(2016 04 17 1e) My verhouding met Christus en sy gemeente 9 v3tot6

Is dit regtig belangrik om deel van ‘n gemeente te wees? Dit lyk nie asof mense in ons tyd so dink nie.

Belangriker is die persoonlike vraag: hoe lyk jou verhouding met die Here God? … en met sy gemeente? Wys jou doen en late dat die Here en sy gemeente wel vir jou belangrik is?

Sou iemand hierdie soort vrae aan Saulus stel, kon hy antwoord: “Kyk net na my ywer vir die Here en vir sy volk! Ek vervolg die klomp ketters bekend as ‘die Weg’. Dit wys tog die Here en sy volk is vir my ‘n prioriteit!”

Maar tog … Die Here het anders geoordeel – verskriklik anders. In die gebeure van ons teks gryp die verheerlikte Christus wonderbaarlik in. Hy praat oor sy eie verhouding met sy gemeente en stuur Saulus ook na die plaaslike gemeente toe. Na die ontmoeting met Jesus Christus in sy heerlikheid, het Saulus se verhouding met Hom, sowel as met sy gemeente, totaal verander.

Nogeens persoonlik: Stempel jou ontmoeting met Jesus Christus ons Verlosser en Here jou verhouding met sy gemeente? Die verheerlikte Christus se boodskap is ook op ons van toepassing. Dit gaan om my verhouding met Christus en sy gemeente. Ons gee aandag aan die gebeure en wat dit sê oor Christus se verhouding met sy gemeente en hoedat dit ons raak. Continue reading “(2016 04 17 1e) My verhouding met Christus en sy gemeente 9 v3tot6”