(2016 04 24 2e) Haat – mag ek … moet ek? Ps 139 v19tot22 ♪

Die groot gebod is dat ons God bo alles moet liefhê en ons naaste soos onsself. Vanaand is ons tema: Haat – mag ek … moet ek? ‘n Vraag soos dié voel totaal onvanpas. En tog:

  • ons bely dat ons die sonde hoe langer hoe meer moet haat (HK 33:89).

  • Wat van mense? Dawid vra in ons teks: Moet ek u haters dan nie haat nie, Here …? Hy antwoord onmiddellik: Ek haat hulle met ‘n uiterste haat, want hulle is ook my vyande.

Ons teks staan in die Ou Testament. Jesus het die opdrag gegee dat ons ons vyande moet liefhê (Matt 5:44). Mag ek iemand haat? Moet ek iemand haat, of is dit altyd heeltemal onvanpas? Wil ons hierdie vrae antwoord, moet ons Ps 139 goed onder oë neem. Ons sien daarin (1) God in sy grootheid en heerlikheid; (2) Die gelowige se houding teenoor hulle wat God nie erken nie Continue reading “(2016 04 24 2e) Haat – mag ek … moet ek? Ps 139 v19tot22 ♪”