(2016 04 17 2e) Die liefde – Grondwet van die Koninkryk van God Matt 22 v34tot40

Wat is die belangrikste wet in ons wetboek? Na die uitspraak van die Grondwetlike Hof op 31 Maart kan elke burger van die RSA vandag sê: Die Grondwet. Die president se ampseed is dat hy die grondwet sal onderhou, verdedig en respekteer. Die uitspraak van die Grondwetlike Hof is dat hy nie hierdie eed nagekom het nie.

Ons is, benewens burgers van die RSA, ook burgers van die koninkryk van God. Wat is die Grondwet van die Koninkryk van God?

By geleentheid het ‘n wetgeleerde woordvoerder van ‘n groep Fariseërs vir Jesus gevra: Meneer, … wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord met twee gedeeltes uit die wet van Moses wat een boodskap dra: die Grondwet van die Koninkryk van God: Jy moet … liefhê Ons kyk na die twee kante van die Grondwet van God se Koninkryk. Voor ons aan die twee kante van die grondwet aandag gee, moet ons eers na die dinamiek in ons teksgedeelte kyk. Continue reading “(2016 04 17 2e) Die liefde – Grondwet van die Koninkryk van God Matt 22 v34tot40”