(2017 02 26 2e) Wat van (5) ek hoor die Naam van God word misbruik? Lev 24 v10 tot 16 en 23 ♪

Op die skoolterrein, die sportveld, by die werk, saam met my vriende hoor ek: die Naam. Dit word as ‘n vloek uitgespoeg. Dit voel soos ‘n messteek in my hart.

Wat moet ek doen? In die derde gebod sê God niemand mag sy Naam misbruik nie; dat Hy die een wat hom daaraan skuldig maak, nie ongestraf sal laat bly nie (Eks 20:7). In ons fokusgedeelte gee Hy aan Moses opdrag dat ‘n man met ‘n Israelitiese ma en Egiptiese pa wat sy Naam in ‘n geveg misbruik het, met klippe doodgegooi moes word. Die wat Hom hoor vloek het, moes hulle hande op sy kop lê voordat hy doodgegooi word. Dit is duidelik dat God nie die misbruik van sy Naam duld nie.

Hoe moet ek dit hanteer as dit gebeur? In die woorde van ons tema: Wat van … (5) ek hoor die Naam van God word misbruik?

Ek kan nie klippe begin bymekaarmaak om die vloeker op die skoolterrein dood te gooi nie. Ek kan ook tog nie net stilbly nie. Ons soek vanaand saam in die lig van God se Woord na maniere om hierdie probleem te hanteer. Ons kyk agtereenvolgens na: (1) Die Here se voorskrif oor die misbruik van sy Naam; (2) die onderliggende beginsels en (3) toegepas op ons situasie

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 02 26 2e) Wat van (5) ek hoor die Naam van God word misbruik? Lev 24 v10 tot 16 en 23 ♪”

(2017 02 26 1e) Betrokkenheid (5) Die Woord maak die wat luister treurig maar ook bly Neh 8 v9 tot 13 ♪

Ou bekende Bybelwoorde spring skielik uit die bladsy op. Jou oë rek. Jy lees weer … en nog ‘n keer. “Het ek dit regtig nog nooit raakgesien nie?” ‘n Ou-ou probleem val oop. Lig verdryf donker onsekerheid. Jy voel verskriklik bly.

Iets heeltemal anders het met God se volk gebeur pas nadat die muur van Jerusalem voltooi is. Hulle het gevra dat die bevele van die Here aan Israel aan hulle voorgelees moes word. Die volk het eers opgestaan, gehoor hoe Esra die Here prys en daarop gesê: Amen, amen. Toe kniel hulle en buig diep voor die Here (Neh 8:7). Die hele gemeente het gehuil by die aanhoor van die wet (Neh 8:10). Hulle het hulle eie sonde besef. Hulle was spyt daaroor.

Nehemia, Esra en die Leviete het gesê: Moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Hulle moes feestelik gaan eet en drink. Vir mense wat niks gehad het om te eet en drink nie moes hulle porsies stuur. Almal moes bly wees, want dit was feestyd.

Wie na God se Woord luister, kan intens treurig voel, maar ook intens bly word. Luister jy só? Reageer jy só? Ons tema: Die Woord maak dié wat luister treurig, maar ook bly. Ons let op die luister na die Woord van die Here en die twee reaksies daarop.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 02 26 1e) Betrokkenheid (5) Die Woord maak die wat luister treurig maar ook bly Neh 8 v9 tot 13 ♪”

(2017 02 19 2e) Wat van … (4) Die naam Jesus – pinkode of troos- en geloofswoord Joh 14 v12 tot 14 ♪

As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. Wat behels hierdie belofte van Jesus?

Saam met die Psalmdigter sing ons: Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here (Ps 24:1). Beteken Jesus se belofte dat ons ons inkopietrollies kan volpak, by die betaalpunt net die pinkode insleutel: “Jesus” en huis toe gaan met alles wat ons harte begeer? Party mense verstaan Jesus se belofte presies só.

