(2017 01 22 2e) Wat van goeie nie-Chistene en verlossing Joh 14 v6 ♪

Ons gaan die volgende Sondae tydens die aanddienste uit die Skrif die vraag beantwoord: Wat van …? Vanaand is die tema: Wat van goeie nie-Christene en verlossing?

Die afgelope week is die fotojoernalis Shiraaz Mahommend in Sirië gyselaar geneem. Die nie-regerings- en Moslemorganisasie Gift of the Givers het na vore gekom om vir sy vrylating te onderhandel. Vroeër het hulle selfs die vrylating van die Christen Yolande Korkie in Jemen bewerkstellig. Wat word van mense wat deel van so ‘n Moslemorganisasie is wat soveel goed doen en ander soos hulle?

Vandag is ‘n algemene antwoord: soos in die spreekwoord alle paaie na Rome lei, so lei al die weë / paaie na die nuwe Jerusalem toe; na God toe. Dus: die Christelike geloof is maar een moontlikheid om by God en in sy hemel uit te kom.

In ons fokusgedeelte praat Jesus Christus aan die vooraand van sy verhoor en kruisdood met sy dissipels. Dit wat Hy sê, raak elke Christengelowige, maar ook elke ongelowige. Hy vra van elkeen van ons om dit wat Hy sê met ons hele hart te glo. Vanaand kyk ons na Jesus Christus se antwoord op ons vraag: Wat van goeie nie-Christene en verlossing?

Ons leer ons Here Jesus Christus in hierdie Skrifgedeelte ken as: 1 Goddelike Persoon; 2 Die weg, die waarheid en die lewe en 3 Die enigste Verlosser

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Jesus Christus is ‘n Goddelike Persoon

Dit is opgesluit in die eerste twee woorde van ons fokusvers: Ek is … Hy is nie een of ander beginsel of ‘n mag nie. Van ‘n beginsel kan ‘n mens hoor en bloot met jou verstand kennis neem. ‘n Mag kan ‘n mens probeer weerstaan, of jy swig daarvoor. Jesus noem Homself: Ek! Daarmee sê Hy vir ons dat Hy ‘n Persoon is.

Hierdie twee woorde van Jesus gryp ver terug in die geskiedenis. Toe Moses geroep is om Israel uit Egipte te gaan lei, het hy gevra wat hy moes antwoord sou die volk hom vra wie hom gestuur het. God het gesê: Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur (Eks 3:14). Reeds in die eerste twee woorde van :6 sê Jesus vir ons dat Hy ‘n Persoon is; ‘n Goddelike Persoon wat in ‘n besondere verhouding met ons staan. Hy is die Persoon wat ons uit ons sonde verlos.

Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe

1 Ek is die weg …

So het Jesus omtrent ‘n dag voor sy kruisiging gesê. ‘n Mens wil bykans sê: Jesus lyk eerder na ‘n doodloopstraat as na die enigste weg na die Vader toe.

Hy is dié weg – nie ‘n weg nie! Deur sy prediking het Hy die weg na die Vader bekend gemaak; deur sy lewe self daardie weg bewandel – volmaak volgens die Vader se wil. Dit het Hy in ons plek gedoen. Hy het ook ons sonde op Hom geneem en die losprys daarvoor met sy lewe aan die kruis betaal. So het Hy vir ons die weg na die Vader toe geword. Deur na Hom te luister en onsself volledig op Hom te verlaat, bewandel ons die enigste weg na die Vader. So lees ons: Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op ‘n weg wat nuut is en na die lewe lei (Heb 10:19 – 20).

2 Ek is … die waarheid …

Voor sy kruisdood sou nie sy waarheid nie, maar die leuens van sy aanklaers hoogty vier. Oënskynlik oorwin nie die waarheid nie, maar juis die leuen.

As waarheid staan Hy, in hierdie konteks, teenoor die leuen van die Jode en hulle godsdienstige leiers en teenoor hulle goot aanstigter, die vader van die leuen, die Satan.

Jesus is die Een wat ons uit die mag van die leuen bevry. Naas Hom is daar geen ander “waarheid” waardeur ‘n mens gered kan word nie. Hy is die betroubare wat aan ons bekend maak dat daar net vir sondaars verlossing is uit genade, deur die geloof, op grond van sy verdienste.

