(2016 09 25 1e) Die groot Koning se Feesmaal Jes 25 v6tot9 ♪

Vanoggend se fokusgedeelte handel oor ‘n feesmaal vir die nasies. Ons het ook oor die Here as Koning en sy koninklike fees gesing. In die feesmaal is daar die beste om te eet en te drink: die beste kos en goed verouderde wyn.

Ons gaan as gemeente Nagmaal vier. Ons eet ‘n blokkie brood en drink ‘n slukkie wyn. Is dit nie eerder afskeepkos nie?

Die Nagmaal is allermins afskeepkos. Dit is in die volle sin van die woord ‘n feesmaal – met die beste moontlike brood en wyn. Ons tema vanoggend is: Die groot Koning se feesmaal Ons let op: (1) die feesmaal en (2) die feesgangers.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die feesmaal

Volgens Jes 24 regeer die Here, die Almagtige, op die Sionsberg in Jerusalem. Ons fokusgedeelte sluit daarby aan en voeg daarby dat Hy vir al die volke ‘n feesmaal voorberei. By die kroning van ‘n koning was dit gebruiklik om te offer en daarmee saam ‘n offermaaltyd te hou (vgl Saul in 1 Sam 11:15). In ons fokusgedeelte neem die Here die regering in Jerusalem op. Vandaar die feesmaal.

Die Here, die Almagtige, verwag nie van sy onderdane om vir Hom ‘n feesmaal voor te berei nie. Hy, die Koning van die konings en die Here van die heersers, maak ‘n feesmaal vir sy onderdane gereed.

Dit is ‘n besondere feesmaal. Die kos wat die Koning voorsit, is die beste wat daar is. In Hebreeus word van vet en murg gepraat – goed waarvan ons vandag wegskram. Ons gebruik egter steeds die uitdrukking van ‘n stuk vleis wat murgsag is. Daarmee bedoel ons dit is regtig kwaliteit vleis.

Dieselfde geld die wyn. Die profeet skryf taamlik tegnies oor die wyn. In die proses waarin wyn verouder, sak kristalle van dooie gisselle en druifreste tot op die bodem van die vat. In die verouderingsproses lê die wyn selfs ‘n jaar of wat lank op hierdie afsaksel. Dit gee ‘n besondere geur aan die wyn. Die afsaksel word doelbewus in die bottel en selfs in die glas behou. Jy kan besluit of jy dit saam met die wyn wil insluk of los. Die wyn waarvan die profeet praat, is goed verouderde wyn, beleë wyn.

Die Here maak dus volgens Jes 25 as Koning in die volste sin van die woord ‘n feesmaal gereed. Hy gaan feeskos en kwaliteitwyn voorsit.

Vanoggend sit ook ons aan die tafel van die Koning aan. Elkeen wat aan die Nagmaal deelneem, eet net ‘n blokkie brood en drink ‘n slukkie wyn. Die mense in die Bybelse tyd het elke dag brood geëet en wyn gedrink. Die maaltyd waarvoor ons aansit en die feesmaal wat die profeet aan ons voorhou, lyk na twee maaltye wat heeltemal van mekaar verskil.

Tog is die ooreenkoms tussen die twee maaltye oneindig groter. Die profeet kyk uit die verre verlede vorentoe – na die tyd wat die koninkryk van God ‘n werklikheid gaan word. Johannes die doper het al verkondig: Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom (Mark 1:14). Jesus het self die evangelie van die koninkryk verkondig (Matt 4:23). Ons sou dus kon sê dit wat volgens Jesaja nog in die verre toekoms gelê het, het al in vervulling gegaan met die geboorte en werk van Jesus hier op aarde.

By geleentheid het Jesus gesê: Dit verseker Ek julle: Daar is party van dié wat hier staan wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie (Matt 16:28). Die koninkryk het dus nog nie in sy volheid aangebreek met Jesus se koms na die aarde toe nie. Uit die Nuwe Testament weet ons dat dit werklikheid sal wees wanneer Hy weer kom – in heerlikheid op die wolke.

In die nag voor sy kruisiging het Hy en sy dissipels die eerste nagmaal en die laaste Paasfees van die Ou Testament gevier. Hy het die ongesuurde brood geneem, die seën gevra, dit gebreek en vir sy dissipels gesê: “Neem, eet; dit is my liggaam.” Daarna het Hy die beker geneem, die dankgebed uitgespreek, dit vir hulle gegee en gesê: “Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes (Matt 26:26 – 29). Die blokkie brood van die nagmaal en die slukkie wyn is dus alles behalwe afskeepkos.

