(2016 12 18 2e) God se genadekans en ons reaksie Jer 36 v7 en v23tot26 ♪

Wie nie wil hoor nie, moet voel”, so lui die spreekwoord. Baie van ons het dit kleintyd aan die lyf gevoel.

Hoe tree die Here God op wanneer sy kinders nie na Hom wil luister nie? Twee maal in die vorige hoofstuk het die Here gesê sy volk het nie geluister na sy profete wat Hy vroeg en laat na hulle toe gestuur het nie. Sy profeet sê vir sy sekretaris, Baruk: Die Here het aangekondig dat Hy in sy gloeiende toorn hierdie volk swaar sal straf” (Jer 36:7e) – dus: “Julle wil nie luister nie, daarom gaan julle voel.”

Verrassend sê die Here vir sy volk met die gehoorprobleem: Miskien kan julle tog nog sien. Hy laat alles wat Jeremia gesê het, opteken, sodat die volk dit kan lees. Hulle kry nog ‘n kans! God verras sondaars telkens met nog ‘n kans.

Hy verwag van ons om die kanse wat Hy in genade bied, aan te gryp. Op ‘n dag is die kans wat Hy bied die allerlaaste. Ons tema: God se genadekans en ons reaksie. Ons let op drie fasette: (1) God bied ‘n genadekans en (2) Ons reaksie op sy genadekans en (3) Die Here het die laaste sê.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 12 18 2e) God se genadekans en ons reaksie Jer 36 v7 en v23tot26 ♪”

(2016 12 18 1e) Die wonder van God vóór Betlehem Luk 1 v39tot45 ♪

Wat beteken Kersfees vandag regtig? Geskenke, kersboom, straatliggies, familiekuiers, groot etes …

Heeltemal op die agtergrond verdwyn die werklikheid dat God in die geskiedenis van die wêreld ingegryp het; dat Hy ons so liefhet, dat Hy sy enigste Seun gegee het om mens te word, dat die Seun van God in die stal in Betlehem as mens gebore is en in ’n krip neergelê is.

In werklikheid staan alles wat rondom die geboorte van ons Here Jesus Christus afgespeel het in die teken van ’n wonder. Die wonders het reeds voor Kersfees begin. Vandaar ons tema: Die wonder van God vóór Betlehem. Ons let op die wonder wat na vore kom daarin dat: (1) Die nog-ongebore Johannes beweeg en (2) Elisabet, vervul met die Heilige Gees, profeteer

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 12 18 1e) Die wonder van God vóór Betlehem Luk 1 v39tot45 ♪”