Danksy die werk van die Heilige Gees in ons, glo ons dat Jesus is soos Hy sê: die waarheid.

3 Ek is … die lewe

So sê Jesus omtrent ‘n dag voordat Hy aan die kruis uitgeroep het: Vader, in U hande gee Ek my gees oor (Luk 23:46). Voor sononder op dieselfde dag, was sy lyk in die graf van Josef van Arimatea weggelê.

Ons moet wéét: ook sy dood was nodig. Deur sy dood het die heilige God met my en jou sonde en sondeskuld afgereken. Juis sy kruisdood bevestig vir ons die waarheid dat Jesus Christus ons Verlosser is.

Jesus praat van lewe in teenstelling met die dood. Hy het gekom om die sonde en die dood te oorwin. Hy het uit die dood opgestaan – so lewe gebring.

Aangesien Hy die lewe is, is Hy die bron van die lewe en ook die Een wat dit in genade vir hulle wat aan Hom behoort skenk – tot in ewigheid toe (3:16; 6:33; 10:28; 11:25). Hy het die lig van die lewe (8:12); die woorde van die lewe (6:68); Hy het gekom dat ons lewe in oorvloed kan hê (Joh 10:10).

Ons kyk dus met die geloofsoog na Hom en sien: Hy is die lewe!

Jesus Christus is die enigste Verlosser

Jesus sê: Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur My nie … Jesus benadruk met hierdie woorde sterk dat dit wat Hy gedoen het, genoeg is om sondaars te verlos.

Buite Jesus Christus om is daar geen ander weg na die Vader nie. Daar is geen ander waarheid waardeur ‘n mens die lewe kan kry nie. Jesus Christus is die enigste en volkome Verlosser van sondaars. Hy is uniek en eksklusief. Die deur na die Vaderhuis met sy baie woonplek, gaan slegs deur Hom oop.

Wie heelhartig glo in Jesus Christus as enigste en volkome Verlosser, loop die regte weg wat op die hemelse bestemming uitloop. Hy het die waarheid gelowig aanvaar dat Jesus Christus alles gedoen het om ons, sondaars, met die heilige God te versoen. Hy sal waarlik die ewige lewe in heerlikheid ervaar. Ons is vir tyd en ewigheid kinders van die lewende God.

Jesus Christus is nie maar één weg, één waarheid en één lewe onder vele ander nie. Nee, Hy is die enigste Een wat sondaars met God versoen. Hy het ook alles gedoen om ons uit ons sonde te verlos. Ons Here Jesus Christus is die enigste en volkome Verlosser van sondaars.

Ander skrifgedeeltes wat oor twee sake handel, is vir ons van belang.

Die eerste saak handel oor wat goed is: Ons het almal geword soos mense wat onrein is, ons beste dade is soos vuil klere; … ons word deur ons sondes weggewaai soos deur ‘n wind (Jes 64:6); en: Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie … Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie (Rom 3:10 – Pred 7:20 en :12e – Ps 14:1, 3).

Die tweede saak bevestig dat Jesus die enigste Verlosser van sondaars is: Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom” (Joh 3:36); en: Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie (Hand 4:12). So het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir die Joodse Raad gesê. Wie enigiets ander sê, wie die hemelpoorte wyer wil oopmaak as wat die Here dit in sy Woord doen, praat nie onder leiding van die Heilige Gees nie.

Slot

Iets soos die nie-regerings- en Moslemorganisasie Gift of the Givers doen dinge wat goeie gevolge vir vele het. Wat word van mense soos hulle wat soveel goed doen?

Vandag is ‘n algemene antwoord: soos in die spreekwoord alle paaie na Rome lei, so lei al die weë / paaie na die hemel toe; na God toe. Dus: die Christelike geloof is maar een moontlikheid om by God en in sy hemel uit te kom.

In ons fokusgedeelte praat Jesus Christus aan die vooraand van sy verhoor en kruisdood oor Homself. Dit wat Hy sê, raak elke Christengelowige, maar ook elke ongelowige. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur Hom nie. As Verlosser is Hy uniek en eksklusief. Hy is die enigste Verlosser van sondaars. Ons moet in Hom glo. Hy is die enigste pad na die nuwe Jerusalem.

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 01 22) Wat van … (1) goeie nie-christene en verlossing? Joh 14 v6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *