(2016 02 28 2e) Ons is God se onderkonings Ps 8 v4tot9 ♪

Hoe leef ons as Christene in ‘n wêreld wat God nie wil erken en dien nie? Dit is belangrik dat ons op die regte plek begin. Ons moet erken: God regeer oor alles en almal. Een en elkeen moet voor sy heerskappy buig.

Ons het die afgelope tyd by verskillende fasette van God se koninkryk stilgestaan. Vanaand sien ons die mens beklee ‘n besondere plek in God se koninkryk. Hy het ons as onderkonings aangestel. Ons roeping is om oor die res van die Here se skepping te heers.

Ons heerskappy trek so maklik skeef. Daarom moet ons dit onder leiding van die Heilige Gees uitoefen. Natuurlik bly ons verantwoordelik aan die groot Koning: die Here van die heersers en die Koning van die konings. Ons is immers sy onderkonings. Ons gaan let op ons roeping as onderkonings en op ons verantwoordelikheid teenoor die Here, die groot Koning. Continue reading “(2016 02 28 2e) Ons is God se onderkonings Ps 8 v4tot9 ♪”

(2016 02 28 1e) Toegerus vir diens en vir die opbou van die gemeente Ef 4 v11tot 15a ♪

Waarom is jy vanoggend hier? Iemand kan sê: “ek is hier om uit die Woord gevoed te word”. Iemand anders: “om padkos te kom kry vir die week”. Nog iemand: “As ek nie my week op ‘n Sondag in die erediens begin nie, voel ek heeltyd: iets kom kort.”

Natuurlik is ons hier om iets te kom kry. Die vraag is: Wat doen jy met wat jy kry? Miskien eerder: Wat verwag die Here moet jy doen wat jy kry? Kom kry jy vir jou persoonlike gebruik, of kom kry jy om daarmee diens te lewer? Kom kry jy vir jouself, of vir die gemeente en vir die wêreld?

Die boodskap van ons teks is: Toegerus vir diens en vir die opbou van die gemeente. In ons teks sien ons dat gelowiges toerusting kry en wat ons met daardie toerusting moet doen. Continue reading “(2016 02 28 1e) Toegerus vir diens en vir die opbou van die gemeente Ef 4 v11tot 15a ♪”

(2016 02 14 2e) Buig bly voor die Kind wat Koning is Jes 9 v5 ♪

Ons beleef tans groot ontstuimigheid. Twiets, T-hemde en geverfde gesigte haal die voorblaaie. Universiteitsowerhede reageer òf heeltemal belaglik, òf glad nie. Ekonomiese onsekerheid heers. Die land het leierskap nodig, maar in die parlement heers chaos. Onsekerheid is groot.

Dit het in Jesaja se tyd sleg met God se volk gegaan. Die Assiriërs van wie die koning van Juda, Agas, sy bondgenoot wou maak (2 Kon 16:7; Jes 7:17), het reeds die gebiede van die Noordelike koninkryk se stamme, Sebulon en Naftali ingeneem. Onsekerheid was aan die orde van die dag.

Watter boodskap is in ontstuimigheid en onsekerheid nodig? ‘n Sterk leier wat ons kan vertrou? Sal dit ons bly maak?

Die Here verras ons met ’n Kind wat Koning is. Ons tema: buig bly voor die Kind wat Koning is. Continue reading “(2016 02 14 2e) Buig bly voor die Kind wat Koning is Jes 9 v5 ♪”

(2016 02 14 1e) Wie glo, moet oefen en groei Heb 5 v11 tot 6v3 ♪

Dit is atletiektyd. Voor die skool se kleurebyeenkoms het jy hard geoefen. Toe jy wen, kon jy interskole toe; streekbyeenkoms toe … Jy oefen al hoe harder. Oefen jy nie, sak jy uit.

Wie ouer word, kom agter sonder oefening word my spiere pap. Hoe ouer jy word, hoe langer vat dit jou om weer sterk en fiks te word.

‘n Baba het net melk nodig om te kan groei. Later is melk nie meer genoeg nie. Die baba neem stadigaan meer vaste kos en minder melk in. Sou hy sy lewe lank net melk bly drink, gaan hy ophou groei.

Die Hebreërs hoor in ons teks ook ons geloof het oefening nodig en moet groei. Sonder oefening word geloof al hoe swakker. Op die ou end verloor jy dit. Daarom positief: Wie glo, moet oefen; wie glo, moet groei. Ons tema vanoggend: Wie glo, moet oefen en groei. Ons benader ons teks vanuit twee vrae: (1) Is ek hoe ek behoort te wees? (2) Hoe stel wat verkeerd is reg? Continue reading “(2016 02 14 1e) Wie glo, moet oefen en groei Heb 5 v11 tot 6v3 ♪”

(2016 02 07 2e) Ons fokus: ons goed, ander mense en God 1 Tim 6 v17tot19

Stel jou voor: julle het langs die pad stilgehou. Jy sien ‘n pragtige prentjie van ‘n natuurtoneel met ‘n motor op die voorgrond, ‘n groot vlakte in die middel, met ‘n pragtige berg in die agtergrond. Jy besef: jy kan ‘n prysfoto neem.

In só ‘n foto moet ‘n mens kies: wat is die fokuspunt van die foto: die voorgrond – jou motor; die middelste gedeelte, die vlakte; of die berg in die agtergrond. Is jou fokuspunt die persoon op die voorgrond, is die ander twee dele van die foto nie so skerp in fokus nie.

Ons teks teken vir ons ‘n prentjie met drie vlakke: ons goed, ander mense en God. Al drie vlakke is deel van die prentjie. Kamera in die hand moet ek en jy kies op watter van hierdie drie vlakke ons gaan fokus. Dit is duidelik: die fokus van ons foto gaan uiteindelik bepaal of ons die groot prys gaan kry, of nie. Ons kyk na ons fokus en hoedat elk van die drie vlakke in die prentjie inpas. Ons sluit af met die prys. Continue reading “(2016 02 07 2e) Ons fokus: ons goed, ander mense en God 1 Tim 6 v17tot19”