(2016 01 17 2e) God roep ons antwoord Matt 22 v1tot14 ♪

Elkeen van ons ontvang van tyd tot tyd ‘n uitnodiging. Daarop moet ‘n mens reageer: jy neem dit aan of wys dit van die hand.

Jesus sluit in die gelykenis van die bruilof aan by hierdie eeue-oue gebruik. ‘n Koning het vir sy seun ‘n bruilofsfees beplan. Jesus lê onmiddellik ‘n verband tussen hierdie alledaagse skets en die koninkryk van die hemel: Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ‘n koning wat vir sy seun ‘n bruilofsfees voorberei het (Matt 22:2).

Die Koning van ons teks is God self. Die bruilofsfees is dié van sy Seun waarvan ons in bv. Open 19 lees. God roep mense deur sy Woord. Op sy roeping moet ons reageer. Ons teks handel dus oor, aan die een kant, God wat ons roep en, aan die ander kant ons antwoord en verantwoordelikheid. Ons let op hierdie let op hierdie twee kante. Continue reading “(2016 01 17 2e) God roep ons antwoord Matt 22 v1tot14 ♪”

(2016 01 17 1e) Die Here sê Ek stuur jou Ek is by jou Rigt 6 v14 en 16 ♪

Ons missie as gemeente is: Oë gerig op Jesus Christus toegewy om Hom te volg.

n Mens kan vir jouself die vraag stel: is ek regtig geskik om Jesus te volg? Wanneer is ek reg daarvoor dat die Here my as instrument kan gebruik?

  • Moet ek 16, of 25, of 40 jaar oud wees?

  • Moet ek reeds ’n groot mate van volwassenheid in die geloof bereik het?

  • Meer persoonlik: is ek ’n geskikte werktuig?

Die Here gee vir ons ’n duidelike antwoord in ons fokusgedeelte. Ons tema: Die Here sê: Ek stuur jou … Ek is by jou. Hy lig die sluier oor die geheim daarvan dat ’n mens ’n werktuig in sy hand kan wees. Voordat ons die geheim bekyk, is dit nodig dat ons eers kyk na die redes waarom die vraag ontstaan: is ek die regte persoon? Continue reading “(2016 01 17 1e) Die Here sê Ek stuur jou Ek is by jou Rigt 6 v14 en 16 ♪”