, en ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is. Het jy al hierdie wete jou eie gemaak? Is dit regtig jou persoonlike belydenis? Is dit jou dryfveer om in die erediens en deel van hierdie gemeente te wees?

AMEN

Aflegging van belydenis van geloof

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 03 05) Ons weet Hy is waarlik die Verlosser van die wereld Joh 4 v39tot42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *