(2017 01 29 2e) Wat van … no 2 doop en herdoop Kol 2 v9tot12 ♪

Ons soek uit die Skrif antwoorde op die vraag: Wat van …? Vanaand: Wat van doop en herdoop?

Iemand woon bv ‘n kamp by. Kinderdoop word as onskriftuurlik afgemaak. Hy wil homself aan die Here wy. Hy laat hom (weer) doop. Terug by die huis, in die kerk begin hy wonder: Was dit reg? Wat nou? Moet ek dit vir die kerkraad sê? Moet ek almal probeer oortuig om my voorbeeld te volg? Ook die kerkraad vra: wat doen ons nou?

Vandaar ons tema-vraag: Wat van doop en herdoop? Ons gaan die vraagstuk van die doop en herdoop vanuit ons fokusgedeelte benader. Ons let op: (1) Christus en volheid; (2) besnydenis en doop; (3) herdoop hanteer.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 29 2e) Wat van … no 2 doop en herdoop Kol 2 v9tot12 ♪”

(2017 01 29 1e) Kies gehoorsaamheid aan en vertroue in die Here Neh 2 v16tot20 ♪

Elkeen van ons maak gereeld keuses. Ons keuses het gevolge – persoonlik, vir ander na aan ons, soms ook verder van ons af.

Anders as in die meeste gemeentes in die GKSA ontvang min van ons lidmate gereeld besoek van ‘n ouderling. Baie lidmate is onbetrokke. Baie van ons kinders is ongereeld of selfs heeltemal afwesig in eredienste en katkisasie.

Oor hierdie sake staan ek en jy voor ‘n keuse. Jy kan kies om ‘n toekouer te wees wat kommentaar lewer en vra: wat gaan julle doen? Hierdie situasie kan jou pas juis omdat jy onder die radar ongemerk kan aangaan. Jy kan besluit: hier is werk om te doen, ek is beskikbaar om dit te help doen.

In die vestingstad Susan het die balling Nehemia gehoor dat die muur van Jerusalem omgelê het en die stadspoorte verbrand was (Neh 1:1 – 3). Nehemia het gaan bid en met koning Artasasta gereël om iets omtrent die situasie te gaan doen. In Jerusalem moes hy ‘n volksvergadering oortuig om die mure te begin herbou. Teenstanders het elke poging tot herbou in die wiele probeer ry. Nehemia, die Judeërs en die teenstanders het keuses gemaak. Vandaar ons tema: Kies gehoorsaamheid aan en vertroue in die Here. Ons sien (1) keuses; (2) pak die werk aan vol vertroue in die Here.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 29 1e) Kies gehoorsaamheid aan en vertroue in die Here Neh 2 v16tot20 ♪”

(2017 01 22 2e) Wat van goeie nie-Chistene en verlossing Joh 14 v6 ♪

Ons gaan die volgende Sondae tydens die aanddienste uit die Skrif die vraag beantwoord: Wat van …? Vanaand is die tema: Wat van goeie nie-Christene en verlossing?

Die afgelope week is die fotojoernalis Shiraaz Mahommend in Sirië gyselaar geneem. Die nie-regerings- en Moslemorganisasie Gift of the Givers het na vore gekom om vir sy vrylating te onderhandel. Vroeër het hulle selfs die vrylating van die Christen Yolande Korkie in Jemen bewerkstellig. Wat word van mense wat deel van so ‘n Moslemorganisasie is wat soveel goed doen en ander soos hulle?

Vandag is ‘n algemene antwoord: soos in die spreekwoord alle paaie na Rome lei, so lei al die weë / paaie na die nuwe Jerusalem toe; na God toe. Dus: die Christelike geloof is maar een moontlikheid om by God en in sy hemel uit te kom.

In ons fokusgedeelte praat Jesus Christus aan die vooraand van sy verhoor en kruisdood met sy dissipels. Dit wat Hy sê, raak elke Christengelowige, maar ook elke ongelowige. Hy vra van elkeen van ons om dit wat Hy sê met ons hele hart te glo. Vanaand kyk ons na Jesus Christus se antwoord op ons vraag: Wat van goeie nie-Christene en verlossing?

Ons leer ons Here Jesus Christus in hierdie Skrifgedeelte ken as: 1 Goddelike Persoon; 2 Die weg, die waarheid en die lewe en 3 Die enigste Verlosser

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 22 2e) Wat van goeie nie-Chistene en verlossing Joh 14 v6 ♪”

(2017 01 22 1e) Volg Jesus en openbaar sy gesindheid Fil 2 v 3tot11 veral v5 ♪

Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg”. Wat vra hierdie visie van ons as gemeente? Wat vra hierdie visie van my? Wat kos dit my om Jesus te volg?

Dit klink na ‘n vreemde vraag. Jesus sit immers in die ereposisie aan die regterhand van die Vader. Hy is vol majesteit en heerlikheid. Hy regeer oor alles en almal. Enigeen sal daar wil kom!

Die pad na daardie ereposisie was vir Jesus Christus uiters moeilik. Om daar te kom, moes Hy deur die diepste moontlike vernedering heen loop. Dit kon Hy doen, omdat Hy die regte gesindheid gehad het. Ons fokusgedeelte sê dat ons dieselfde gesindheid moet hê.

Is jy bereid om dieselfde pad as Jesus Christus te loop? Is jy regtig bereid om dieselfde gesindheid as dié van Jesus te openbaar? Voordat ek en jy antwoord, is dit nodig dat ons goed kyk na wat dit van ons vra om Jesus Christus te volg en sy gesindheid te hê. Ons let op (1) sy gesindheid en ons s’n; (3) Dryfvere en (4) verhoging as uiteinde.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 22 1e) Volg Jesus en openbaar sy gesindheid Fil 2 v 3tot11 veral v5 ♪”

(2017 01 15 2e) Sonde loop uit op die dood Jesus Christus bewerk lewe Rom 5 v12tot21 ♪

Sonde – ‘n woord wat mense vandag minagtend van die tafel vee. Wie iets spesifiek sonde durf noem, moet hom staal teen ‘n stortvloed persoonlike aanvalle. Mense soek verklarings of verskonings vir die sondaar. Kortom: niemand mag ‘n sondaar genoem word nie.

Volgens ons fokusgedeelte is hierdie lewenshouding gevaarlik. Dit hou nie rekening met die erns van sonde nie. God sê ook elders in sy Woord: Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here (Rom 6:23). Wie uit sy sonde verlos wil word, moet begin om te erken: “Ek is ‘n sondaar. Vir my sonde verdien ek die dood – die ewige dood.” Wie dít erken en uitkoms soek, ontdek: God skenk ware lewe aan die sondaar – Hy doen dit deur sy Seun. Jesus Christus bewerk lewe.

Ons tema: sonde loop uit op die dood, Jesus bewerk lewe. Ons let op: (1) die één en die Één en (2) ‘n Vergelyking tussen die een en die Een

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 15 2e) Sonde loop uit op die dood Jesus Christus bewerk lewe Rom 5 v12tot21 ♪”