(2016 05 29 2e) Leef enduit in Geloof Heb 11 v39 tot 40

Ons wil resultate sien op ons geloof – hoe gouer, hoe beter. Werk geloof regtig so? Is so ‘n verwagting realisties?

Saam met die Hebreërs hoor ons: geloof werk anders. God het die belofte van die Messias aan die gelowiges van die Ou Testament gemaak. Hulle het vertrou dat God woord sou hou. Tog is hulle dood voordat hulle die vervulling van daardie belofte beleef het. God het sy belofte vervul toe die tyd wat Hy daarvoor bepaal het, aangebreek het: Jesus Christus is gebore. Net so kan ons weet dat God sy belofte van ‘n lewe in heerlikheid sal nakom.

Soos die gelowiges van die Ou Testament moet ook ons in geloof en vertroue volhard. Vandaar ons tema: Leef enduit in geloof. Twee fasette kom in ons fokusverse na vore: (1) Wag op die vervulling van die belofte en (2) God beoog iets beters. Continue reading “(2016 05 29 2e) Leef enduit in Geloof Heb 11 v39 tot 40”

(2016 05 29 1e) Veel vermag en veel gely deur die geloof Heb 11:32 tot 38

Is geloof altyd positief? Het ware geloof altyd net positiewe gevolge vir die een wat glo? Ons leef in ‘n tyd waar die boodskap van die verband tussen geloof en die Here se seën, tussen geloof en voorspoed met groot oortuiging verkondig word.

Wanneer die swaarkry en teenslae iemand tref wat daardie boodskap begin glo het, wankel sy geloof. Hy vra dan: “Waar is God?” “Waarom laat God sulke goed gebeur?”

Ons fokusgedeelte laat blyk: geloof kan regtig ongekende positiewe resultate hê. Juis die geloof van die kind van die Here kan egter juis lei tot ongekende swaarkry en lyding – selfs tot die dood. Die tema van ons fokusgedeelte is: Veel vermag en veel gely deur die geloof. Ons let op hierdie twee kante van die ware geloof. Continue reading “(2016 05 29 1e) Veel vermag en veel gely deur die geloof Heb 11:32 tot 38”

(2016 05 22 2e) Geloof kom grond toe en het gevolge Heb 11:30 tot 31

Hoe werk ons geloof in God se plan? Vra die Here net geloof van ons, of verwag Hy meer? Is my belydenis van geloof die heel laaste ding wat Hy van my verwag? Dit lyk asof baie gelowiges – baie lidmate van die kerk – so dink.

Ons fokusgedeelte wys duidelik: iemand wat so dink, het dit mis. Geloof is nie steriel nie. Geloof kan nie anders nie, as om in ons lewenspraktyk op een of ander manier vlees en bloed word. Dit word in ons fokusgedeelte  duidelik uit twee voorbeelde: God se volk by die stad Jerigo en Ragab, die prostituut in die stad.

Twee keer in ons fokusgedeelte word genoem dat mense verskillende goed deur geloof  beleef het. Elke keer kom geloof grond toe en het dit gevolge. Ons kyk na hierdie twee keer onder die hoofde: (1) geloof, volharding en oorwinning en (2) Geloof besorg aan ‘n nie-Jood ‘n plek in God se plan. Continue reading “(2016 05 22 2e) Geloof kom grond toe en het gevolge Heb 11:30 tot 31”

(2016 05 22 1e) Die Here laat sy kinders rekenskap doen Matt 25:14 tot 30

Alles en almal behoort aan die Here. Hy het ons aan as bestuurders van dit wat syne is, aangestel. So het ons sowat ‘n maand terug aan die hand van Ps 24 gesien. Op Hemelvaartdag   het ons gehoor dat die verheerlikte Christus gawes aan elk van sy kinders gee. Op Pinkstersondag was die boodskap: die Heilige Gees is in sy volheid op ons uitgestort.

Is dit goed wat ek kan hoor en waaraan ek my nie regtig hoef te steur nie? Maak die wyse waarop ek dit wat aan die Here behoort, bestuur regtig saak? Is dit my besluit of en hoe ek die Here se gawes aan my wil gebruik?

Die gelykenis van die goue muntstukke of talente waarsku: Die Here laat sy kinders rekenskap doen. Hy verwag dat ons sy goed volgens sy wil sal bestuur en die gawes wat Hy deur sy Gees aan ons gee volgens sy bedoeling moet aanwend. Is jy gereed om rekenskap te doen?

Ons let op drie fasette: (1) Die boodskap van ‘n gelykenis (2) Elkeen kry ‘n verantwoordelikheid en (3) Elkeen doen rekenskap Continue reading “(2016 05 22 1e) Die Here laat sy kinders rekenskap doen Matt 25:14 tot 30”

(2016 05 15 2e) God maak ons deur sy Gees nuut Joh 3 v3 v5 v6 v8

Elke kind en elke werker wil graag presteer en vir ons prestasie erkenning kry. Elkeen sou ook graag na die koninkryk van God wou opklim en, daar aangekom, soos ‘n bergklimmer wat die piek bereik, hande in die lug wou gooi en sê: “Ek het dit gedoen!” Miskien dink jy: Jesus ken die geheim. Hy kan vir my sê: Doen net dit, dat en die ander ding en jy sal kan sê: “Ek het dit gedoen!” Jesus skok ons egter. Twee maal sê Hy: “Jy kan nie!”

Tog blus Hy nie daarmee ons hoop nie, Hy gee juis hoop. Hy dui ’n pad aan. Hy wys die oop deur. Hy sê: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie (Joh 3:3). Hy sê: jy kan nie die koninkryk sien of ingaan nie, behalwe as jy opnuut gebore, weer gebore is.

In die verloop van sy gesprek met Nikodemus, maak Jesus duidelik dat opnuut gebore of weer gebore word behels dat God ons deur sy Gees nuut maak. Continue reading “(2016 05 15 2e) God maak ons deur sy Gees nuut Joh 3 v3 v5 v6 v8”