(2016 06 19 1e) Die Here seën diegene onder sy beskerming Rut 2 v12

Onthou jy jou wakker skrik as kind na ‘n nagmerrie? Onthou jy die vinnige hartklop; jou gespanne spiere? Toe kruip jy by Pa en Ma in die bed. Onthou jy die gevoel van veiligheid; hoe jy weer aan die slaap kon raak?

Wanneer die valk sirkel oor ‘n hen en haar kuikens, kloek sy hulle nader. Hulle kruip onder haar vlerke in. Sy beskerm hulle daar teen die gevaar.

Boas sê vir Rut: Mag jy ‘n welverdiende beloning ontvang van die Here die God van Israel onder wie se vleuels jy kom skuil het (Rut 2:12b). Hy sê daarmee dat Rut gedoen het wat ‘n kuiken in gevaar doen. Sy het in haar krisissituasie beskerming by die Here God gaan soek. Die wonder gebeur dan: die Here seën een wat dit doen in genade. Vandaar ons tema vanoggend: Die Here seën diegene onder sy beskerming. In die gesprek tussen Boas en Rut sien ons: (1) ‘n groot hand beheer wat gebeur en (2) Die Here seën die een wat by Hom beskerming soek

‘n Groot hand beheer wat gebeur

Die twee weduwees, Naomi en haar skoondogter Rut, het aan die begin van die garsoes in Betlehem aangekom. Met Naomi se goedkeuring het Rut gegaan om garsare op te tel by iemand wat haar sou toelaat om dit te doen.

‘n Mens sou maklik oor die vervolg kon sê:

  • Toevallig het Rut toe juis by dié deel van die land aangekom wat aan Boas, ‘n familielid van Naomi se oorlede man, Elimelek, behoort het.”

  • Toevallig het Boas juis daar aangekom terwyl Rut besig was om te rus. Toevallig het Boas sy snyers gevra wie die meisie is. Toevallig kon sy voorman sê: ‘Sy is ‘n Moabitiese meisie wat saam met Naomi van Moab af gekom het’”.

Kan dit gebeur dat die stukke van ‘n legkaart van die tafel afval, toevallig met elke stuk op sy plek op die vloer val? Natuurlik nie! Elke stukkie van ‘n legkaart word met die hand op sy plek gesit. Die legkaart is klaar wanneer iemand die laaste stuk vat en dit op sy plek sit.

Die legkaart van die gebeure van Rut 2 is nog nie aan die einde van die hoofstuk klaar gebou nie. Dit begin egter al baie duidelik vorm aanneem. Dit kon onmoontlik toevallig gebeur. Ons almagtige God het baie van die stukkies van die legkaart in Rut 2 op hulle plek ingesit. Ons kan dit wat ons bely hier in die werklikheid van drie mense se lewe sien gebeur: Niks gebeur per toeval nie. Alles kom ons as uit die almagtige Vaderhand van God toe (HK 10:27).

Die vraag aan my en jou adres is: sien jy hoedat God Almagtig die stukke van die legkaart van jou lewe elkeen op sy plek sit? Gee jy aan hom dankbaar erkenning vir wat Hy in jou lewe tot stand bring?

Boas maak dit toe sommer baie makliker vir Rut. Hy sê sy is welkom om op sy gedeelte van die land are op te tel, by die meisies te bly en haar dors selfs sy werksmense se water te les. Rut het diep gebuig voor Boas en gevra: “Waarom is u so goed vir my en stel u belang in my, in ‘n buitelander?” (Rut 2:10). Uit Boas se antwoord op Rut se vraag is duidelik: hy het baie goed van Rut geweet:

  • Ek weet van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het na die dood van haar manBoas verwys natuurlik na die feit dat Rut haar vereenselwig het met die noodsituasie waarin Naomi haar bevind het en dat sy getrou aan haar skoonmoeder gebly het.

  • … dat jy jou ouers en jou geboorteland verlaat het … Rut het sowel haar vaderland as die mense wat deur bloedverwantskap naby aan haar was, verlaat. Opmerklik hoor ons hier ‘n toespeling op die Here se opdrag aan Abraham: Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af … (Gen 12:1). Deur te trek na die land van haar skoonmoeder, het Rut haar as dogter van Abraham bewys.

  • Die derde ding wat Boas van Rut geweet het, spel hy uit: “Jy het: “… na ‘n volk toe gekom … waarvan jy vantevore (gister en eergister) niks geweet het nie.” Rut het maar kort tevore kennis gemaak met die volk na wie sy verhuis het. Ten spyte daarvan het sy die bande met haar eie volk verbreek, saam met Naomi gekom en haar by God se volk gevoeg. Boas het groot waardering vir hierdie optrede van Rut gehad.

Dat God Rut aangeneem het as deel van sy volk, is duidelik. Hoe is so iets moontlik? Die apostel Paulus praat hieroor met die gemeente in Korinte waar gelowiges getroud was met mense wat nog nie tot geloof gekom het nie: Die ongelowige man is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou, en die ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band met die gelowige man. Anders sou julle kinders heidene wees, maar nou behoort hulle aan God (1 Kor 7:14). Natuurlik beteken hierdie woorde nie dat die gelowige se eggenoot wat goddeloos bly, gered word nie. Dit beteken wel dat die Here tog sy genade so oorvloedig oor sy kind uitstort sodat dit ook oorloop op almal in sy kind wat glo se omgewing – selfs oor die Moabiet, Rut.

