(2016 01 31 2e) Burgers van die koninkryk Met die reg aan ons kant voor God Matt 5 v17tot20 ♪

Wat sou ’n mens bereid wees om te gee as jy kon weet: “Ek staan met die reg aan my kant voor God.” Is dit regtig moontlik?

Nie een van ons is volmaak nie. In die taal van die hof: Ek en jy staan in die beskuldigdebank en weet: “ek is skuldig.” As skuldiges verdien ek en jy dat die Here ons straf. As ons skuldig bevind en gevonnis word, sal dit reg en billik wees; geregtigheid sal geskied. Ons kan sê: met my eie geregtigheid gaan ek niks voor die groot Regter bereik nie. Ek kan glad nie met my eie geregtigheid spog nie. Ons gaan eers kortliks sien waarom dit nie gaan werk nie.

Hoe gaan ek en jy dit regkry om voor die groot Regter in die beskuldigdebank te staan en nie skuldig bevind en gevonnis te word nie? Die enigste moontlikheid daarvoor is dat ek geregtigheid as ‘n geskenk ontvang van iemand wat nie self skuldig is nie. Continue reading “(2016 01 31 2e) Burgers van die koninkryk Met die reg aan ons kant voor God Matt 5 v17tot20 ♪”

(2016 01 31 1e) Die Here is my deel daarom hoop en op Hom Klaagl 3 v 22tot42 veral v24

Party van ons verhoudings is kortstondig: soos met die kassier in die supermark. Daar is, aan die ander kant van die spektrum, ook langtermynverhoudings. ‘n goeie vriend; ouer-kind; die huwelik. Selfs wanneer twee skei, kom hulle tot die besef: My eks bly altyd my eks.

‘n Langtermynverhouding verg meer van my en jou. Konflik ontstaan en moet hanteer word. Wanneer die verhouding geskaad word, moet beide werk maak om die verhouding te herstel.

Waar pas ons verhouding met die Here in hierdie spektrum van verhoudings in? Die Here tree in ‘n verhouding met ons. Hy beloof om tot in ewigheid ons en ons nageslag se God te wees. Dit behels dus selfs meer as ons gewone langtermynverhoudings.

Wanneer ons in sonde val, word ons verhouding met die Here geskaad. Dit het met Israel gebeur en hulle het groot teenspoed ervaar. In moeilike omstandighede sê die profeet: Die Here is my deel, daarom hoop ek op Hom. Saam met die profeet-digter loop ons vanoggend die pad van hoop via skuldbelydenis en geloofsbelydenis. Continue reading “(2016 01 31 1e) Die Here is my deel daarom hoop en op Hom Klaagl 3 v 22tot42 veral v24”