(2016 09 18 2e) Die Here, ons, ons eie en ander se goed Spr 20 v23 ♪

Die elektroniese skaal wat ons vandag selfs in ons huise gebruik, het eers onlangs op die toneel verskyn. Die primitiefste skaal was ‘n sogenaamde balanseerskaal. In die prentjie is die skaal met die plat vlak presies in balans met die ander kant met die bak in.

Sou ‘n mens bv 500 g mieliemeel wou afweeg, sit jy ‘n gewig van 500 g op die plat vlak neer. Die skaal is uit balans – die plat vlak skuif laer. Daarna gooi jy mieliemeel in die skaalbak totdat die skaal weer balanseer. Jy het dan 500 g mieliemeel wat jy in ‘n papiersak kon gooi.

Luister ‘n mens na Britse rugbykommentaar hoor jy hulle verwys na ‘n speler se massa in die eenheid: “stone” – Afrikaans “klip”. Een “stone” / “klip” is in hierdie geval ongeveer gelyk aan 6.35 kg. Klippe is reeds in die antieke tyd as maatstaf vir massa gebruik. Die rede daarvoor waarskynlik dat ‘n klip nie soos yster roes nie en daarom konsekwent massa bepaal.

‘n Mens hoef nie eintlik te sê dat dit net billik sou wees dat iemand dieselfde klip waarmee hy ‘n produk koop, ook vir die verkoop daarvan gebruik.

Ons fokusvers gebruik die woord klip letterlik vertaal: Die Here het ‘n afsku aan ‘n klip en ‘n klip. Dit verwys terug na Deut 25:13 (1953-vert): JY mag nie twee soorte weegstene, ’n grote en ’n kleintjie, in jou sak hê nie. Sou iemand iets wil koop en jy gebruik ‘n swaarder klip om die massa te bepaal, kry jy meer van die produk vir die prys. As jy daardie produk weer verkoop, gebruik jy ‘n kleiner klip. Jy gee dan ‘n kleiner massa van die produk aan die koper. Jy bevoordeel jouself ten koste van ander.

Dit is die agtergrond van ons fokusvers. Ons fokusgedeelte handel oor die Here, ons, ons eie en ander se goed. Dit plaas ons vierkant in die agste gebod. Hiermee bepaal die Here dat Hy selfs daar waar ons elke dag koop en verkoop van ons verwag om reg en regverdig op te tree.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 09 18 2e) Die Here, ons, ons eie en ander se goed Spr 20 v23 ♪”

(2016 09 18 1e) Jy moet liefhê en leef as mens van die dag Rom 13 v8tot14 ♪

Skuld laat ‘n mens wakker skrik – papnat van die sweet. Dit gebeur met die boer as die droogte sy derde agtereenvolgende oes laat misluk; met die man wat sy werk verloor het; met die ouer wat nie weet hoe gaan hy sy kind se verhoogde klasgelde betaal kry nie; …

Uit praktiese ervaring kan ons saam met die apostel stem: Julle moet niemand iets verskuldig wees nie … (Rom 13:8). Die oudstes onder ons sal sê: “Ek het dit my lewe lank gedoen.” Die wat ietwat jonger is, sal ‘n woord byvoeg: behalwe – “behalwe vaste eiendom”. Vandag se pryse maak dat niemand meer ‘n voertuig anders kan koop nie, as op skuld. Ons teks het ook ‘n behalwe in: Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê (Rom 13:8). Daar is skuld wat elke kind van die Here moet aangaan: jy skuld jou medegelowige dit om hom / haar lief te hê. In watter mate aanvaar jy hierdie liefdeskuld op jou persoonlike rekening?

Wie die liefdeskuld aanvaar, is nie daarmee by sy finale bestemming as gelowige nie. Ons is nog op pad daarheen. Langs daardie pad moet ek en jy by tye kies tussen dag en nag. Ons tema: Jy moet liefhê en leef as mens van die dag. Ons let agtereenvolgens op ons groot (1) skuld, (2) motivering en (3) verantwoordelikheid.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

 

Continue reading “(2016 09 18 1e) Jy moet liefhê en leef as mens van die dag Rom 13 v8tot14 ♪”