(2016 11 27 2e) Vrou stil in die samekoms van die gemeente? 1 Kor 14 v33b tot 36 ♪

Die skerp meningsverskil in die GKSA oor die vrou in die besondere dienste is algemeen bekend. Beide kante beroep hulle op die Skrif. As Gereformeerde gelowiges is een van ons uitgangpunte immers: “Die Skrif alleen.”

Een van die Skrifgedeeltes wat in die debat geopper word, is deel van die hoofstuk wat ‘n paar weke van die vierde kwartaal in die oggenddienste aan die orde is. Ons tema vanaand is in vraagvorm: Vrou stil in die samekoms van die gemeente? [ In ‘n poging tot ‘n antwoord is die hantering van hierdie Skrifgedeelte in die publikasie “Manlik en vroulik in die kerk” in die konteks van 1 Kor 14:26 – 40 nuttig. ]

Elke gedeelte in die Bybel, ook ons fokusgedeelte, moet vertolk word in sy konteks in die hele Woord van die Here. Ons let op: (1) Wie moet stlibly? (2) is die gebod algemeen? en (3) die konteks van die Woord.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 11 27 2e) Vrou stil in die samekoms van die gemeente? 1 Kor 14 v33b tot 36 ♪”

(2016 11 27 1e) Kom, almal wat dors het … Jes 55 v1tot3 ♪

Hoor daar,” sal ‘n kind uitroep as die bekende deuntjie in die straat opklink, “roomys!” So het die iemand ook in die dorre Midde-Ooste waar God se volk gewoon het, uitgeroep: “Hoor daar, water!” as die waterverkoper se roep in die straat opklink.

Die profeet Jesaja het dit goed geken. Hy sluit daarby aan: Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom. koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk (Jes 55:1). Die volk van God in ballingskap hoor die Here roep. Hulle en ook ons hoor sy uitnodiging, die tema van vanoggend se Woordverkondiging: Kom, almal wat dors het … Ons let op drie fasette: (1) die uitnodiging; (2) die prys is betaal; (3) die verpligting op die genooide

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 11 27 1e) Kom, almal wat dors het … Jes 55 v1tot3 ♪”