(2016 07 17 2e) Aan die Here kom die lof toe omdat Hy ‘n Verlosser gee Rut 4 veral v14-15a

‘n Goeie verhaal, het verskillende elemente: hartseer en swaarkry; spanning wat opbou; ‘n buitestaander wat op die toneel verskyn, kan verskillende wendings in die verhaal bring; so ‘n tikkie romanse is speserye wat geur gee; ‘n mens moet met die karakters kan identifiseer; die ontknoping kan die verhaal laat slaag of heeltemal laat misluk.

Naomi en haar skoondogter, die Moabiet Rut, het drama beleef. Hulle was weduwees in ‘n tyd voor pensioene en lewensversekering. Hulle het teruggekeer na Naomi se tuisdorp, Betlehem. Daar sou Rut ‘n buitestaander wees (‘n Moabiet was tot in sy tiende geslag onwelkom in die vergadering van God se volk, Deut 23:3). Die twee smee listig planne teen Boas – en hy swig.

Stel ‘n mens ‘n verhaal voor as ‘n lyn, sien ons met die aanbreek van die laaste hoofstuk dat daar nog ‘n paar knope in die lyn is wat ontknoop moet word.

Die woord losser wat vroeër al gebruik is (3:9, 12, 13), word ‘n sleutelwoord in die ontknoping. Die woord losser betrek my en jou in hierdie besondere verhaal. Baie duidelik speel die Here die beslissende rol. Vandaar ons tema: Aan die Here kom die lof toe omdat Hy ‘n Verlosser gee. Ons kyk na twee sake: (1) Knope ontbind en (2) die mens se reaksie op die Here se handelinge.

    1. 1 Knope ontbind

Die woord losser word in Rut 4 aan drie verskillende persone gekoppel.

Ons het reeds gesien losser kom in die boek Rut voor in die betekenis van die losser wat ‘n weduwee as vrou moes neem om deur die geboorte van ‘n seun te voorkom dat haar oorlede man se naam uitsterf onder Israel (Deut 25:5 – 10). Rut het Boas gevra om as ‘n verder familielid, die swaershuwelik met haar te voltrek. In Rut 3 het Boas gesê dat daar ‘n ander losser is wat nader familie as hy was (Rut 3:12). Hier het die eerste knoop gelê.

Rut 4 teken ‘n toneel wat in die stadspoort in die teenwoordigheid van 10 leiers van die stad plaasvind. Boas vir het hierdie nader familielid gesê dat die stuk grond wat aan Elimelek behoort het, te koop is. Hierdie man sou die eerste opsie gehad het om te koop. Sy aanvanklike belangstelling het verdwyn toe hy hoor hy sou Rut op die koop toe as vrou sou kry. Die risiko daarvan was vir hom te groot. Hy het sy skoen uitgetrek en aan Boas gegee. Daarmee het hy simbolies in die teenwoordigheid van die tien stadsleiers bevestig: Boas kon as losser optree – die grond koop en Rut as vrou kry. Daarmee is die eerste knoop ontbind.

Die tweede knoop kom sommer gou los: Boas het toe met Rut getrou en hy het gemeenskap met haar gehad. Die Here het haar swanger laat word, en Rut het ‘n seuntjie in die wêreld gebring (Rut 4:13). Aan die versoek waarmee Rut na Boas gekom het, is voldoen met die geboorte van hierdie seun.

Tog is daar nog ‘n groot knoop: wat van Naomi? Toe die vroue van Betlehem haar terug verwelkom, het sy vir hulle gesê: “Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak (Rut 1:20). Die vroue van Betlehem noem die pasgebore Obed Naomi se losser. Hier het iets in die destydse swaershuwelik gebeur. Die eerste seun wat vir Boas en Rut gebore is, is beskou as Elimelek en Naomi se seun.

n Simboliese handeling word toe met hierdie seuntjie voltrek: Naomi het toe die seuntjie op haar skoot gevat en as haar eie aangeneem (Rut 1:16). Deur die pasgebore Obed op haar skoot te neem, het Naomi hom as haar eie seun aangeneem. Eeue tevore het Sarai dit ook met haar slavin, Hagar, se seun, Ismael gedoen – hom so as haar eie seun aangeneem. Elimelek se naam sou danksy Obed se geboorte nie in die volkslewe vergeet word nie. Sy grond sou vir Naomi behou word.

Naomi se omstandighede het daarmee heeltemal verander:

  • Sy wat eens sonder toekoms was, se toekoms is verseker.

  • Sy wat geen heenkome gehad het nie, het danksy die geboorte van haar losser, die res van haar lewe lank ‘n heenkome gehad en sy sou versorg wees.

Kortom: die Here het gegee wat sy nodig het; eintlik wie sy nodig het – ‘n losser. Die kind is die losser. Die Here God het Naomi in genade aangesien. Hy het sy genade ryklik oor haar lewe uitgestort. Die Naomi-knoop is so ontbind.

Klink dit nie bekend nie? Iemand se lewe verander; draai ten goede, omdat die Here ‘n Seun gegee het – sy Seun. Die profeet sou eeue later in opdrag van die Here opteken: Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg (Jes. 9:5 – 6).

