(2017 02 26 2e) Wat van (5) ek hoor die Naam van God word misbruik? Lev 24 v10 tot 16 en 23 ♪

Op die skoolterrein, die sportveld, by die werk, saam met my vriende hoor ek: die Naam. Dit word as ‘n vloek uitgespoeg. Dit voel soos ‘n messteek in my hart.

Wat moet ek doen? In die derde gebod sê God niemand mag sy Naam misbruik nie; dat Hy die een wat hom daaraan skuldig maak, nie ongestraf sal laat bly nie (Eks 20:7). In ons fokusgedeelte gee Hy aan Moses opdrag dat ‘n man met ‘n Israelitiese ma en Egiptiese pa wat sy Naam in ‘n geveg misbruik het, met klippe doodgegooi moes word. Die wat Hom hoor vloek het, moes hulle hande op sy kop lê voordat hy doodgegooi word. Dit is duidelik dat God nie die misbruik van sy Naam duld nie.

Hoe moet ek dit hanteer as dit gebeur? In die woorde van ons tema: Wat van … (5) ek hoor die Naam van God word misbruik?

Ek kan nie klippe begin bymekaarmaak om die vloeker op die skoolterrein dood te gooi nie. Ek kan ook tog nie net stilbly nie. Ons soek vanaand saam in die lig van God se Woord na maniere om hierdie probleem te hanteer. Ons kyk agtereenvolgens na: (1) Die Here se voorskrif oor die misbruik van sy Naam; (2) die onderliggende beginsels en (3) toegepas op ons situasie

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 02 26 2e) Wat van (5) ek hoor die Naam van God word misbruik? Lev 24 v10 tot 16 en 23 ♪”

(2017 02 26 1e) Betrokkenheid (5) Die Woord maak die wat luister treurig maar ook bly Neh 8 v9 tot 13 ♪

Ou bekende Bybelwoorde spring skielik uit die bladsy op. Jou oë rek. Jy lees weer … en nog ‘n keer. “Het ek dit regtig nog nooit raakgesien nie?” ‘n Ou-ou probleem val oop. Lig verdryf donker onsekerheid. Jy voel verskriklik bly.

Iets heeltemal anders het met God se volk gebeur pas nadat die muur van Jerusalem voltooi is. Hulle het gevra dat die bevele van die Here aan Israel aan hulle voorgelees moes word. Die volk het eers opgestaan, gehoor hoe Esra die Here prys en daarop gesê: Amen, amen. Toe kniel hulle en buig diep voor die Here (Neh 8:7). Die hele gemeente het gehuil by die aanhoor van die wet (Neh 8:10). Hulle het hulle eie sonde besef. Hulle was spyt daaroor.

Nehemia, Esra en die Leviete het gesê: Moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Hulle moes feestelik gaan eet en drink. Vir mense wat niks gehad het om te eet en drink nie moes hulle porsies stuur. Almal moes bly wees, want dit was feestyd.

Wie na God se Woord luister, kan intens treurig voel, maar ook intens bly word. Luister jy só? Reageer jy só? Ons tema: Die Woord maak dié wat luister treurig, maar ook bly. Ons let op die luister na die Woord van die Here en die twee reaksies daarop.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 02 26 1e) Betrokkenheid (5) Die Woord maak die wat luister treurig maar ook bly Neh 8 v9 tot 13 ♪”