(2016 10 09 2e) Net wat die Here seen het blywende waarde Ps 127 v1tot2 ♪

Waaraan gee jy die meeste aandag? Waarvoor doen jy die meeste? Is jy seker van die Here se seën op dit waaraan jy die meeste aandag gee en die meeste doen?

Baie antwoord: ons huishouding draai rondom ons kinders – hulle toerusting vir die akademie, sport en naskoolse studie. Dit vereis dat ons baie hard moet werk. Ons probeer ook nog om ons woonplekke te beveilig sodat die misdaadgolf ons nie verswelg.

Opmerklik: ons fokusgedeelte handel oor ons bouprojekte, veiligheid en harde werk. Elke keer is die uitspraak: dit is tevergeefs – as die Here se seën nie daarop rus nie. Die boodskap van ons fokusverse is: Net wat die Here seën, het blywende waarde. Dit word toegepas op: (1) die bou van ‘n huis; (2) Beveiliging en (3) ons harde werk

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 10 09 2e) Net wat die Here seen het blywende waarde Ps 127 v1tot2 ♪”

(2016 10 09 1e) Onthou, die Here is getrou en vra troue diens Ps 111 ♪

Elkeen van ons is in verskillende verhoudings betrokke. Elke verhouding is dinamies en wederkerig. Noodsaaklik vir ‘n suksesvolle verhouding is dat ‘n mens wil weet waar jy met die ander persoon staan.

Het my en jou verhouding met die Here dieselfde kenmerke as ander verhoudings? Is dit nodig dat ons weet waar ons met die Here staan? Kan Hy in dieselfde mate peil trek op ons as ons op Hom? Die boodskap van ons fokusgedeelte is: Onthou, die Here is getrou en vra ons troue diens. Ons kyk (1) hoe die Here God sy trou bewys en (2) hoe ons Hom getrou kan dien

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 10 09 1e) Onthou, die Here is getrou en vra troue diens Ps 111 ♪”