(2016 03 20 2e) Die eer van God ons dryfveer Sag 7 v5, 6, 9 en 10

Jy dien die Here vanaand in hierdie erediens. Jy doen dit elke keer wat jy kerk toe kom. Jy doen dit as ouderling, diaken, kategeet, lidmaat in die kerk. Jy doen dit elke keer wat jy Bybel lees, wat jy bid. Waarom verrig jy hierdie kultiese handelinge? Wat is jou dryfveer?

Die Here het hierdie vraag aan sy volk gestel in reaksie op hulle vraag: Moet ons nog in die vyfde maand huil en vas soos ons nou al jare lank doen (Sag 7:3)? Hy vra of hulle tot sy eer vas. Hy maak die stelling: … as julle eet en drink, doen julle dit vir julleself (Sag 7:6). Elkeen van ons staan dus in ons teks voor die vraag: gaan jou diens aan die Here om jouself en wat jy daaruit kry, of gaan dit vir jou om die Here en sy eer? Wat is jou dryfveer? Die Here spel duidelik uit: sy eer moet ons dryfveer wees. Ons let op (1) die vraag en (2) die regte gesindheid waarin ons die Here moet dien. Continue reading “(2016 03 20 2e) Die eer van God ons dryfveer Sag 7 v5, 6, 9 en 10”

(2016 03 20 1e) ‘n Verhouding tussen twee partye: die Here God en ons Sag 11 v4tot14 ♪

Een persoon kan ‘n verhouding begin. Enige verhouding kan net blywend wees as beide partye gemotiveerd bly om dit in stand te hou. Dit besef ‘n jongmens sommer gou. As ‘n huwelik dreig om op die rotse loop, en die een party alles sal doen om dit te red te red, loop dit op niks uit as die ander onwillig is om saam te werk.

God het die inisiatief geneem om in ‘n verhouding met ons te tree. Die Vader het sy Seun gegee. Jesus het sy lewe aan die kruis afgelê.

Die Here praat in beeld deur sy profeet met sy volk. Sagaria het ‘n herder geword. Die rede vir hierdie beeld is Dawid se eeue-oue woorde: Die Here is my herder (Ps 23:1). Later sou Jesus sê: Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape (Joh 10:11). Die Here het opdrag gegee dat Sagaria sy loon van dertig silwerstukke vir die pottebakker moes gooi (Sag 11:12,13). Hierdie gebeure word in Matt 27 gekoppel aan Judas se verraaiersloon waarmee die priesterhoofde die pottebakker se grond as begraafplaas gekoop het. 

Vandag stel ons teks ons voor die vraag: Is jou verhouding met die Here vir jou belangrik? Werk jy daaraan, of het jy belangstelling verloor? Wat doen jy om die verhouding tussen jou en die Here God in stand te hou? Bring jy regtig gemotiveerd jou kant? Ons tema vanoggend: ‘n Verhouding tussen twee partye: die Here God en ons. Hoofpunte: (1) ‘n verhouding loop skeef en (2) Jesus Christus en ons verhouding met God. Continue reading “(2016 03 20 1e) ‘n Verhouding tussen twee partye: die Here God en ons Sag 11 v4tot14 ♪”

Belydenis van geloof 6 Maart 2016

Op Sondag 6 Maart het drie jongmense belydenis van geloof afgelê:

Op die foto hieronder is die Van Niekerk-susters: Ley-lanie en René. Ley-lanie het verlede jaar matriek geskryf, René is met verdere studie besig en het ‘n pos in Johannesburg aanvaar.

Regs is Douw Bornman wat na belydenis gedoop is. Langs hom is sy vriendin, Heleen van Niekerk. Heleen het reeds drie jaar gelede belydenis van geloof afgelê, maar was weekliks saam met Douw in die klas. Douw en Heleen is ook reeds aan die werk.

Baie geluk aan Ley-lanie, René en Douw, sowel as die trotse Heleen en almal wat vir elkeen van hulle omgee!

(2016 03 13 1e) Die Koninkryk ‘n saak van krag 1 Kor 4 v18tot20 ♪

Party mense kan maklik praat. Hulle skroom nie om standpunt oor ‘n verskeidenheid sake in te neem nie. Ander is altyd reg om iets te doen. Hulle skram nie weg van donkiewerk nie. Hulle sien dit wat hulle doen as deel van hulle diens aan die Here. Wat is die belangrikste vir die koninkryk van die Here: om te praat, of om te doen?

Ons teks stel praatjies, aan die een kant, teenoor dade en krag, aan die ander kant. Dit word uitgespel: Die koninkryk van God is … nie ‘n saak van praatjies nie, maar van krag (1 Kor 4:20). Ons tema is: Die koninkryk van God is ‘n saak van krag. Ons kyk nader na die twee kante: Continue reading “(2016 03 13 1e) Die Koninkryk ‘n saak van krag 1 Kor 4 v18tot20 ♪”

(2016 03 13 1e) Die Koning op ‘n donkie Matt 21 v4tot11 ♪

In ons verhouding met mekaar speel ons verwagtinge van onsself en van ander ‘n groot rol. ‘n Kind kan verwag dat die onderwyser moet uitspel watter vrae in die les in die eksamen kan voorkom. Stem die onderwyser saam met daardie verwagting? Baie huweliksprobleme ontstaan omdat man en vrou se rolverwagtinge van mekaar verskil.

Mense kyk ook met bepaalde verwagtinge na Jesus Christus. Ons teks teken Hom as Koning op ‘n donkie. Elkeen wat dit beleef het, moes besluit: Klop hierdie prentjie met my verwagtinge van die Messias wat beloof is, of nie? Elkeen van ons staan vandag voor die vraag: klop die prentjie van Jesus op die donkie met jou persoonlike verwagtinge?

Ons kyk eers na daardie prentjie en wat dit beteken; daarna na die mense se reaksie op die Koning op ‘n donkie. Continue reading “(2016 03 13 1e) Die Koning op ‘n donkie Matt 21 v4tot11 ♪”