(2017 01 01) Daar is ‘n woord van die Here Jer 37 v17tot21 ♪

Antwoord my tog, Here!” Of: “Sê tog vir my, Here!” Het jy al uit so gevra? Jy sal weet dat dit die soort vraag is wat jy vra as jy desperaat is; as jy dringend ‘n klinkklare antwoord wil hê; as jy net ‘n sprankie hoop soek in jou desperate situasie.

Presies dit was die situasie in Jerusalem. ‘n Kort tydjie was hulle omstandighede amper normaal. Die Galdeërs het hulle beleg van Jerusalem onderbreek toe hulle die Egiptiese leër gaan verdryf het. Hulle was egter terug. Die beleg sou uiteindelik tot broodgebrek lei.

In daardie kritieke tyd het koning Sedekia Jeremia, op daardie tydstip ‘n gevangene, paleis toe laat kom en hom gevra: “Is daar ‘n woord van die Here af?” Jeremia antwoord toe: “Daar is …” (Jer 37:17). Vandaar ons tema: Daar is ‘n woord van die Here. Ons let agtereenvolgens op: (1) veranderde omstandighede; (2) vrae en antwoorde

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 01) Daar is ‘n woord van die Here Jer 37 v17tot21 ♪”

(2017 01 01) Gebed om leiding en herstelde gemeenskap Ps 43 v3tot4 ♪

2017 is in ‘n newel van onsekerheid gehul. Die regerende party gaan ‘n nuwe partypresident aanwys. Die tekens van wat ons van die huidige president kan verwag, is allermins positief. Die swaard van ekonomiese afgradering na rommelstatus hang dreigend oor ons.

In onsekerheid kan ‘n mens wonder: “Waar is die Here? Wat is sy rol?” Een sekerheid wat geen gelowige in onseker omstandighede kan of wil prysgee, is die sekerheid dat God by ons is, dat Hy ons sal lei. Ons wil uiteindelik elke stukkie onsekerheid agter die rug kan kry en in vertroue die pad vorentoe aanpak.

Die digter van Ps 42 – 43 het net so gevoel. In sy onsekerheid bid hy dat die Here hom sal lei en dat Hy gemeenskap met die digter sal herstel.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 01) Gebed om leiding en herstelde gemeenskap Ps 43 v3tot4 ♪”