(2016 04 24 2e) Haat – mag ek … moet ek? Ps 139 v19tot22 ♪

Die groot gebod is dat ons God bo alles moet liefhê en ons naaste soos onsself. Vanaand is ons tema: Haat – mag ek … moet ek? ‘n Vraag soos dié voel totaal onvanpas. En tog:

  • ons bely dat ons die sonde hoe langer hoe meer moet haat (HK 33:89).

  • Wat van mense? Dawid vra in ons teks: Moet ek u haters dan nie haat nie, Here …? Hy antwoord onmiddellik: Ek haat hulle met ‘n uiterste haat, want hulle is ook my vyande.

Ons teks staan in die Ou Testament. Jesus het die opdrag gegee dat ons ons vyande moet liefhê (Matt 5:44). Mag ek iemand haat? Moet ek iemand haat, of is dit altyd heeltemal onvanpas? Wil ons hierdie vrae antwoord, moet ons Ps 139 goed onder oë neem. Ons sien daarin (1) God in sy grootheid en heerlikheid; (2) Die gelowige se houding teenoor hulle wat God nie erken nie Continue reading “(2016 04 24 2e) Haat – mag ek … moet ek? Ps 139 v19tot22 ♪”

(2016 04 24 1e) Die aarde met alles en almal behoort aan die Here Ps 24 v1tot2 ♪

Wat het jy wat soveel waarde vir jou het, dat jy dit met niemand anders deel nie? Miskien ‘n ring, ‘n motorvoertuig, ‘n geweer, ‘n selfoon …

Politici praat van die herverdeling van grond – dat grond wat ek gekoop het, sonder vergoeding afgevat en vir ander gegee sal word. Sal ons huise daarna in die visier kom?

Ons teks praat oor eiendomsreg. Die digter sing: Die aarde behoort aan die Here, met alles wat daarop is, die wêreld en alles wat daarop lewe (Ps 24:1). Wat beteken dit vir daardie ding wat net joune is? Die boodskap van ons teks is: (1) die Here is Alleeneienaar en (2) Hy stel ons aan as sy bestuurders. Continue reading “(2016 04 24 1e) Die aarde met alles en almal behoort aan die Here Ps 24 v1tot2 ♪”