(2016 03 13 1e) Die Koning op ‘n donkie Matt 21 v4tot11 ♪

In ons verhouding met mekaar speel ons verwagtinge van onsself en van ander ‘n groot rol. ‘n Kind kan verwag dat die onderwyser moet uitspel watter vrae in die les in die eksamen kan voorkom. Stem die onderwyser saam met daardie verwagting? Baie huweliksprobleme ontstaan omdat man en vrou se rolverwagtinge van mekaar verskil.

Mense kyk ook met bepaalde verwagtinge na Jesus Christus. Ons teks teken Hom as Koning op ‘n donkie. Elkeen wat dit beleef het, moes besluit: Klop hierdie prentjie met my verwagtinge van die Messias wat beloof is, of nie? Elkeen van ons staan vandag voor die vraag: klop die prentjie van Jesus op die donkie met jou persoonlike verwagtinge?

Ons kyk eers na daardie prentjie en wat dit beteken; daarna na die mense se reaksie op die Koning op ‘n donkie.

God se Seun ry op ‘n donkie

Die volk van God het destyds regtig verwag dat die Messias wat God oor soveel eeue heen beloof het, in hulle tyd sou kom. Die Romeine het hulle verskriklik onderdruk.

Hulle het verwag dat die Messias Jerusalem op ‘n oorlogsperd sou binnery. So sou Hy toon dat die groot oomblik vir God se volk aangebreek het. Almal sou kon sien dat Hy die groot Bevryder was. Met een groot opstand sou hulle die Romeine verslaan. Hulle sou uiteindelik weer ‘n vrye volk wees.

Toe ry Jesus Jerusalem binne op ‘n donkie – die rydier van die eenvoudiges. Die Messias, die Koning wat op die troon van sy voorvader Dawid sou gaan sit, sit op ‘n donkie!

Die volk van God wou hê dat die beloofde Messias by hulle idees en gedagtes moes inpas. Hulle het nie besef dat God se wil anders was nie.

Tog het God hierdie prentjie lank tevore bekend gemaak. Ons fokusgedeelte bevat ‘n vrye aanhaling uit die Griekse vertaling van Sagaria die profeet in die Ou Testament (Sag 9:9). Die toneel van Jesus op ‘n donkie, moes die klokkie lui – enigiemand wat Sagaria se profesie geken het, moes met ‘n rilling langs die ruggraat voel toe hy Jesus so sien.

Die eenvoud van die prentjie is net een kant daarvan. Die Seun van God ry op ‘n donkie, Hy stap nie. Onthou ook sy opdrag aan sy dissipels om die donkie met die vul te gaan haal. Hy kon net weet van die donkie en die vul, omdat Hy met die alsiende oog van God gekyk het. Selfs in die prentjie van eenvoud, sien ons sy heerlikheid.

Mense se reaksie op die Seun op die donkie

Die gewone mense het iets van sy grootheid herken. Hulle het klere op die donkie gesit, sodat dit vir Hom as saal kon dien; hulle gooi hul klere en takkies wat hulle van die bome afgepluk het op die pad voor Hom neer. Hulle roep uit: Prys die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Prys hom in die hoogste hemel!

Het die mense wat geroep het Hosanna regtig geglo dat Hy die Messias is wat hulle uit hulle sonde verlos, of wou hulle Hom uitroep tot koning wat hulle van die Romeinse onderdrukkers sou bevry?

Volgens Lukas se weergawe van hierdie gebeure het ‘n paar Fariseërs Jesus beveel om hierdie mense stil te maak. Sy antwoord was: Ek sê vir julle: As hulle stilbly, sal die klippe uitroep (Luk 19:39, 40). Uiteindelik hét ongeloof die oorwinning behaal. Die Jode se “Hosanna” het plek gemaak vir: Kruisig Hom (Matt 27:22, 23)!

Na die priesterhoofde en familiehoofde se reaksie lees ons: Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: “Wie is hierdie man?” Die skare het geantwoord: “Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea!” (Matt 21:10, 11). Elkeen van hierdie reaksies op die prentjie van die Koning op ‘n donkie was nog ver van ware geloof in Jesus, die beloofde Messias, die Christus wat sondaars kom verlos. Selfs Jesus se dissipels het heelwat later eers regtig verstaan wie Hy was.

Die vraag is natuurlik: Wat maak ek en jy vanoggend van die prentjie van die Seun van God op ‘n donkie? Miskien vra jy: Wat moet ek maak van die prentjie van ons teks?

Jesus ry Jerusalem binne op ‘n donkie, die rydier van die eenvoudige mense. Toe Hy sy dissipels aanmoedig om nie na grootheid te streef nie, maar om die ander se dienaar te wees, het Hy dit so gemotiveer: So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense” (Matt 20:28). Jesus op die donkie wys Hom, die dienaar van die Here, die Een wat uiteindelik sy lewe gegee het om ons sy eiendom te maak. Ons glo dit.

Tog ry Jesus op die donkie – dié donkie met die donkie wat sy dissipels gaan haal het op presies die plek wat Hy aangewys het. Hy het die uitroepe van Hosanna aanvaar. Hy het vir die Fariseërs gesê dat die klippe sal uitroep as die mense stilbly. Sy heerlikheid breek so deur.

Iemand sê:

  • Christus is Koning, maar dan Koning in eenvoud. Sy eenvoud onderstreep sy krag en majesteit.

  • Nederig, as Vredevors, kom hy om ons nie te laat skrik nie. Hy kom met hande wat seën en met oë wat mense in liefde aankyk. Sy heerserstaf is ‘n stok en ‘n staf wat vertroos.

  • Hy is nederig. Hy vertrap ons nie onder die hoewe van ‘n oorlogsperd nie. Hy betoon sy genade aan ons. Hy dra ons sonde so gewillig soos ‘n donkie sy las.

Deur sy eenvoud en sy lyding verlos Hy sondaars. Hy het sy roeping vervul, daarom het Hy aan die kruis uitgeroep: Dit is volbring!

Ons weet dié Jesus wat Jerusalem nederig, op ‘n donkie, binnegery het, kom weer. Hy kom dan in heerlikheid. Elke knie sal dan voor Hom buig en elke tong bely dat Hy die Christus is (Fil 2:9-11).

Ons leef egter nog in die tyd waarin mense nog verskillend op Jesus kan reageer; die tyd waarin sy nederigheid en majesteit nog ingeperk is. In hierdie tyd kan ons in Hom glo en onder leiding van die Heilige Gees in geloof en gehoorsaamheid aan Hom leef. Ons doen dit, omdat Hy vir ons gely en gesterf het. Ons glo in Hom, ons Verlosser, ons Here en Koning!

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: 

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *