(2016 10 30 1e) Streef na gawes wat gemeente-opbou dien 1 Kor 14 v2tot12 ♪

Ek en jy het die Here se opdrag ontvang om ons daarop toe te lê om die genadegawes van die Heilige Gees te ontvang. Onder daardie genadegawes het Paulus een uitgesonder: profesie. Om watter rede het hy profesie uitgesonder? Daarop gee vanoggend se fokusgedeelte ‘n antwoord. Wanneer ek en jy ons op die gawes van die Gees toelê, moet die liefde ons rigsnoer wees. Dit moenie om myself en my voordeel gaan nie, maar om wat die opbou van die gemeente van die Here dien.

Elkeen van ons het as belydende lidmaat voor God en die gemeente ja geantwoord op die vraag: “Beloof u, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om as ‘n lewende lid van die kerk … u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend … ?

Paulus praat oor twee van die genadegawes van die Gees: in tale praat en profesie. Ons tema is: Streef na gawes wat gemeente-opbou dien. Ons let op: (1) Wat die gawes opbou (2) Profesie is belangriker as praat in tale en (3) Munt uit in die gawes wat die opbou van die gemeente dien

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 10 30 1e) Streef na gawes wat gemeente-opbou dien 1 Kor 14 v2tot12 ♪”