(2016 08 28 1e) Die Here en die gesindheid waarin ons dankoffers gee 1 Kron 29 v13tot18 ♪

Die Here toets ons hart, ons gesindheid. So het ons verlede week gehoor. Dawid sê in sy gebed waarop ons vanoggend gedeeltelik fokus dat die Here die hart ondersoek (1 Kron 29:17).

Hy pas dit toe op die goud, silwer, brons, yster en edelstene wat hyself sowel as die volk bygedra het vir die bou van die tempel van die Here. Daarmee kom my en jou dankoffers / bydraes ook in die prentjie.

Die Here verwag van ons om ons dankoffers / bydraes met ‘n opregte hart, in die regte gesindheid te gee. Vandaar ons tema: Die Here en die gesindheid waarin ons dankoffers gee. Ons let op (1) die basis van die regte gesindheid / opregtheid van hart; waaruit blyk (2) ons is totaal afhanklik van die Here
Continue reading “(2016 08 28 1e) Die Here en die gesindheid waarin ons dankoffers gee 1 Kron 29 v13tot18 ♪”

(2016 08 28 2e) Ons verhouding met diegene met gesag beklee Luk 2 v48tot51♪

In Suid-Afrika beleef ons tans ‘n storm. In die oog van die storm staan ons staatshoof. In sy Woord sê die Here dat ons staatshoof en sy regering hulle gesag van Hom ontvang (Rom 13:1). Wat moet ons houding in só ‘n situasie wees teenoor gesagsfigure? Ons tema: Ons verhouding met diegene met gesag beklee.

Aan die basis van alle gesag is ‘n kind se verhouding met sy ouers. Jesus is die volmaakte Seun – Hy was dit ook van sy onvolmaakte ouers, Josef en Maria. In die gesprek van die tienerseun, Jesus, met Josef en Maria, stel Hy sy verhouding met sy hemelse Vader teenoor sy verhouding met hulle, sy aardse ouers. Tog lees ons dat Hy terug in Nasaret aan hulle onderdanig was (Luk 2:51). Hy wys vir ons hoe om in die geloof reg met gesagspersone in ons lewe om te gaan. Jesus is dus (1) ons voorbeeld, maar bo alles ook (2) ons Verlosser. Continue reading “(2016 08 28 2e) Ons verhouding met diegene met gesag beklee Luk 2 v48tot51♪”

(2016 08 21 2e) Beywer jou om die rus van God in te gaan Heb 4 v1tot11 veral v8tot11

‘n Klompie jare terug was die winkels op Sondag toe; Sondagsport was taboe. Skoolwerk moes Saterdag klaarkom of jy moes Maandag kantoor toe vir jou drag slae. Sondag was Sabbat. Almal moes kerk toe; kinders katkisasie toe; na middagete gaan rus.

Vandag loop die winkelsentrums oor van skares met hooggelaaide trollies. In kerke is daar genoeg plek vir laatkommers.

Hoe moet ons vandag die rusdag vier; die vierde gebod nakom?

Die eerste aanduiding van ‘n rusdag kry ons al in Gen 2. God het op die sewende dag gerus. Ons teks noem dit en praat na aanleiding daarvan van God se rus waarby ‘n mens kan ingaan, of waarby jy – soos die ou Israeliete in die woestyn – uitgesluit kan word. Ons moet uitsluiting vermy; ons eerder met inspanning beywer om God se rus – uiteindelik die ewige lewe – in te gaan. Vandaar ons tema: Beywer jou om in die rus van God in te gaan. Ons let op (1) die rus van God – verskillende betekenisse en (2) Die oproep: Beywer julle om God se rus in te gaan Continue reading “(2016 08 21 2e) Beywer jou om die rus van God in te gaan Heb 4 v1tot11 veral v8tot11”

(2016 08 21 1e) Die Here toets ons gesindheid Spr 21v2tot3 ♪

Speel jou lewe af in ‘n woonhuis, of in ‘n gastehuis?

Voordat jy antwoord, eers nog ‘n paar vrae: Het my reaksie op daardie een wat heeltyd by die skool aan my krap enigiets te make met Sondag se katkisasie? Het dit wat ek Vrydag op pad huis toe na werk doen enigiets te make met Sondag se erediens? En my laaste transaksie? … Bloumaandag by die werk? … wat ek sê of verswyg?

Ons antwoord gemaklik: “Niks nie!” Is dit jou antwoord, leef jy in ‘n gastehuis. Een kamer is my werkplek; ‘n ander my verhouding met my wederhelfte; … Nog een is my verhouding met die Here. Wat ek in een kamer doen, het niks met enigiemand of enigiets anders te make nie. Ons fokusverse stem saam dat ons so leef en gaan verder: Ons is doodtevrede elk met ons eie gastehuislewe.

In ‘n woonhuis gaan dit heeltemal anders. Al het elke vertrek in die woonhuis sy eie funksie, bied die een vertrek toegang tot die ander. Elkeen in die huis moet inval by wat die huisbaas van hulle verwag. Ons fokusgedeelte plaas ons in ‘n woonhuis. Die Here ons God is die Huisbaas. Hy het seggenskap oor die manier waarop ons in die woonhuis leef. Continue reading “(2016 08 21 1e) Die Here toets ons gesindheid Spr 21v2tot3 ♪”

(2016 08 07 2e) Handhaaf die eer van die Here se Naam Hand 19 v13tot17

Jesus het groot beloftes aan sy dissipels gemaak. So beloof Hy in Joh 14 dat diegene wat in Hom glo, groter dinge as Hy sal doen (:12); dat Hy dit wat ons in sy Naam vra, sal doen (:13 en :14). Op grond van hierdie beloftes gebruik mense Jesus se Naam op ‘n bepaalde wyse om bv siekes te genees en van demoniese werking te bevry.

Jesus waarsku aan die ander kant dat mense by die ingang van die koninkryk aanspraak sal maak dat hulle dit gedoen het, maar uit sy mond sal hoor: Ek het julle nooit geken nie (Matt 7:22, 23). Die derde gebod impliseer dat ‘n mens die Here se Naam kan misbruik (Eks 20:7).

In Efese het die sewe seuns van die priesterhoof Skeva onder die indruk gekom van die krag van die Naam van Jesus. Hulle het geeste in die Naam van Jesus besweer (Hand 19:13e). Skeva se seuns moes kaal en stukkend wegvlug voor die aanslag van die man met die bose gees. Die merkwaardige gebeur toe: vrees het die mense van Efese oorval en die Naam van Jesus is geprys en baie het tot geloof gekom (Hand 19:17, 18). Die Here God het die eer van sy Naam in Efese gehandhaaf.

As gelowiges is dit ons roeping om die die Naam van die Here te vereer. So kom ons positief die derde gebod na: Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie (Eks 20:7). Ons let vanaand op twee fasette: (1) Die eise van ‘n lewe tot eer van die Naam van die Here en (2) die Here handhaaf die eer van sy naam. Continue reading “(2016 08 07 2e) Handhaaf die eer van die Here se Naam Hand 19 v13tot17”