(2016 01 24 2e) Ken Jesus jou as burger van die koninkryk van die hemel? Matt 7 v21tot23 ♪

Ons leef in ‘n wêreld tussen mense wat niks van God of sy gebod wil weet nie. In die lied van ons tyd klink die note van ons geloofslied vals. Moet ons aanhou sing? Wat moet die inhoud van ons lied wees?

Volgens die teks is ons, gelowiges, burgers van die koninkryk van God, die koninkryk van die hemel. Uiteindelik gaan almal by die ingang tot die koninkryk kom. Daar vel die verheerlikte Christus die oordeel.

Dit is duidelik: ken Hy jou nie as ‘n burger van die hemelryk nie, gaan jy nie in nie. Ken Hy jou, gaan jy in. Vandaar ons tema in vraagvorm: Ken Jesus jou as burger van die koninkryk van die hemel? Ons let eers op ‘n vergissing insake ons verhouding met Christus. Daarna sien ons hoe lyk die regte verhouding met Christus. Continue reading “(2016 01 24 2e) Ken Jesus jou as burger van die koninkryk van die hemel? Matt 7 v21tot23 ♪”

(2016 01 24 1e) Ons missie en God s’n Hand 1 v6tot8 ♪

Oë gerig op Jesus Christus toegewy om Hom te volg. Dit is ons missie as gemeente. In watter mate is dit ook jou persoonlike missie? ‘n Veel belangriker vraag is: Klop jou missie as gemeentelid en ons missie as gemeente met God se missie? Ons tema daarom: Ons missie en God s’n.

Uit ons teks blyk: ‘n mens kan te gou sê: “Ja, dit klop!”

Die apostels was blootgestel aan Jesus se intensiewe onderrig in ‘n tydperk van drie jaar indiensopleiding. Pas voor sy hemelvaart stel hulle die vraag: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?” (Hand 1:6). Jesus maak daar en dan regstellings op hulle vraag.

Wat ons as gemeentelede en as gemeente sê en doen, moet klop met Jesus, die Here en Koning van die kerk, se wil en voorskrifte. Ons teks beantwoord die vrae oor ons missie en God s’n: wanneer, wie, hoe en waar? Continue reading “(2016 01 24 1e) Ons missie en God s’n Hand 1 v6tot8 ♪”