(2017 02 05 2e) Jou mond aan sy feeskos Luk 14 v15tot24 veral v24 ♪

Vanaand word ons uitgenooi om aan die tafel van die Here te kom aansit. Dit is ‘n uitnodiging wat ons ongemaklik kan laat voel. Daar is immers die waarskuwing dat ‘n mens ‘n oordeel oor jouself kan eet en drink (1 Kor 11:27, 28). ‘n Wanverhouding met iemand anders laat my besluit om eerder van die nagmaal weg te bly. So probeer ek keer dat God se oordeel my tref.

Is dit so maklik en onskuldig om die Here se uitnodiging nie te aanvaar nie? Die antwoord in die vers waarop ons veral vanaand let, is: Allermins! In die gelykenis voer die genooides allerhande verskonings aan waarom hulle nie die uitnodiging kon aanvaar nie. Jesus sluit die gelykenis af: Dit verseker ek julle: Nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie (Luk 14:24).

Die waarskuwing is gerig aan die lede van God se volk, aan mense wat jaarliks die paasfees gevier het – dié fees waartydens Jesus die nagmaal ingestel het. Dit is duidelik: Op God se uitnodiging – ook aan mense met wie Hy sy verbond gesluit het – is daar net een regte reaksie: neem dit met jou hele hart aan. Stel voor die fees alles reg wat jou sou kon verhinder. Die Here se uitnodiging moet ons hoogste prioriteit wees.

Daar is duidelik ‘n verband tussen die gelykenis van die groot maaltyd (Luk 14) en die gelykenis van die bruilof (Matt 22:1 – 14). Beide weergawes handel oor die antwoord van die mens op die verlossing wat vir God onaanvaarbaar is. Iemand wat die verlossing wat God deur Christus bewerk in ongeloof verwerp, kom onder God se oordeel. Beide weergawes waarsku dat die Jode se ongeloof op God se aanbod van sy koninkryk aan sy volk ernstige gevolge gaan hê. Die Jode se volhardende ongeloof het bewys hulle was God se uitnodiging nie waardig nie.

Daar is soveel verskille tussen die twee weergawes, dat Skrifverklaarders dit as twee verskillende gelykenisse behandel. Ons tema aan die hand van die Lukas weergawe: jou mond aan sy feeskos. Ons let op drie sake: (1) die aanloop; (2) die uitnodiging en (3) die antwoord

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 02 05 2e) Jou mond aan sy feeskos Luk 14 v15tot24 veral v24 ♪”

(2017 02 05 1e) Betrokkenheid (2) Kom maak saam musiek ♪

Hoe maak mense in ‘n groep musiek – hoe sing ‘n mens ‘n koorstuk – wat almal kan geniet? Almal moet dieselfde musiekstuk gebruik. Elkeen moet weet wat sy bydrae in die uitvoering is. Almal moet gereeld saam oefen.

Ons visie as gemeente is: “Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg.” As dit ons koorstuk is, is daar vrae: weet elkeen van ons wat sy / haar bydrae tot die kooruitvoering is? Oefen een en almal gereeld saam? Ek en jy kry die uitnodiging: Kom maak saam musiek, pragtige musiek, musiek sonder vals klanke.

Laas Sondag het ons afgesluit met die Judeërs se antwoord: Kom ons bou (Neh 2:18)! Hulle het die goeie werk aangepak. Vandag sien ons hoe hulle saamgewerk het. Al het hulle saam mooi musiek gemaak, het die vals noot opgeklink. Ons tema: Betrokkenheid (2) Kom maak saam musiek! Ons let op (1) die samestelling van die koor; (2) die taakverdeling en (2) die vals noot

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 02 05 1e) Betrokkenheid (2) Kom maak saam musiek ♪”