(2016 12 11 2e) Tradisie of trou – wat die Here verwag Jer 35 v14btot17 ♪

Tradisie kom van tyd tot tyd in die GKSA – ook in ons gemeente – op die tafel. Oor die afgelope paar dekades kom die volgende na vore: Oor die gebruik van die kelkie by die nagmaal, al dan nie, wat ons sing en oor die vrou in die besondere dienste gaan die paaie van die tradsionaliste en die vernuwers heeltemal uiteen. Die vraag bly – tereg – wat verwag die Here van ons?

Jeremia het die Rekabiete gaan haal, hulle saamgevat tempel toe. Daar, vir die Judeërs om te sien, het hy kanne vol wyn en bekers voor hulle neergesit en gesê: “Hier is wyn, drink dit”. Hulle het geweier. Hulle rede was ‘n tradisie wat begin het met ‘n opdrag van hulle voorvader, Jonadab, seun van Rekab.

Met watter doel laat Jeremia hierdie toneel voor die Judeërs afspeel? Watter boodskap wil die Here, wat Jeremia die opdrag gegee het om dit te doen, hiermee oordra? Verwag die Here van diegene wat aan Hom behoort om die ou tradisies te handhaaf? Vandaar ons tema met ‘n ander moontlikheid: Tradisie of trou – wat die Here van ons verwag. Ons let op: (1) die toneel in die tempel; (2) die teenstelling tussen die Rekabiete en die Judeërs en (3) die afloop.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 12 11 2e) Tradisie of trou – wat die Here verwag Jer 35 v14btot17 ♪”

(2016 12 11 1e) Ds Henk van Bemmel Deur God uitverkies uit suiwer genade Matt 1 v2tot 3 met Gen 38 en 49 v1 tot 12 en v 22tots26 ♪

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►