Die losser van die boek, Rut, was Obed. Obed word volgens Rut 4:22 die vader van Isai, Dawid se pa. Uit Jes 9, ander Ou Testamentiese gedeeltes en Matt 1 weet ons dat die Messias ‘n nasaat van Dawid sou wees.

Die losser, Obed, wat vir Naomi gebore is, is ‘n voorsaat van Jesus, die Christus wat God oor die eeue heen vir sy volk beloof het. Hy is in ‘n stal in dieselfde stad, Betlehem, gebore.

Jesus is gebore nie net as die losser van een mens nie, maar as die Verlosser van sondaars. Hy het ons uit ons sonde ellende kom verlos. Hy het ons met die heilige God versoen. Op grond van sy verdienste is en bly ons ook kinders van ons hemelse Vader. Hy verseker vir ons ‘n toekoms – ver bo wat Naomi ooit van sou kon droom. Ons toekoms lê vir ons verseker in die teenwoordigheid van God; in die hemel waar ons Here Jesus Christus, soos Hy gesê het, vir ons ‘n plek gaan berei het (Joh 14:2 – 3). Soos Naomi in ons teksgedeelte, het ook ons wat in Christus as ons Verlosser glo, ‘n toekoms en ‘n heenkome.

Wanneer ‘n sondaar hierdie wonderlike boodskap hoor, laat dit ons nie onaangeraak nie. Dit laat ons met harte vol dankbaarheid na die Here kyk. Dit bring ons by:

    1. 2 Die mens se reaksie op die Here se handelinge

Die vroue van Betlehem begin dit wat hulle vir Naomi sê met die woorde: Aan die Here kom die lof toe omdat Hy vandag vir jou ‘n losser gegee het (Rut 4:14). Hierdie vroue weet dat hierdie seuntjie wat as losser vir Naomi gebore is, God se geskenk aan haar was wat reeds soveel swaar in haar lewe gehad het. Hulle wéét: hierdie seuntjie is die losser wat God gegee het. Die klem lê daarop dat dit God is wat hom gegee het. Daarom sê hulle: Aan die Here kom die lof toe …

Dit geld natuurlik ook die Seun, die Verlosser wat God vir ons gegee het. Hy is gawe uit sy hand. Ons verdien nie om so ‘n volkome Verlosser te ontvang nie. God gee Hom egter uit louter genade alleen; Hy gee Hom omdat Hy die God is wat sondaars in genade uitkies om ons uit ons sonde en ellende te verlos; om sy kinders te word en ook sy kinders te bly tot in ewigheid toe.

Omdat die Here vir Naomi die losser, Obed, gegee het en omdat die Here vir ons die Verlosser, Jesus Christus, gegee het, daarom moet en kan ons die woorde van die vroue van Betlehem in die geloof en met dankbare harte nasê: Aan die Here kom die lof toe …

Die verlossing van ‘n sondaar is van begin tot einde God Almagtig se genadewerk. Natuurlik moet jy dit wat Christus vir jou gedoen het, glo. Hierdie geloof is egter nie jou eie geestelike prestasie nie. Ook dit is die gawe van God; gewerk deur sy Heilige Gees in jou binneste.

Daarom kan ons nie anders nie, ons met die vroue van Betlehem te vereenselwig. Ja, beter as wat hulle dit ooit kon, kan ons hulle woorde op ons lippe neem: Aan die Here kom die lof toe …

Die Here het die losser / Verlosser gegee. Daarom: aan die Here kom lof toe – Hy het vir ons ‘n Seun gegee; sy enigste Seun; Hy het Hom gegee om ons heeltemal te verlos uit al ons sondes. Daarvoor kan ons ook vandag die Naam van die Here grootmaak; daarvoor kan ons Hom ook loof en prys.

    1. Slot

Die boek Rut het verskillende elemente van ‘n goeie verhaal: Naomi en haar skoondogter, die Moabiet Rut, was weduwees in ‘n tyd voor pensioene en lewensversekering. Hulle het teruggekeer na Naomi se tuisdorp, Betlehem. Daar sou Rut vanweë haar afkoms ‘n buitestaander wees. Die twee vroue het listig planne teen Boas gesmee – en hy het geswig. In die laaste hoofstuk is ‘n paar knope ontknoop. Die woord losser is ‘n sleutelwoord in die ontknoping. Die woord losser betrek my en jou in hierdie besondere verhaal.

Die geskiedenis van Naomi en Rut is egter meer as ‘n blote verhaal – dit is evangelie – blye boodskap ook vir ons. Dit vertel vir ons dat ons lewensverhaal ‘n goeie einde het. Die Here God het immers sy Seun vir ons gegee as ons enigste en volkome Verlosser. Omdat Hy ons met God versoen het, bly ons vir ewig God se kinders.

Daarvoor kan ons vanaand ook sê: Aan die Here kom die lof toe …

AMEN

Die preek in in .pdf-formaat beskikbaar. Kliek op die naam wat volg: (2016 07 17) Aan die Here kom die lof toe omdat Hy ‘n Verlosser gee Rut 4 veral v14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *