(2015 12 20 2e) Die gelowige waaksaam, nugter en bewapen (1 Tess 5 v3) ♪

Ons staan stil by die drietal: geloof, liefde en hoop. Ons het gesien: hierdie drie bly (1 Kor 13:13) en bied vir die apostel rede tot danksegging (1 Tess 1:3).

Vanaand sien ons dat die drietal deel van ons moet wees soos die toerusting van ‘n soldaat. Natuurlik is die prentjie van die Romeinse soldaat van destyds ingebeeld by Paulus, sowel as diegene aan hy sy briewe skryf. Ons kan ons die prentjie voorstel van die polisie se eenheid vir Openbare Orde wat die studente tydens die #feesmustfall-veldtog moes beheer. ‘n Polisieman het ‘n staalhelm op die kop, ‘n deursigtige skild voor hom en ‘n koeëlvaste baadjie aan. In ons teks hou Paulus net twee stukke toerusting voor: die destydse borswapen – die polisieman se koeëlvaste baadjie en die helm – die polisieman se staalhelm.

Hy gebruik hierdie prentjie van daardie soldaat se wapenrusting om konkreet voor te stel hoedat ons as Christengelowiges behoort te leef. Die apostel werk die beeld van die wapenrusting in Ef 6 in groter besonderhede uit.

Daar word uitgespel wat hier veronderstel word: as gelowiges is ons in ‘n stryd gewikkel. In die stryd waarin ons betrokke is, kan ons net staande bly as ons waaksaam en nugter bly. Ons borsharnas is geloof en liefde; ons helm: die hoop op verlossing.

Ons tema: Die gelowige waaksaam, nugter en bewapen. Ons kyk na (1) ons houding in die stryd en (2) ons wapens in die stryd.

Ons houding in die stryd

As gelowiges is ons in ‘n stryd gewikkel. Elders spel die apostel dit vir ons uit: Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug (Ef 6:12). Die apostel Petrus identifiseer ons vyand en sy houding: Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind (1 Pet 5:8). Of ons wil of nie, as kinders van ons hemelse Vader, gelowiges in Christus, is ons betrokke in hierdie stryd.

Die apostel se raad aan die Tessalonisense – en ons wat glo is: Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm (1 Tess 5:8). Paulus praat van ons wat van die dag is. Aan die een kant praat hy in die gedeelte :5 – 8 van dag, lig, tesame met wakker en nugter wees; aan die ander kant van nag, duisternis en slaap. Hy gebruik die woorde in meer as een betekenis.

Slaap het drie verskillende betekenisse: liggaamlike slaap – wat ons elke nag doen; die slaap van die dood en die geestelike houding van luiheid en laksheid. Die nag van hierdie bedeling met sy hartseer, swaarkry en selfs lyding ter wille van Christus sal gevolg word deur die dag van die wederkoms. Ons kyk in die geloof vorentoe na daardie dag.

Die soldaat op die slagveld moet sorg dat hy nie oorgerus raak nie. Dit kan hom en sy makkers suur bekom. Hy moet waaksaam wees. Al sou drank vryelik beskikbaar wees, is dit baie beter om nugter te wees. Terwyl ons leef, moet ons wakker wees en besef ons dat ons in ‘n stryd betrokke is wat van ons waaksaamheid en nugterheid verg. Die nugterheid waartoe Paulus oproep, moet die gemeente bring tot ‘n helder onderskeiding van wat sy taak en roeping is.

Elders hoor ons dieselfde oproep: Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby; dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis; laat ons die wapens van die lig opneem (Rom 13:11, 12). Soos in ons teks vind ons ook daar die beeld van oorlog en stryd. Daarom die volgende faset:

Ons wapens in die stryd

Roep die prentjies voor oë van die polisie se eenheid vir Openbare Orde se optrede tydens die #feesmustfall veldtog voor die geestesoog. Die polisie was wel bewapen met gewere waarmee hulle skokgranate kon afvuur, sowel as met knuppels. Hulle moes egter die skares met minimum geweld in bedwang hou. Daarom was ‘n groot deel van hulle toerusting vir hulle verdediging bedoel. ‘n Polisieman het ter wille van sy eie veiligheid ‘n staalhelm op die kop, ‘n deursigtige skild voor hom en ‘n koeëlvaste baadjie aan.

