(2016 03 20 1e) ‘n Verhouding tussen twee partye: die Here God en ons Sag 11 v4tot14 ♪

Een persoon kan ‘n verhouding begin. Enige verhouding kan net blywend wees as beide partye gemotiveerd bly om dit in stand te hou. Dit besef ‘n jongmens sommer gou. As ‘n huwelik dreig om op die rotse loop, en die een party alles sal doen om dit te red te red, loop dit op niks uit as die ander onwillig is om saam te werk.

God het die inisiatief geneem om in ‘n verhouding met ons te tree. Die Vader het sy Seun gegee. Jesus het sy lewe aan die kruis afgelê.

Die Here praat in beeld deur sy profeet met sy volk. Sagaria het ‘n herder geword. Die rede vir hierdie beeld is Dawid se eeue-oue woorde: Die Here is my herder (Ps 23:1). Later sou Jesus sê: Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape (Joh 10:11). Die Here het opdrag gegee dat Sagaria sy loon van dertig silwerstukke vir die pottebakker moes gooi (Sag 11:12,13). Hierdie gebeure word in Matt 27 gekoppel aan Judas se verraaiersloon waarmee die priesterhoofde die pottebakker se grond as begraafplaas gekoop het. 

Vandag stel ons teks ons voor die vraag: Is jou verhouding met die Here vir jou belangrik? Werk jy daaraan, of het jy belangstelling verloor? Wat doen jy om die verhouding tussen jou en die Here God in stand te hou? Bring jy regtig gemotiveerd jou kant? Ons tema vanoggend: ‘n Verhouding tussen twee partye: die Here God en ons. Hoofpunte: (1) ‘n verhouding loop skeef en (2) Jesus Christus en ons verhouding met God. Continue reading “(2016 03 20 1e) ‘n Verhouding tussen twee partye: die Here God en ons Sag 11 v4tot14 ♪”