(2016 03 20 2e) Die eer van God ons dryfveer Sag 7 v5, 6, 9 en 10

Jy dien die Here vanaand in hierdie erediens. Jy doen dit elke keer wat jy kerk toe kom. Jy doen dit as ouderling, diaken, kategeet, lidmaat in die kerk. Jy doen dit elke keer wat jy Bybel lees, wat jy bid. Waarom verrig jy hierdie kultiese handelinge? Wat is jou dryfveer?

Die Here het hierdie vraag aan sy volk gestel in reaksie op hulle vraag: Moet ons nog in die vyfde maand huil en vas soos ons nou al jare lank doen (Sag 7:3)? Hy vra of hulle tot sy eer vas. Hy maak die stelling: … as julle eet en drink, doen julle dit vir julleself (Sag 7:6). Elkeen van ons staan dus in ons teks voor die vraag: gaan jou diens aan die Here om jouself en wat jy daaruit kry, of gaan dit vir jou om die Here en sy eer? Wat is jou dryfveer? Die Here spel duidelik uit: sy eer moet ons dryfveer wees. Ons let op (1) die vraag en (2) die regte gesindheid waarin ons die Here moet dien. Continue reading “(2016 03 20 2e) Die eer van God ons dryfveer Sag 7 v5, 6, 9 en 10”