(2016 10 16 2e) Ons begeertes het gevolge 1 Kon 21 ♪

Elkeen van ons begeer verskillende goed. Die kind begeer om sy lewensideaal te bereik. Wie die einde van sy werklewe bereik, begeer ‘n oudag sonder kommer. ‘n Mens kan bevordering in sy werk, ‘n voertuig, ‘n rekenaar, ‘n selfoon begeer …

Die Here spreek ons begeertes in die tiende gebod aan. Verkeerde begeertes word verbied. Kyk ‘n mens mooi daarna, sien jy dat die tiende gebod met elk van die vorige gebooie te make het: Koning Agab het Nabot se wingerd begeer (tiende gebod). Dit lei tot ‘n oortreding van ‘n hele rits van res van die Tien Gebooie. ‘n Mens sou kon sê dat die tiende gebod die voorafgaande gebooie saamvat.

Die boodskap van ons teks is: Ons begeertes het gevolge. Ons let op (1) Oortredings; (2) Die straf; (3) die verrassende wending.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 10 16 2e) Ons begeertes het gevolge 1 Kon 21 ♪”

(2016 10 16 1e) Volg Christus enduit – wat dit jou ook al kos Luk 14 v25tot33 ♪

Vanoggend nooi ek jou uit om saam met my ‘n persoonlike begroting op te stel. Soos elke ordentlike begroting het ons s’n ook twee kolomme: verwagte inkomste en verwagte uitgawe. Wees gerus: hou jou beursie veilig in jou sak of jou handsak.

Ons begroting gaan oor ons verhouding met die Here en Verlosser, Jesus Christus. Dit gaan oor dit wat ons verwag om van die Here te kry en wat ons verwag om te gee. Saam met Jesus gaan ons veral kyk na die uitgawekant. Anders gesê: ons fokus veral op wat ons verhouding met Jesus Christus ons kos.

Jesus was deel van groot skares mense wat vir die Paasfees Jerusalem toe getrek het. Jesus het indruk gemaak. Baie het daarin belang gestel om Hom te volg. Hulle het egter nie regtig die volle implikasies daarvan besef nie. In ons fokusgedeelte belig Hy die werklikheid van wat dit ‘n mens kan kos, wil jy Hom volg.

Die boodskap van ons fokusgedeelte is: Volg Christus enduit – wat dit jou ook al kos. Ons let op: (1) wat dissipelskap ons kos; (2) Motivering met voorbeelde en (3) Slotsom: wees bereid om alles prys te gee.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 10 16 1e) Volg Christus enduit – wat dit jou ook al kos Luk 14 v25tot33 ♪”