Jesus het hierdie belofte in sy laaste onderwysing aan sy dissipels gemaak, pas voor sy gevangeneming, verhoor en kruisdood. Wat in die volgende ure sou gebeur, sou sy dissipels in ‘n krisis dompel. Hulle sou hulle roeping sonder hulle Meester moes vervul. Was dit moontlik? Op daardie tydstip het hulle troos nodig gehad. Hulle moes opgeskerp word om ten spyte van die ingrypende verlies wat hulle sou ly, in die geloof te volhard.

Teen hierdie agtergrond ons temavraag: Wat van … (4) die Naam “Jesus” – pinkode of troos- en geloofswoord? Benewens die belofte oor gebed, maak Jesus ook die belofte dat sy dissipels groter dinge as Hy sal doen. Ons kyk eers na hierdie belofte, waarna ons ons aandag verskuif na Jesus se belofte oor gebed.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 02 19 2e) Wat van … (4) Die naam Jesus – pinkode of troos- en geloofswoord Joh 14 v12 tot 14 ♪”

(2017 02 19 1e) Betrokkenheid (4) Harde werk en die hulp van God waarborg sukses Neh 6 v9 en 15 tot 16

Watter verskil maak jy? Watter verskil maak jy in die gemeenskap? … in jou werk? … in die skool? Vandag baie spesifiek: Watter verskil maak jy in die gemeente?

Miskien antwoord jy met ‘n teenvraag: “Watter verskil kan ek maak?”

Nehemia het ‘n volksvergadering van die Judeërs gehou waartydens sy voorstel was: Kom ons herbou die muur van Jerusalem … Aan die hand van Neh 3 was die uitnodiging aan ons adres: “Kom ons maak saam musiek!” Weliswaar was daar ‘n vals noot – dié van die vooraanstaande mense van Tekoa. Sallum en sy dogters het egter help bou en die gewilliges van Tekoa het selfs ‘n tweede stuk van die muur herbou. Wat was die uiteinde? Die werk is, ondanks groot teenstand, binne 52 dae voltooi (Neh 6:15)! Al die gewillige Judeërs het ingespring en met die hulp van God hierdie bomenslike taak suksesvol uitgevoer.

Jy het gevra: “Watter verskil kan ek maak?” Die antwoord van ons fokusgedeelte is: As jy gewillig is en saam met ander hard werk, kan ons met God se hulp ‘n wesenlike verskil in ons gemeente maak. Vandaar ons tema: harde werk en die hulp van God waarborg sukses. Ons kyk na die redes vir sukses, (1) menslike redes en (2) die groot rede. Continue reading “(2017 02 19 1e) Betrokkenheid (4) Harde werk en die hulp van God waarborg sukses Neh 6 v9 en 15 tot 16”

(2017 02 12 2e) Wat van (3) spreek lewe en dood Spr 18 v20 en 21 ♪

O, Here Jesus, help my dat ek lewe sal spreek. … Wys my asseblief waar ek dood gespreek het oor my eie lewe, my man, my kinders en ons toekoms” (Gretha Wiid in ‘n gebed van ‘n vrou vir haar gesin).

Die sportsielkundige, Jannie Putter, verduidelik hoe jy “‘n droom in jou kinders se lewe kan in spreek” (volgens Maroela Media, Maandag 22 Sept 2014).

Om gedurig die duisternis aan te val, is om dood te spreek … spreek Lewe!” (Jou tong het mag oor Lewe en Dood, gebedsversoeke.blogspot.co.za).

Dit is enkele aanhalings verkry via ‘n Google-soektog. As Skrifbewys daarvoor dat wat ons spreek soveel krag dra dat dit werklikheid word, word Spr 18:20, 21 aangehaal. Uit hierdie aanhalings is duidelik dat ‘n mens jou woorde baie versigtig moet kies, omdat jou woorde (dit wat jy spreek) ‘n inherente skeppingskrag kan hêòf positief, òf negatief. Vandaar ons tema: Wat van … (3) jy spreek lewe en dood?

Wil ons die temavraag beantwoord, moet ons: (1) kyk wat die Here in Spr 18:20, 21 sê; (2) die aanhalings daaraan toets en (3) dan die vraag beantwoord: Wat van … jy spreek lewe en dood?

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 02 12 2e) Wat van (3) spreek lewe en dood Spr 18 v20 en 21 ♪”