Die brood en die wyn hou die boodskap in dat Jesus Christus sy lewe aan die kruis as offer vir ons sondes afgelê het. So seker as wat ons die stukkie brood neem en dit eet, so seker kan ons weet Hy het sy lewe vir ons gegee. Dieselfde geld ook die wyn. God het sy Seun en Christus het sy lewe vir ons gegee. Die brood en die wyn is teken en waarborg daarvan.

Die feesgangers

Vir wie is hierdie feesmaal van ons fokusgedeelte bedoel? Die antwoord is: Vir al die volke. In die loop van die geskiedenis het verskillende volke die een na die ander probeer om ‘n wêreldryk tot stand te bring. Geeneen was suksesvol nie. Daar is net Een wat ‘n enkele wêreldryk tot stand kan bring onder een regeringshoof: God self. Hy doen dit ook deur sy Seun.

God bring ‘n ryk tot stand waarin die dood as straf op die sonde vernietig is – Jesus Christus het die dood met sy opstanding oorwin. Sy oorwinning geld nie slegs vir die Jode nie. Dit is vir al die volke bedoel. Hy het, pas voor sy hemelvaart, sy dissipels opdrag gegee: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels … (Matt 28:19). Sy dissipels het Jesus se opdrag uitgevoer. Ons is die lewende bewys daarvan. Die Here verwag van ons om hierdie taak voort te sit. Die Koning van die konings en die Here van die heersers moet onderdane hê. Hy wil volgelinge uit al die volke hê.

In watter mate is jy ‘n werktuig in die hande van die Here van die heersers en die Koning van die konings om te sorg dat mense uit al die volke saam met die verheerlikte Christus nuwe wyn in die koninkryk van sy en ons Vader sal drink (Matt 26:29)?

Ons is wel feesgangers. Dit gaan ook hier om ons reaksie as feesgangers

Wie weet dat God hom as sondaar gered het, sou natuurlik gedigte kon skryf oor ‘n verskeidenheid goed: Hy sou baie oor homself kon sê, of oor die nuwe verhouding waarin hy tot die Here God staan. Hy sou kon vertel wat hy dink en hoe hy voel. Hy sou verskillende goed kon beskryf: die pragtig voorbereide feestafels; die smaak van die geregte, die kwaliteit van die wyn.

Die profesie slaan ‘n heeltemal ander rigting in: Wanneer dit gebeur, sal elkeen sê: Kyk daar, dit is ons God, ons het op Hom vertrou, Hy het ons gered. Dit is die Here! Ons het op Hom vertrou. Laat ons bly wees en juig omdat Hy ons gered het (Jes 25:9). Volgens die profeet sal almal wat vir die feesmaal van die Here, die Almagtige, aansit, heeltemal weg van hulleself af kyk. Hulle sal fokus op God. Hulle noem Hom ons God. Hy is die God op wie hulle vertrou het, die God wat hulle gered het.

Dit gaan vir die feesgangers nie om hulleself en hulle voorregte as feesgangers nie; dit gaan om die Een wat die fees aanbied: die Here, die Almagtige; dit gaan om die Een wat die fees vir al die volke aanbied.

Ook waar ons vandag aan die feestafel van die Here kom aansit, kan ons fokus op die offer wat Jesus Christus aan die kruis op Golgota vir ons gebring het. Ons kan ook vorentoe kyk na die dag van sy wederkoms. Op daardie dag sal ons weer aan die feestafels aansit. Dan sal daar geen twyfel wees nie: die feestafels is vir ons berei deur die Here, die Almagtige, wat ons deur sy Seun uit al ons sonde verlos het.

Vandag kan ons, op grond van Christus se verdienste, tafelgemeenskap beoefen met Jesus Christus, en ook met God ons Vader.

Slot

Vanoggend se fokusgedeelte handel oor ‘n feesmaal vir die nasies. In die feesmaal is daar die beste om te eet en te drink: die beste kos en goed verouderde wyn.

Ons gaan as gemeente Nagmaal vier. Al eet ons net ‘n blokkie brood en drink ons net ‘n slukkie wyn, is die Nagmaal in die volle sin van die woord ‘n feesmaal. Die brood en wyn wys heen na Jesus Christus, na die offer wat Hy op Golgota vir al ons sondes gebring het. Ons kyk terug na daardie offer, maar ook vooruit na die dag dat Hy weer kom, dié dag waarop ons gaste is by die groot Koning se feesmaal.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: 2016-09-25-die-groot-koning-se-feesmaal-jes-25-v6tot9

Bediening van Heilige Nagmaal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *