(2016 01 31 2e) Burgers van die koninkryk Met die reg aan ons kant voor God Matt 5 v17tot20 ♪

Wat sou ’n mens bereid wees om te gee as jy kon weet: “Ek staan met die reg aan my kant voor God.” Is dit regtig moontlik?

Nie een van ons is volmaak nie. In die taal van die hof: Ek en jy staan in die beskuldigdebank en weet: “ek is skuldig.” As skuldiges verdien ek en jy dat die Here ons straf. As ons skuldig bevind en gevonnis word, sal dit reg en billik wees; geregtigheid sal geskied. Ons kan sê: met my eie geregtigheid gaan ek niks voor die groot Regter bereik nie. Ek kan glad nie met my eie geregtigheid spog nie. Ons gaan eers kortliks sien waarom dit nie gaan werk nie.

Hoe gaan ek en jy dit regkry om voor die groot Regter in die beskuldigdebank te staan en nie skuldig bevind en gevonnis te word nie? Die enigste moontlikheid daarvoor is dat ek geregtigheid as ‘n geskenk ontvang van iemand wat nie self skuldig is nie. Continue reading “(2016 01 31 2e) Burgers van die koninkryk Met die reg aan ons kant voor God Matt 5 v17tot20 ♪”

(2016 01 31 1e) Die Here is my deel daarom hoop en op Hom Klaagl 3 v 22tot42 veral v24

Party van ons verhoudings is kortstondig: soos met die kassier in die supermark. Daar is, aan die ander kant van die spektrum, ook langtermynverhoudings. ‘n goeie vriend; ouer-kind; die huwelik. Selfs wanneer twee skei, kom hulle tot die besef: My eks bly altyd my eks.

‘n Langtermynverhouding verg meer van my en jou. Konflik ontstaan en moet hanteer word. Wanneer die verhouding geskaad word, moet beide werk maak om die verhouding te herstel.

Waar pas ons verhouding met die Here in hierdie spektrum van verhoudings in? Die Here tree in ‘n verhouding met ons. Hy beloof om tot in ewigheid ons en ons nageslag se God te wees. Dit behels dus selfs meer as ons gewone langtermynverhoudings.

Wanneer ons in sonde val, word ons verhouding met die Here geskaad. Dit het met Israel gebeur en hulle het groot teenspoed ervaar. In moeilike omstandighede sê die profeet: Die Here is my deel, daarom hoop ek op Hom. Saam met die profeet-digter loop ons vanoggend die pad van hoop via skuldbelydenis en geloofsbelydenis. Continue reading “(2016 01 31 1e) Die Here is my deel daarom hoop en op Hom Klaagl 3 v 22tot42 veral v24”

(2016 01 24 2e) Ken Jesus jou as burger van die koninkryk van die hemel? Matt 7 v21tot23 ♪

Ons leef in ‘n wêreld tussen mense wat niks van God of sy gebod wil weet nie. In die lied van ons tyd klink die note van ons geloofslied vals. Moet ons aanhou sing? Wat moet die inhoud van ons lied wees?

Volgens die teks is ons, gelowiges, burgers van die koninkryk van God, die koninkryk van die hemel. Uiteindelik gaan almal by die ingang tot die koninkryk kom. Daar vel die verheerlikte Christus die oordeel.

Dit is duidelik: ken Hy jou nie as ‘n burger van die hemelryk nie, gaan jy nie in nie. Ken Hy jou, gaan jy in. Vandaar ons tema in vraagvorm: Ken Jesus jou as burger van die koninkryk van die hemel? Ons let eers op ‘n vergissing insake ons verhouding met Christus. Daarna sien ons hoe lyk die regte verhouding met Christus. Continue reading “(2016 01 24 2e) Ken Jesus jou as burger van die koninkryk van die hemel? Matt 7 v21tot23 ♪”

(2016 01 24 1e) Ons missie en God s’n Hand 1 v6tot8 ♪

Oë gerig op Jesus Christus toegewy om Hom te volg. Dit is ons missie as gemeente. In watter mate is dit ook jou persoonlike missie? ‘n Veel belangriker vraag is: Klop jou missie as gemeentelid en ons missie as gemeente met God se missie? Ons tema daarom: Ons missie en God s’n.

Uit ons teks blyk: ‘n mens kan te gou sê: “Ja, dit klop!”

Die apostels was blootgestel aan Jesus se intensiewe onderrig in ‘n tydperk van drie jaar indiensopleiding. Pas voor sy hemelvaart stel hulle die vraag: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?” (Hand 1:6). Jesus maak daar en dan regstellings op hulle vraag.

Wat ons as gemeentelede en as gemeente sê en doen, moet klop met Jesus, die Here en Koning van die kerk, se wil en voorskrifte. Ons teks beantwoord die vrae oor ons missie en God s’n: wanneer, wie, hoe en waar? Continue reading “(2016 01 24 1e) Ons missie en God s’n Hand 1 v6tot8 ♪”

(2016 01 17 2e) God roep ons antwoord Matt 22 v1tot14 ♪

Elkeen van ons ontvang van tyd tot tyd ‘n uitnodiging. Daarop moet ‘n mens reageer: jy neem dit aan of wys dit van die hand.

Jesus sluit in die gelykenis van die bruilof aan by hierdie eeue-oue gebruik. ‘n Koning het vir sy seun ‘n bruilofsfees beplan. Jesus lê onmiddellik ‘n verband tussen hierdie alledaagse skets en die koninkryk van die hemel: Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ‘n koning wat vir sy seun ‘n bruilofsfees voorberei het (Matt 22:2).

Die Koning van ons teks is God self. Die bruilofsfees is dié van sy Seun waarvan ons in bv. Open 19 lees. God roep mense deur sy Woord. Op sy roeping moet ons reageer. Ons teks handel dus oor, aan die een kant, God wat ons roep en, aan die ander kant ons antwoord en verantwoordelikheid. Ons let op hierdie let op hierdie twee kante. Continue reading “(2016 01 17 2e) God roep ons antwoord Matt 22 v1tot14 ♪”