(2016 12 25) God praat met ons – in die laaste dae deur sy Seun Heb 1 v1tot4 ♪

God praat met ons. Net vier woorde, maar saam dra hulle aan betekenis. Wie het nog nie ervaar hoe sleg dit is wanneer iemand nie met jou praat nie? Wanneer iemand stilstuipe kry, kan dit jou onseker laat voel, jou frustreer, jou kwaad maak.

God is anders. Hy kry nie stilstuipe nie. Hy praat met ons. Ons fokusgedeelte sê: God praat met ons deur sy Seun.

God het egter nie eers deur sy Seun begin praat nie. Hy het al in die ou tyd begin praat. Hy het nog altyd gepraat en Hy bly praat. Hy het oor die eeue heen baiekeer en op baie maniere gepraat. Dit wat God wou sê, het in die ou bedeling elke keer net stuk-stuk oorgekom. God se praat deur sy Seun is volmaak. Deur sy Seun sê God alles wat Hy kan en wil sê. Wat Hy deur sy Seun sê, is ook finaal.

Ons fokusgedeelte draai hierdie fasette en veel meer na die lig. Ons tema: God praat met ons – in die laaste dae deur sy Seun. In fokus is die Seun (1) deur wie God volmaak en finaal praat; (2) wat verhewe is; (3) wat ‘n taak in die skepping en ook in sondaars se verlossing verrig.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 12 25) God praat met ons – in die laaste dae deur sy Seun Heb 1 v1tot4 ♪”

(2016 12 18 2e) God se genadekans en ons reaksie Jer 36 v7 en v23tot26 ♪

Wie nie wil hoor nie, moet voel”, so lui die spreekwoord. Baie van ons het dit kleintyd aan die lyf gevoel.

Hoe tree die Here God op wanneer sy kinders nie na Hom wil luister nie? Twee maal in die vorige hoofstuk het die Here gesê sy volk het nie geluister na sy profete wat Hy vroeg en laat na hulle toe gestuur het nie. Sy profeet sê vir sy sekretaris, Baruk: Die Here het aangekondig dat Hy in sy gloeiende toorn hierdie volk swaar sal straf” (Jer 36:7e) – dus: “Julle wil nie luister nie, daarom gaan julle voel.”

Verrassend sê die Here vir sy volk met die gehoorprobleem: Miskien kan julle tog nog sien. Hy laat alles wat Jeremia gesê het, opteken, sodat die volk dit kan lees. Hulle kry nog ‘n kans! God verras sondaars telkens met nog ‘n kans.

Hy verwag van ons om die kanse wat Hy in genade bied, aan te gryp. Op ‘n dag is die kans wat Hy bied die allerlaaste. Ons tema: God se genadekans en ons reaksie. Ons let op drie fasette: (1) God bied ‘n genadekans en (2) Ons reaksie op sy genadekans en (3) Die Here het die laaste sê.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 12 18 2e) God se genadekans en ons reaksie Jer 36 v7 en v23tot26 ♪”

(2016 12 18 1e) Die wonder van God vóór Betlehem Luk 1 v39tot45 ♪

Wat beteken Kersfees vandag regtig? Geskenke, kersboom, straatliggies, familiekuiers, groot etes …

Heeltemal op die agtergrond verdwyn die werklikheid dat God in die geskiedenis van die wêreld ingegryp het; dat Hy ons so liefhet, dat Hy sy enigste Seun gegee het om mens te word, dat die Seun van God in die stal in Betlehem as mens gebore is en in ’n krip neergelê is.

In werklikheid staan alles wat rondom die geboorte van ons Here Jesus Christus afgespeel het in die teken van ’n wonder. Die wonders het reeds voor Kersfees begin. Vandaar ons tema: Die wonder van God vóór Betlehem. Ons let op die wonder wat na vore kom daarin dat: (1) Die nog-ongebore Johannes beweeg en (2) Elisabet, vervul met die Heilige Gees, profeteer

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 12 18 1e) Die wonder van God vóór Betlehem Luk 1 v39tot45 ♪”

(2016 12 11 2e) Tradisie of trou – wat die Here verwag Jer 35 v14btot17 ♪

Tradisie kom van tyd tot tyd in die GKSA – ook in ons gemeente – op die tafel. Oor die afgelope paar dekades kom die volgende na vore: Oor die gebruik van die kelkie by die nagmaal, al dan nie, wat ons sing en oor die vrou in die besondere dienste gaan die paaie van die tradsionaliste en die vernuwers heeltemal uiteen. Die vraag bly – tereg – wat verwag die Here van ons?

Jeremia het die Rekabiete gaan haal, hulle saamgevat tempel toe. Daar, vir die Judeërs om te sien, het hy kanne vol wyn en bekers voor hulle neergesit en gesê: “Hier is wyn, drink dit”. Hulle het geweier. Hulle rede was ‘n tradisie wat begin het met ‘n opdrag van hulle voorvader, Jonadab, seun van Rekab.

Met watter doel laat Jeremia hierdie toneel voor die Judeërs afspeel? Watter boodskap wil die Here, wat Jeremia die opdrag gegee het om dit te doen, hiermee oordra? Verwag die Here van diegene wat aan Hom behoort om die ou tradisies te handhaaf? Vandaar ons tema met ‘n ander moontlikheid: Tradisie of trou – wat die Here van ons verwag. Ons let op: (1) die toneel in die tempel; (2) die teenstelling tussen die Rekabiete en die Judeërs en (3) die afloop.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 12 11 2e) Tradisie of trou – wat die Here verwag Jer 35 v14btot17 ♪”

(2016 12 11 1e) Ds Henk van Bemmel Deur God uitverkies uit suiwer genade Matt 1 v2tot 3 met Gen 38 en 49 v1 tot 12 en v 22tots26 ♪

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►