(2016 01 03 2e) Wanneer God die bomenslike verwag Gen 22 v 2 en 8 ♪

Ons is gewoond daaraan om te verwag dat God alles oorvloedig sal gee wat ons nodig het en van Hom vra. In die droogtetyd, vra ons reën. Wie siek is, bid om genesing. Wie se geliefde swaarkry, bid dat die Here verligting sal gee. Wie sy werk verloor, bid vir ‘n pos …

Die ander kant van die munt is: “Wat verwag die Here van my?” Aan die hand van ons teks is daar selfs ‘n moeiliker vraag: “Kan die Here God die bomenslike van my vra?” Toe die kerkvader Augustinus hiermee geworstel het, het hy gebid: “Here, gee vir my alles wat U vra en vra dan enigiets.” Die waarheid van hierdie bede kom ins ons teks aan die lig.

Die Here God het aan die egpaar, Abraham en Sarai, in hulle bejaardheid ‘n wonderseun, Isak, gegee. Toe kry Abraham die opdrag: “Vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat Ek vir jou sal aanwys” (Gen 22:2). God vra as offer die seun wat Hy gegee het.

God kan die bomenslike vra. Wat dan? Ons tema is daarom: Wanneer God die bomenslike verwag. Ons sien: (1) Die Here eis die bomenslike en (2) Die Here gee wat Hy vra. Continue reading “(2016 01 03 2e) Wanneer God die bomenslike verwag Gen 22 v 2 en 8 ♪”

(2016 01 03 1e) Ons en ons kinders het ‘n toekoms Jer 31:17 ♪

Ekonome en politieke kommentators waarsku: 2016 gaan ‘n baie moeilike jaar wees. Politieke besluite teen die einde van 2015 en die gevolge van die ernstige droogte gaan ons laat swaarkry. Volgens berigte is die matriekslaagsyfer laer. Studente gaan terug universiteit toe – die universiteitsfooie bly dieselfde as verlede jaar. Is dit volhoubaar? Werkloosheid bly kommerwekkend hoog. Die situasie in die Vaaldriehoek lyk duister.

Dit is natuurlik om in sulke omstandighede te vra: “Wat hou die toekoms in?” of selfs: “Het ons en ons kinders ’n toekoms?”

Die Here antwoord in ons teks: Daar is ’n toekoms vir jou nageslag. Dit is die Here se belofte aan sy volk in ballingskap. Hulle hoor dus in uiters moeilike omstandighede die Here se belofte. Hulle en ons kan dit glo, omdat die Here God, die Almagtige, die getroue God van die verbond, dit verseker. Daar is ook ‘n ander kant. Die Here stel aan my en jou die eis: bewandel die pad van bekering. Continue reading “(2016 01 03 1e) Ons en ons kinders het ‘n toekoms Jer 31:17 ♪”