(2016 04 03 2e) Maak erns met jou kant van God se verbond Jer 34 v18tot22

God se genadeverbond met ons en ons kinders, gee ons rustige vertroue. Ons weet immers niks en niemand kan ons van Hom vervreem nie. Hy is en bly ons God. Hy handhaaf sy verbond.

Die gevaar is dat ons dink dat God se verbond outomaties werk; dat dit van krag bly, al sou ons van Hom afdwaal. Die Israeliete het ook so gedink. God roep hulle in ons teks tot verantwoording. Hulle het nie hulle kant van die verbond nagekom nie. Ja, hulle het hulle bekeer en bepaalde ondernemings gemaak, maar hulle het weer van gedagte verander. Die getroue God van die verbond waarsku hulle dat hulle die gevolge daarvoor gaan dra. Hy gaan hulle straf. Die Here gebruik die beeld van die diere wat by die verbondsluiting geslag is (Gen 15:9 – 11 en 17).

Ons tema: Maak erns met jou kant van God se verbond. God se genadeverbond met ons het twee kante waarop ons agtereenvolgens let: (1) God s’n en (2) ons kant. Continue reading “(2016 04 03 2e) Maak erns met jou kant van God se verbond Jer 34 v18tot22”

(2016 04 03 1e) God, ons en ‘n ekonomiese keerpunt Jer 32 v15 ♪

Donderdag was op verskillende terreine ‘n keerpunt. Die grondwetlike hof het beslis die staatspresident moet ingevolge die grondwet in belang van alle landsburgers regeer; die parlement se funksie is om die uitvoerende gesag tot verantwoording roep. Die Rand het na 9 Des ‘n keer kop opgetel. Die uitspraak van die grondwetlike hof kan miskien help dat agentskappe ons nie rommelstatus toeken nie. Miskien is dit ook ‘n ekonomiese keerpunt. So kon ons dink tot die aand van gekkedag. Hoe hanteer ons hierdie verwikkelinge gelowig?

In ons teks kondig die Here ‘n ekonomiese keerpunt aan. Hy doen dit in die jaar waarin Jerusalem ingeneem sou word en hulle laaste koning, Sedekia, as balling weggevoer sou word. Hy kondig die keerpunt aan – maar dan pas vóór ‘n absolute laagtepunt. Hy doen dit met ‘n beeld uit die alledaagse lewe: Hy beveel Jeremia om grond te koop en om die koopkontrak goed te bewaar.

Teenspoed lê nog vir die volk voor. Die Here sal egter in die toekoms ‘n ekonomiese keerpunt bewerk. Vandaar ons tema: God, ons en ‘n ekonomiese keerpunt. Ons let agtereenvolgens op twee kante van die boodskap van ons teks: (1) ‘n alledaagse handeling in moeilike omstandighede en (2) die Here se boodskap van hoop. Continue reading “(2016 04 03 1e) God, ons en ‘n ekonomiese keerpunt Jer 32 v15 ♪”