Die apostel het in ons teks die Romeinse soldaat wat almal geken het, voor die geestesoog geroep. As kenner van die Skrif sluit hy aan by die beeld van Jes 59:17. Elders werk hy die beeld in groter besonderhede uit: Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan (Ef 6:13). Breedvoerig skets hy daarna die prentjie van die ten volle toegeruste soldaat uit. In ons teks spreek die apostel die Tessalonisense aan: … ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm (1 Tess 5:8). In ons teks gebruik hy slegs twee dele van die verdedigingstoerusting van die soldaat, die borsharnas en die helm.

Die Borsharnas / vandag se koeëlvaste baadjie

Die borsharnas het die soldaat se organe teen die vyand se aanslag beskerm. Die nut van die koeëlvaste baadjie in ‘n land waar 82 polisiemanne die afgelope jaar vermoor is, spreek in plofbare situasies met groot skares vanself.

Die eerste faset van ons borsharnas is geloof. Toe ek en jy die boodskap van verlossing in en deur Christus gehoor het, het ons positief daarop geantwoord deur dit te glo. Deur die geloof het ons op grond van Christus se verdienste in ‘n persoonlike verhouding met God getree. Ons vestig ons vertroue op God. Die geloof hou dus vas aan wat God in die verlede deur Jesus Christus gedoen het om ons uit ons sonde te verlos. Geloof is net op Jesus Christus en sy verdienste gebou.

Uit die geloof ontspring die liefde wat hier en nou deur die Gees van God bewerk word. Ons het verlede week gesien: liefde laat ‘n mens wegdraai van jouself na ander toe. Wie liefhet, fokus op die ander. Dit dring jou om die ander te dien, jouself in die proses te offer, om ander wat jou kwaad aangedoen het te vergewe en vir hulle te bid.

Die twee word in een asem genoem. Dit wat my binneste beskerm, my hart as die setel van my persoonlikheid beskerm, is geloof en liefde.

Die helm / vandag se staalhelm

Dink aan die skade wat ‘n groot klip sou kon aanrig as die polisieman nie ‘n staalhelm op die kop gehad het nie. Die hoop op verlossing is die gelowige se helm in die stryd waarin ons betrokke is.

Wie glo, bou op dit wat Christus in die verlede vir ons gedoen het, maar rig hom ook vol hoop op die toekoms van wat Hy nog sal doen. Hy kom weer. Hy gaan alles en in almal wees. Ons gaan deel in sy heerlikheid. Wie hoop, staar hom nie blind teen wat hy sien nie. Wie hoop, swig nie voor die aanslag van alles wat negatief is wat hy ervaar nie. Hy kyk met sekerheid vorentoe; hy weet ons het ‘n toekoms – God waarborg dit vir ons. Dat Paulus juis hier van die hoop op verlossing praat, pas pragtig in by die geheel van 5:1-11 waar die gelowiges mense van die dag heet, mense van die wederkoms, van die heerlikheid wat geopenbaar sal word.

Soos ‘n soldaat ‘n helm dra, só moet die gelowige die hoop op verlossing gebruik om sy kop veilig en helder te hou, sodat jy aanhou om rég te dink oor God se toekoms.

Slot

As gelowiges is ons in ‘n dodelike stryd gewikkel. Ons moet in die stryd staande bly, soos ‘n soldaat van ouds. Dit is net moontlik as ons:

  • die regte houding het: ons moet waaksaam en nugter wees

  • Die regte wapenrusting dra. In ons teks val die klem op ons verdediging in die stryd. Die borswapen van destyds, die koeëlvaste baadjie van ons tyd, is geloof en liefde. Die helm wat destyds die soldaat se kop beskerm het, is die hoop op die verlossing. Hoop laat ons by wyse van spreke kophou in selfs die moeilikste omstandighede. Die drietal, geloof, liefde en hoop moet so deel van ons wees soos die toerusting van ‘n soldaat. “Wie … met geloof, liefde en hoop gewapen is, sal nêrens ongewapen gevind word nie” (Calvijn).

Is ons houding reg en dra ons die regte wapentuig sal die dag van Christus se wederkoms ons nie onverwags en vreesaanjaend oorval nie. Ons kan met verwagting daarna uitsien.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2015 12 13) Werk van geloof inspanning van liefde en volharding van hoop rede tot dank 1 Tess 1 v3

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *