(2016 04 10 1e) God se nee voor sy ja Rigt 10 v14tot16 ♪

Was jy al so diep in die nood dat jy eenvoudig moes bid? Die spreekwoord sê: nood leer bid! Is dit reg om in jou nood te bid? Natuurlik! Die Here maak Homself in sy Woord aan ons bekend as die God wat ‘n mens in jou benoudheid help (kyk bv na Ps 46:2; Jes 59:1; Ps 34:5 – 7; Matt. 7:7, 8). Daar is net een slotsom: As jy benoud is, bid. As jou nood hoog is, bid!

In ons fokusgedeelte is die Israeliete se nood hoog. Hulle doen toe die regte ding. Hulle bid. Hulle roep tot die Here. Toe die skok: Die Here sê vir hulle: “Nee!” Hy stuur hulle weg van Hom af na die afgode toe. Tog is die Here se finale antwoord – soos ‘n mens verwag – “Ja!” God het goeie rede wanneer Hy sê: “Nee!” Al is dit allermins vanselfsprekend, kan ons tog reken op sy “Ja!” Continue reading “(2016 04 10 1e) God se nee voor sy ja Rigt 10 v14tot16 ♪”

(2016 04 10 1e) Gemeente – plek van rus en in die brandpunt van die stryd Sag 10 v3tot6 ♪

As jy ‘n prentjie van ons gemeente moes teken, hoe sou dit lyk? Ons is kerk van die Here in die industriële gebied van die Vaaldriehoek. Sou jy die gemeente teken as ‘n huis waar ons na werk rustig bymekaarkom, of soos ‘n staalnywerheid waar masjiene raas, smeltoonde gloei, sweisligte flikker, mense vinnig rondbeweeg en staalprodukte uitrol?

In ons teks teken die Here ‘n prentjie van sy gemeente met beelde wat hulle geken het.

  • Hulle was ‘n landbougemeenskap. Hy teken daarom sy volk as sy kudde skape. Destyds het elke kudde sy eie herder gehad. Sy volk en hulle leiers is sy kudde en herders.

  • Die volk van die Here het, na hulle terugkeer uit ballingskap teenstand ervaar. Hulle vyand het al hulle pogings om die land, Jerusalem en die tempel van die Here op te bou, probeer keer. Hulle het oorlog geken. Die Here teken sy volk as sy oorlogsperd.

Opvallend: die Here kies nie een van die twee beelde nie. Sy volk is beide kudde en oorlogsperd. In ons taal: die Here teken ons as gemeente as huis waar ons na harde werk gaan rus en ook as ‘n nywerheid wat pols en produseer. Continue reading “(2016 04 10 1e) Gemeente – plek van rus en in die brandpunt van die stryd Sag 10 v3tot6 ♪”