Die Here seën die een wat by Hom beskerming soek

Dit is duidelik dat die genade van die Here nie bloot van Rut afgespoel het soos water van ‘n eend se rug nie. Boas spreek ‘n seënwens oor Rut uit: Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy ‘n welverdiende beloning ontvang van die Here die God van Israel onder wie se vleuels jy kom skuil het (Rut 2:12). Ons kyk eers na die laaste uitdrukking. ‘n Mens kan dink aan ‘n kuiken wat onder die hen se vlerke skuiling soek. Die bedoeling van die uitdrukking is duidelik: Rut het met haar verhuising onder die beskerming van die Here gekom. Sy kon staatmaak op die Here se beskerming.

Die Here het Rut, die Moabitiese vrou, aangeneem. Sy het deel geword van die gemeente van die Here, ‘n lid van sy verbondsvolk. Trouens, sy het lid van God se verbondsvolk geword, omdat God die Vader haar daartoe uitverkies het, haar uitverkies het om ‘n belangrike rol te speel in die verlossing van sy volk.

Elkeen van ons – wat ons afkoms ook al is, hoe donker ons verlede ook al, hoe ver ons ook al van die Here afgedwaal het, hoeveel ons ook al gesondig het – kan daarom weet ons kan kom skuil onder die vleuels van die Here die God van Israel.

Het jy die behoefte om onder die vleuels van die Here God te kom skuil? Moenie huiwer nie. Hierdie behoefte kom nie vanself in ‘n mens op nie. Dit is die vrug van God se uitverkiesende genade. Dit is ook die werk van die Heilige Gees in jou. Soos Hy lei, moet ek en jy doen!

Die hen wat haar kuikens onder die vlerk toevou, plaas in die proses haar eie veiligheid op die spel om haar kuikens teen enige gevaar te beskerm. Christus het sy lewe afgelê ten einde ons te verlos; sodat ek en jy, sondaars wat dit beslis nie verdien nie, onder die vleuels van die Here die God van Israel kan kom skuil.

Ons kan onder die vleuels van die Here gaan skuil in die wete: Hy lewer geen mens uit wat by Hom skuiling soek nie. Christus sê, trouens, vir sy dissipels en vir ons: “Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie (Joh 6:37).

Nadat Christus God se oordeel oor die Skrifgeleerdes en die Fariseërs aangekondig het, roep Hy uit: “Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak, maar julle wou nie! (Matt 23:37). Wat is jou persoonlike antwoord op die Here wat ook vir jou roep om onder sy vleuels te kom skuil? Mag die Here nooit van enigeen van ons sê: jy wou nie!

Daar is geen beter plek en geen groter beskerming nie, as onder die vleuels van die Here die God van Israel nie. Hy is immers die Lewende God. Hy is die Almagtige, die Alwetende. Hy kan inderdaad beskerm. Niks en niemand kan ons iets aandoen waarvan Hy nie weet nie. Trouens, Hy Alleen bepaal, soos in Job se geskiedenis, wat enigiemand, ja, selfs die Satan, aan ons kan doen. Uit sy almagtige hand kan niks en niemand ons ruk nie.

Die wonder gebeur: die Here verhoor Boas se seënwens vir Rut. Hy seën ook vir my en jou wat by Hom skuiling soek. Hy seën ons hier en nou en tot in ewigheid. Hierdie seën kan ‘n mens nie verwerf deur jou besluit om by die Here beskerming te soek nie. Nee, Hy seën altyd uit genade alleen en op grond van die verdienste van Christus alleen. Vir sy seën moet ons Hom dank en vereer.

Slot

Onthou jy hoe jy, na ‘n nagmerrie, by pa en ma in die bed veilig kon voel en rustig aan die slaap kon raak? Wanneer die valk sirkel oor ‘n hen en haar kuikens, kloek sy hulle nader. Hulle kruip onder haar vlerke in. Sy beskerm hulle daar teen die gevaar.

Boas sê vir Rut: Mag jy ‘n welverdiende beloning ontvang van die Here die God van Israel onder wie se vleuels jy kom skuil het (Rut 2:12b). Hy sê daarmee dat Rut gedoen het wat ‘n kuiken in gevaar doen.

Wie in sy of haar krisissituasies by wyse van spreke onder sy vleuels skuiling soek, kry God Almagtig se beskerming. Die wonder gebeur dan: die Here seën so een in genade.

AMEN

Die preek is in .pdf formaat ook beskikbaar. Kliek op die naam wat volg: (2016 06 19) Die Here seen diegene onder sy beskerming Rut 2 v12

2 Replies to “(2016 06 19 1e) Die Here seën diegene onder sy beskerming Rut 2 v12”

  1. God se goedheid, beskerming en ons verlossing deur Christus se offergawe aan die kruis met Sy vergifnis is ons enigste troos in lewe en in sterwe.

    1. Goeiedag tannie Ella, baie dankie vir hierdie kommentaar. Ek sal probeer vasstel waarom Tannie se kommentaar nie gepubliseer word nie. Groete. Johan J

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *