(2016 10 23 2e) Wie vergifnis ontvang, deel dit ook uit Matt 6 v11 en 14tot15 ♪

Elkeen ervaar: mense maak ons seer, benadeel ons, doen ons kwaad aan. Selfs mense na aan ons doen dit. Jy kan jou van so iemand terugtrek. Jy kan ‘n wrok koester. Jy kan wraak neem.

Natuurlik moet ons as gelowiges vra: wat moet ek doen wanneer iemand my seermaak, my benadeel, my kwaad aandoen?

Die antwoord is: ons moet so iemand vergewe. Waarom só? Ek ontvang die Here se vergifnis, daarom moet ek dit ook uitdeel. Jesus het sy dissipels leer bid: … vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree. Ons het geen ander opsie nie, as om ander te vergewe. Ons gaan kyk wat dit beteken om te vergewe. Ons tema: Wie vergifnis ontvang, deel dit ook uit. Ons let op twee fasette: (1) Die bid vir en ontvang van vergifnis en (2) Wie vergifnis ontvang, moet vergewe.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 10 23 2e) Wie vergifnis ontvang, deel dit ook uit Matt 6 v11 en 14tot15 ♪”

(2016 10 23 1e) Streef die liefde na; lê julle toe op die gawes 1 Kor 14 v1 ♪

Lê julle toe op die gawes van die Gees … dit is die tweede opdrag in ons fokusvers.

‘n Mens wil reageer: “Wag nou! Lê julle toe op … klop nie met die gawes van die Gees nie.” Die Gees gee gawes soos Hy wil (kyk na 1 Kor 12:4, 7, 11). Hy gee genadegawes. Hoe kan ‘n mens jou toelê op die genadegawes van die Gees?

Ons is nog versigtiger omdat ons vermoed die geloofsgemeenskappe in die pinkster en charismatiese groepe benader die gawes van die Gees nie heeltemal reg nie.

Onthou net: Paulus gee die opdrag onder leiding van dieselfde Gees wat die genadegawes gee soos Hy wil. Meer nog: hy gee die opdrag aan ‘n gemeente wat die gawes van die Gees erg skeefgetrek het. Al stel hy dit wat die gemeente verkeerd gedoen het reg, bly die opdrag staan: Lê julle toe op die gawes van die Gees

In sy konteks raak die opdrag die ruimte waarbinne die gawes van die Gees in die gemeente werk, maar ook die rangorde wat gemeentelede aan verskillende gawes toeken. Ons fokusvers se tema bevat twee opdragte waarop ons agtereenvolgens let: (1) Streef die liefde na en (2) Lê julle toe op die gawes van die Gees.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 10 23 1e) Streef die liefde na; lê julle toe op die gawes 1 Kor 14 v1 ♪”